Reunions amb grups polítics.

A FSIE IB hem iniciat la ronda de reunions amb els partits polítics de cara a millorar la Llei de Pressuposts 2018 pel que fa a l'escola Concertada.
Ens hem reunit amb la responsable parlamentària d'Educació del Partit Popular i exconsellera d'Educació, Núria Riera.

Dimarts capvespre hem continuat amb la ronda de reunions amb els partits polítics de cara a millorar la Llei de Pressuposts 2018 pel que fa a l'escola Concertada.

En aquesta ocasió ens hem reunit amb Laura Camargo i Salvador Aguilera de Podem.

2017 11 14 PHOTO 00008662       ronda pp

FSIE continua treballant pels ATEs dels centres concertats

El passat dimecres dia 25 d'octubre, FSIE Illes Balears va registrar una sol·licitud dirigida al Conseller d'Educació en la qual es demana un substancial increment del mòdul d'assistent tècnic educatiu (ATE). FSIE calcula que, perquè els i les ATEs puguin esser pagats pels centres d'acord amb la seva categoria professional de cuidadors, el modul anual destinat al pagament dels seus serveis hauria d'esser d'un mínim de 20.000 €.

Dos dies després de la nostra petició, des de la Direcció General de Planificació i Ordenació se'ns va comunicar que, sobre la Llei de Pressuposts de 2018, s'incrementaria el mòdul econòmic d'ATE de 12.096 a 14.000 €. FSIE valora molt positivament aquesta primera passa, encara que seguirà treballant pel següent camí:

a) Aconseguir un increment suficient del mòdul destinat al pagament dels professionals ATE perquè aquests puguin cobrar el curs complet segons taules salarials, amb complements, antiguitat, pagues extres i vacances.

b) Iniciar una negociació per aconseguir equiparar el sou dels ATEs de Concertada de les Illes Balears amb els seus homòlegs de l'escola pública. També en demanarem el pagament delegat i no a través d'un mòdul econòmic destinat a les empreses.

Us deixam amb una entrevista sobre el tema realitzada al nostre company Ramon Colom pels periodistes del programa "Entre tu i jo" de Canal 4 Ràdio.

http://canal4diario.com/2017/10/31/los-profesionales-educativo-de-apoyo-a-los-alumnos-con-discapacidad-de-la-concertada-denuncian-que-el-govern-les-discrimina/

https://youtu.be/0b6BrPhRf3w

FSIE als Desayunos de CECEIB.

FSIE ha assistit als Desayunos de CECE on hi havia convidada la Presidenta del Govern, Francina Armengol. Els representants dels sindicats de Concertada li han formulat una pregunta de forma conjunta: "Presidenta, hi haurà pressupost suficient per a complir amb els compromisos adquirits amb els docents de Concertada?"

cece1


A la imatge, Francina Armengol amb Antoni Sacarés, SG de FSIE-Illes Balears, i Ventura Blach, president de CECE Balears.

 

Antoni Sacarés reelegit Secretari General i renovació parcial del Secretariat General

III Congrés FSIE Illes Balears

El divendres 6 d’octubre, FSIE Illes Balears, sindicat d'ensenyament privat i concertat, ha celebrat a Palma el seu III Congrés. Com a representació del Secretariat de FSIE nacional hi assistiren el Secretari General, Francisco Javier Muñoyerro; el secretari d’acció sindical, Miguel Malla; i la secretària de finances, Avelina López.

En el primer tram del Congrés, els responsables de FSIE Illes Balears han donat compte de l'estat econòmic, de l’afiliació, de la representativitat i de la tasca duita a terme en aquests darrers anys i s’han aprovat els diferents informes de gestió.

Després s’ha passat a la votació del Secretariat General, del qual se n’ha renovat una part.
Han estat reelegits per unanimitat Antoni Sacarés Mas, com a secretari general, i Juan Antonio García Pons, com a president. Els altres integrants del Secretariat són les persones següents: Mª Pilar Santiesteban Corral, secretària d’organització; Aina Aguareles Tejada, secretària de finances i formació; Benet Femenía Juan, Miquel Valls Albertí, Samuel Urbano Seguí i Francisco Quirós Albertos, com a vocals. Aquests  dos darrers formen la representació d’Eivissa, illa on FSIE es troba molt fortament implantat, al Secretariat.


També s'ha aprofitat l'acte congressual, celebrat a l’hotel Abelux, per commemorar el 15è aniversari del sindicat a Balears, així com homenatjar els seus tres fundadors: Antònia Seguí, Toni Coll i Pilar Santiesteban. FSIE també ha tengut unes paraules i un detall per a una de les afiliades i delegades més veteranes i fidels, Flora Sancho.


El III Congrés ha estat clausurat pel Secretari General nacional de FSIE, Francisco Javier Muñoyerro, el qual, a més de destacar la feina feta durant aquests 15 anys a les Balears, ha animat als presents a fer campanya de recomanar l’afiliació a FSIE, com sindicat de confiança per a treballadors de l’ensenyament privat i concertat, amb la frase “despertad a los dormidos”, amb l’argument de que la lluita sindical es fa dia a dia i que cadascú hi ha de posar el seu gra d’arena.

congresIII

FSIENACIONAL

MECD

Hay 230 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB