EL MINISTERI D'EDUCACIÓ DÓNA A CONÈIXER EL REIAL DECRET D'ORDENACIÓ D'ENSENYAMENTS MÍNIMS DE PRIMÀRIA

Consulta de PrimariaConsulta de PrimariaEl Ministeri d'Educació i Formació Professional ha donat a conèixer el “Projecte de Reial decret pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària”.

FSIE facilita un compte de correu per als professionals de l'Educació Primària que vulguin remetre les seves millores i aportacions sobre el Projecte fins al dia 15 de novembre de 2021.

Participa i envia les teves aportacions a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..


 
Documents relacionats:

Proyecto RD_Educación Primaria

FSIE DENÚNCIA, PER INSUFICIENT, L'INCREMENT DELS CONCERTS EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2022

PGE 2022
El Projecte de Llei dels PGE 2022 contempla una pujada del 2% en els mòduls de concert.

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), sindicat independent majoritari en l'ensenyament concertat a Espanya amb més d'un 44% de la representació sindical nacional en el sector, denúncia, per insuficient, la proposta del Govern d'incrementar un 2% en totes les partides dels mòduls econòmics dels concerts educatius en les diferents etapes.
L'any 2021 totes les partides van pujar el 0,9% mentre que l'IPC s'estimat pel propi Govern que acabarà, a 31 de desembre d'enguany, entorn del 2,2%. Per tant, “enguany els treballadors tindrem una nova pèrdua de poder adquisitiu entorn d'un 1,1% que se suma a les pèrdues acumulades en anys anteriors”, assenyala el secretari general de FSIE, Jesús Pueyo.

A més, com ve denunciant de manera reiterada FSIE, l'aplicació de la mateixa pujada percentual que als funcionaris públics suposa incrementar les diferències salarials existents entre els professionals de la concertada i els seus homòlegs de la pública, en lloc de complir amb l'equiparació salarial dels docents en pagament delegat establerta en l'article 117 de la Llei orgànica d'Educació.

FSIE trasllada al Ministeri d'Educació i Formació Professional la urgència d'aconseguir un acord per a avançar en el procés d'equiparació salarial i recuperació del poder adquisitiu perdut pels professionals del sector en aquests últims anys.

El sindicat sol·licita també la constitució en aquest curs de la Mesa que, en el marc de la Conferència Sectorial i amb participació de les organitzacions sindicals i patronals, ha de determinar el cost real del lloc escolar perquè el finançament dels mòduls dels concerts garanteixi la gratuïtat total de l'ensenyament.

FSIE reclama al Govern l'increment de la dotació dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a fer realitat les necessàries i merescudes millores salarials dels seus professionals, docents i no docents, així com l'adequat finançament de les despeses de funcionament i manteniment dels centres.

“L'administració ha de garantir l'adequada provisió de recursos tant dels centres públics com dels concertats ja que tots dos formen part de la xarxa dual del sistema públic educatiu”, conclou Jesús Pueyo.


Documents relacionats:

NdP_FSIE denuncia, por insuficiente, el incremento de los conciertos en los PGE 2022

Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Amb motiu de la celebració del Dia mundial del càncer de mama, FSIE ha volgut posar de manifest la seva preocupació davant l'augment de baixes, per aquesta malaltia, que es vénen registrant entre el professorat dels centres concertats, privats i d'atenció a les persones amb discapacitat, on el 75% de les plantilles està integrat per dones, i reclama l'adopció d'hàbits saludables en els centres de treball, com a mesura preventiva contra aquesta malaltia. #sacapecho #sumatealrosa #fsieib

abmelles

MESA DE CONCERTADA: FSIE lamenta que el Govern segueix sense voler aplicar les noves taules salarials per a docents de Concertada i d'Educació Especial

En Mesa de Concertada, Educació confirma que per a 2022 es manté la suspensió de qualsevol mesura que suposi una millora salarial.
A Mesa de Concertada, davant de les reivindicacions de FSIE i d’altres sindicats presents, els responsables de la Conselleria d’Educació han anunciat la impossibilitat pressupostària d’implementar mesures que suposin increments salarials per a l’any 2022. Això suposa no aplicar als docents en pagament delegat les taules salarials acordades per conveni col·lectiu, mantenir suspesa l’aplicació de l’Acord d’equiparació de 2016 i no abonar la paga extraordinària de 25 anys.
FSIE lamenta que, malgrat l’anunciada recuperació econòmica, el Govern mantengui aquesta congelació (no aplicada a la resta de les comunitats autònomes) i que per als docents en pagament delegat suposa una doble retallada: la suspensió de l’acord d’equiparació i la no aplicació íntegra de les pujades salarials corresponents a 2019 i 2020.
FSIE valora positivament alguns anuncis fets pels responsables de la Conselleria d'Educació com són la dotació extraordinària de professors COVID i d'atenció a la diversitat o el proper inici de la negociació per l'increment dels mòduls econòmics destinats a les despeses de funcionament dels centres concertats.
FSIE HA MANIFESTAT
· El seu desacord amb la retallada salarial duita a terme pel Govern en no incrementar tots els conceptes dels salaris dels docents concertats d’acord amb els increments signats a les Taules salarials de 2020 i 2021.
FSIE Illes Balears n’interposarà un conflicte col·lectiu de forma unilateral o conjuntament amb altres sindicats.
FSIE HA REIVINDICAT
· L’abonament de les pagues de 25 anys d’antiguitat dels docents en pagament delegat dels centres concertats i d’educació especial.
FSIE HA SOL·LICITAT
· Un esforç econòmic de l’Administració per a cobrir el finançament de la jubilació parcial dels docents en pagament delegat per als pròxims anys.
· El pagament delegat per als ATEs i la seva equiparació salarial amb ATEs de pública.
INCREMENTS SALARIALS 
· Conselleria ha anunciat una regularització de les taules salarials dels docents en pagament delegat per a gener de 2022.
· S’aplicaran els increments de les taules salarials aprovades per Conveni de Concertada, però es descomptarà sobre el CRIB la quantitat que superi l’augment decidit pel Govern (2% sobre triennis per a 2020 i 0’9% sobre sou base i triennis per a 2021).
· Conselleria d’Educació encara desconeix si de cara a 2022 s’aplicarà el 2% de pujada salarial acordada pel Govern central per als funcionaris.
PAGA DELS 25 ANYS
· La Conselleria d’Educació torna manifestar el seu compromís d’abonar les pagues de 25 anys una vegada hi hagi disponibilitat pressupostària. 
· El Govern no es planteja aplicar millores salarials dins 2022, per la qual cosa Conselleria d’Educació no en preveu de moment el seu abonament en curt termini.
JUBILACIÓ PARCIAL
-       La Conselleria d’Educació negocia amb la d’Hisenda el finançament de les jubilacions de l’any 2022.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ HA ANUNCIAT
-       La interposició d’un recurs de casació davant del Suprem contra la sentència guanyada per FSIE que declara compatibles l’acumulació de lactància i l’excedència. Si hi ha desestimació del recurs, Conselleria assumirà la compatibilitat dels dos drets defensada per FSIE.
-       Increment mòduls econòmics ATE sobre pressuposts per a 2022.
-       Obrir la negociació formal per augmentar els mòduls de despeses de funcionament dels centres concertats.
-       En gener s’iniciarà el procés formal per deixar aprovat un nou decret de concerts.
-       ORIENTADORS PRIMÀRIA: s’inclourà aquesta figura dins del nou decret de concerts i es té la intenció de deixar completa la seva implantació en el curs 2023/24.

FSIENACIONAL

Hay 116 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM