NI ÉS EL MOMENT NI SÓN LES FORMES

REUNIO

La Plataforma de Concertats alerta que la pressa del Govern per aprovar la LOMLOE és signe de dèficit democràtic.

En un moment en el qual la pandèmia del COVID-19 està assolant el nostre país, les organitzacions de l'ensenyament concertat consideren que és necessari prioritzar la vida i la salut de la nostra societat. Precisament per això, no és comprensible que el Ministeri d'Educació tracti d'aprofitar una situació com aquesta per a accelerar la tramitació de la LOMLOE, sostraient a la comunitat educativa el sa i democràtic debat que ha de precedir  l'aprovació de tota llei, especialment en un assumpte tan important com l'educatiu.

--->Aquí teniu la notícia completa a FSIE NACIONAL: https://fsie.es/actualidad/2523-la-plataforma-de-concertados-alerta-de-que-la-prisa-del-gobierno-por-aprobar-la-lomloe-es-signo-de-deficit-democratico

--->NOTA DE PREMSA: https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Nota_de_Prensa_Plataforma_Concertados_ante_la_aprobacion_acelerada_de_la_LOMLOE.pdf

PUBLICADA AL BOE L'ORDRE DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ QUE RECULL ELS ACORDS EN LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

índiceBOE
Publicada Ordre al BOE EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

Davant l'impacte que la suspensió de l'activitat lectiva presencial ha tingut fins al moment i la probabilitat que pugui estendre's en funció de l'evolució de la pandèmia, és urgent orientar el desenvolupament del present trimestre i el curs que ve.
El text contempla una sèrie de mesures imprescindibles per a fer front a aquesta situació adoptades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i les conselleries responsables d'educació de les Comunitats Autònomes, en el si de la Conferència Sectorial d'Educació. Els acords van ser subscrits per la majoria dels titulars de les conselleries responsables d'educació de les Comunitats Autònomes i estableixen un marc normatiu sobre el que les comunitats podran basar la seva pròpia legislació.

REUNIÓ CONSELL ASSESSOR DE CALENDARI ESCOLAR

calendariogif
Ahir horabaixa va tenir lloc per videoconferència el Ple del Consell Assessor del calendari escolar on la Conselleria d'Educació presentà l'esborrany del calendari del proper curs 2020/2021.
Posat que es tracta d'un esborrany no es publicarà encara però podem avançar:
-El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2020 i finalitza el dia 31 d’agost de 2021
-Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021, amb un total de 176 dies lectius.
-Els alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021, amb un total de 176 dies lectius.
-Queda per ultimar el començament per els alumnes de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.

-Tenen la consideració de període de vacances els següents:
   Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
   Pasqua: de l’1 a l’11 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

-Tenen la consideració de dies festius:
   Dia 12 d’octubre de 2020 (Festa Nacional)
   Dia 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució)
   Dia 8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció)
   Dia 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)
   Dia 1 de maig de 2021 (Festa del Treball)
   Té la consideració de dia no lectiu:
   Dia 26 de febrer de 2021 (Festa Escolar Unificada)

- Falta saber el calendari laboral de 2021 per a poder determinar els dos dies lectius de lliure elecció del centre.

-Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2020-2021, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2020-2021, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Volem recordar que el Consell Assessor només és un òrgan consultiu que revisa si les propostes són favorables o no.

En tenir el calendari definitiu oficial publicat us el farem arribar.

PUBLICAT EN EL BOE UN NOU REIAL DECRET DE MESURES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Ahir es publicava el Reial decret 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació amb la finalitat de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació de l'Estat d'Alarma decretat a causa de la crisi sanitària coronavirus.
L'objectiu d'aquesta nova normativa, que ve a complementar els últims decrets, és protegir i donar suport al teixit productiu i social minimitzant l'impacte de la crisi per *COVID-19 i facilitant que, una vegada remeti la situació d'emergència sanitària, l'economia es recuperi com més aviat millor.
Per això s'ha aprovat un paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors. Entre elles estan l'ampliació del teletreball per dos mesos més, mesura que pot ser prorrogada més endavant, l'ampliació de la prestació per desocupació a aquelles persones el contracte de les quals es va extingir estant en període de prova, o el reconeixement que dins d'una mateixa empresa pugui diferenciar-se entre aquells treballadors que realitzen les labors denominades essencials per les autoritats sanitàries i els que no.
Pots consultar el Resum que hem elaborat amb les principals mesures que afecten el nostre sector aquí: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Resumen_RD-L_15-2020_de_21_de_abril.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 103 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB