FSIE REIVINDICA EL COMPLIMENT DE L'ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL SIGNAT A 2016

FSIE ha insistit avui, durant la reunió de la Mesa de Concertada, en què la Conselleria d'Educació faci un esforç pressupostari per poder donar compliment a l'Acord aconseguit l'any 2016 sobre jubilació parcial de docents en pagament delegat. A partir del mateix es faria possible l'accés a la jubilació parcial als docents amb pagament delegat que complissin amb les condicions d'aquest tipus de jubilació en els anys 2019, 2020 i 2021.
Davant la petició de FSIE, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha indicat que es tornarà a estudiar la possibilitat pressupostària per poder assumir l'acord de 2016.
Sexennis i paga de 25 anys.
La Conselleria ha ofertat també a la part social de la Mesa, sindicats i patronals, la possibilitat de plantejar noves propostes, ajustades al pressupost disponible, per fer possible la compatibilitat de l'abonament de la Paga Extraordinària de 25 anys d'antiguitat del VIè Conveni amb el pagament de nous sexennis als docents concertats. Les noves propostes seran discutides en la propera Mesa a celebrar en un termini de 15 dies.
El sindicat FSIE mostra la seva satisfacció per la possibilitat que ha donat la Conselleria de seguir negociant per poder arribar a acords beneficiosos per a totes les parts.
Orientadors a Primària
Des de Conselleria se'ns ha informat que, per motius pressupostaris, no serà possible complir, per al pròxim curs 2019/20, amb la implantació de la figura de l'orientador de Primària a tots els centres que entraven a calendari i només es podrà dur a terme a 10 centres del total dels programats. Se n'establiran criteris objectius. Així i tot es preveu assolir la implantació completa durant el curs 2020/21.

Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat per al pròxim dijous dia 14 de març

 
reunion
FSIE INFORMA: Informar-vos que el D. General de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat una reunió de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat per al pròxim dijous dia 14 de març, amb l'ordre del dia següent:
- Concreció del desenvolupament de l'Acord de 2016 per als anys 2019 i 2020: equiparació retributiva, segon i tercer sexennis i paga dels 25 anys.
- Acord sobre les jubilacions parcials.
- Informació sobre els orientadors d'Ed. Primària.
- Criteris sobre les pròrrogues extraordinàries per als requisits de titulació.
- Informació sobre els especialistes AL i PT que treballen a ESO.
Us informarem puntualment de les informacions rebudes, així com dels acords assolits, una vegada celebrada la reunió de la Mesa.

Dia Internacional de la Dona

Cartel Dia Internacional de la Mujer CAT

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament reivindica, un any més, la IGUALTAT REAL I EFECTIVA entre dones i homes com a eina i principi fonamental per a aconseguir una societat sostenible, igualitària i inclusiva en la qual no existeixi cap mena de discriminació o injustícia de gènere.

     FSIE, ferm defensor del diàleg i el consens com a motors del canvi, dóna suport a totes aquelles iniciatives i propostes orientades a aconseguir la igualtat de drets entre dones i homes i l'eliminació de la bretxa salarial i els mal definits, per la seva solidesa en la realitat, com a sostres de cristall.

     L'objectiu fonamental per a FSIE és l'eradicació de tota mena de discriminació o violència de naturalesa masclista, que s'agreuja, àdhuc més si cap, en els col·lectius més vulnerables com són les dones amb discapacitat i en risc d'exclusió. L'educació és el millor instrument per a eliminar la violència de gènere i la discriminació i els professionals hem de contribuir amb generositat i compromís a aquest necessari objectiu treballant i educant en la igualtat.

     Per al pròxim dia 8 de març, FSIE no convoca ni s'adhereix a cap dels manifestos que criden a la vaga general. Com a sindicat majoritari en l'educació concertada, privada i d'atenció a les persones amb discapacitat, no podem compartir espai ni missatges amb altres organitzacions que defensen en els seus textos de convocatòria una educació única, pública i laica, excloent a les més de 200.000 dones i homes que componen el nostre sector i els interessos del qual representem. No obstant això, com no pot ser d'una altra forma, respectem la llibertat de les nostres afiliades i afiliats per a decidir secundar o no la convocatòria de vaga de manera coherent als seus principis i ideals democràtics.

Decret Llei de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación

FSIE INFORMA: avui ha estat publicat al BOE el Decret Llei de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, a partir del qual s'amplia el permís de paternitat a 8 setmanes per a l'any 2019.

Aquest permís tendrà efectes amb els naixements ocorreguts a partir de les 00:00 de demà divendres.

BOE-A-2019-3244.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 68 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB