REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DEL CONVENI D'EDUCACIÓ INFANTIL

PORTADA CONVENIO INFANTIL

S'ha reunit la Mesa sectorial del Conveni d'Infantil que ha comptat amb la participació de totes les organitzacions sindicals i patronals representades.

En la trobada s'ha abordat l'alarmant situació del sector que, després de la pandèmia i a causa de les mesures adoptades pel Govern, s'ha agreujat notablement. Actualment les dades són molt preocupants:

    - Tancament d'un 10% de les empreses del sector amb els consegüents acomiadaments.

    - Disminució d'un 25% del nombre d'alumnes motivat principalment per la por als possibles contagis i la reducció d'ingressos en les famílies per la pèrdua de lloc de treball o reducció del salari per estar en ERTO.

    - Els ERTO que regula l'RDL 30/2020 eliminen les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social dels Centres d'Educació Infantil el que fa inviables a moltes empreses.

    - Intrusisme de les empreses de joc i entreteniment infantil que no estan obligats a complir la normativa dels CEI, ni donar les garanties educatives i organitzatives d'aquests.

Totes les organitzacions hem estat d'acord a realitzar una declaració oficial del Sector i hem proposat accions per a visibilitzar el problema i reclamar ajudes que salvin els llocs de treball en tots aquests centres.

En un primer moment sol·licitarem, una vegada més, la creació de la Mesa Sectorial Nacional per a presentar al Ministeri d'Educació la situació actual i de futur immediat i sol·licitar les mesures de suport per al manteniment del sector i a l'ocupació urgent per a aquest curs.

Durant la reunió, FSIE ha proposat que es tractés l'adaptació de les taules al SMI del 2020 en compliment de la disposició Final quarta del Conveni atès que el salari de les Educadores de gestió directa i del grup B de gestió indirecta està per sota del SMI, proposta secundada únicament per CIG i ignorada per la resta d'organitzacions sindicals (CCOO, UGT i ÚS).

Les patronals s'han compromès a estudiar la reclamació de FSIE i a traslladar-nos una resposta a la mateixa en la pròxima reunió de la Mesa Sectorial.

MESA CONCERTADA i Consell Escolar Illes Balears (CEIB)

ICON COMUNICACION INTERNA
FSIE demana l'augment de la dotació de professorat per a l'atenció a la diversitat

També consideram un greuge que els "professors COVID" de concertada siguin contractats només per 10 mesos enfront de l'any complet dels de pública.

 

A la Mesa de l'ensenyament concertat i al CEIB (Consell Escolar de les Illes Balears), FSIE-Illes Balears ha denunciat la falta d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials a causa de la implantació de l'escenari B. La creació de nous grups en cada centre provocada per l'obligada reducció de ràtios ha fet que la major part d'hores lectives pròpies de l'atenció a la diversitat i de l'orientació hagin de destinar-se a la impartició de classes per a tot el grup. És a dir, que els mestres especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, orientació i altres han deixat en la seva majoria d'exercir la seva funció especialitzada per dedicar-se a les classes ordinàries. Segons una enquesta realitzada per FSIE entre centres concertats, s'ha perdut per aquest curs el 65% de les hores dedicades a atenció a la diversitat, un 69% en Infantil i Primària i un 54% a l'ESO. Així mateix un 35% de les hores d'orientació són destinades ara a atendre els grups-classe.
FSIE ja va demanar, durant el curs passat iniciada la pandèmia, que la Conselleria d'Educació tengués previst que per al curs 2020/21 es necessitaria una major dotació per a les tasques de reforç escolar, atès que caldria més suport a l'alumnat amb dificultats a causa de la desconnexió pel confinament i la implantació de plans de reforç i de recuperació dels dèficits heretats per la situació no presencial. No ha estat així; la dotació per a l'actual curs ha estat exactament la mateixa que la del curs passat, amb l'afegit que la major part d'aquestes hores ja no poden dedicar-se a la seva funció inclusiva.
Nou greuge pública-concertada
FSIE ha protestat també pel que considera un nou greuge per als docents i centres de la xarxa concertada enfront dels de la pública: mentre que els "professors COVID" públics són contractats per un any sencer, de setembre a agost, no passa el mateix amb els de concertada, per als quals s'ha decidit un contracte de sol 10 mesos, de setembre a juny.
FSIE considera que la Conselleria d'Educació no ha d’estalviar a costa dels treballadors, ni tampoc tornar a situar els docents de concertada en una segona fila saltant-se novament l'obligada equiparació.
FSIE ha valorat positivament que la Conselleria durà a terme proves diagnòstic als treballadors de concertada tal i com està fent a pública. Concretament als treballadors vulnerables.
 
Per a més informació: FSIE-Illes Balears - 971 91 51 04 – 691 235 571 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MESA DE CONCERTADA 22 de Setembre

Avui s'ha reunit la Mesa de Concertada. S'han tractat temes com CONTRACTACIÓ “PROFESSORAT COVID”, AGILITZACIÓ PROCÉS CONTRACTACIÓ SUBSTITUTS, PROVES SEROLÒGIQUES I PCR TREBALLADORS DE CONCERTADA, el PAE per 2020/2021, les dotacions d'ATE als centres o els criteris de dotació de les Unitats de Formació Professional. A més al torn obert de paraula, FSIE ha demanat la convocatòria de la comissió tècnica sobre reducció de jornada de 24 a 23 hores.
A continuació teniu el butlletí resum de la reunió.

MESA CONCERTADA 22 SETEMBRE 2020

EL MINISTERI DE SANITAT DIFON ENTRE LA COMUNITAT EDUCATIVA UN DOCUMENT DE PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA TORNADA ALS CENTRES

teacher 3765909 1920

En un inici de curs inèdit i plagat d'incertesa són moltes els dubtes i preocupacions que assalten al personal docent i no docent dels centres educatius. La tornada de l'alumnat i l'activitat docent presencial després de sis mesos i amb les noves rutines que imposa la crisi sanitària a causa de la COVID19 suposa nombrosos reptes i canvis en la quotidianitat dels centres.

Per això, el Ministeri de Sanitat ha elaborat un document de preguntes i respostes amb informació concisa sobre el coronavirus que ha fet arribar a la comunitat educativa. En ell es recull informació de manera resumida sobre la COVID-19, sobre les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut en els centres educatius i sobre com es va actuar quan apareguin casos o brots de COVID-19 en els centres educatius.

Al llarg del document també es faciliten recursos gràfics com a cartells, vídeos i infografies que poden ser d'utilitat al personal dels centres per a difondre i conscienciar a l'alumnat sobre les noves mesures de seguretat i higiene.

PREGUNTES I RESPOSTES DE LA TORNADA A L'ESCOLA: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Preguntas_y_respuestas_vuelta_al_cole_1.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 8 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB