FSIE MANIFESTA LA SEVA ENORME PREOCUPACIÓ PEL RESULTAT DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Sectorial 3
El Sindicat havia exigit criteris clars i homogenis i s'han acordat “propostes” que podran o no portar a efecte les Comunitats Autònomes incrementant les desigualtats en el sistema educatiu.

La situació excepcional que vivim i que ha afectat el desenvolupament normal del curs escolar requeria per part del Ministeri d'Educació i de les Comunitats Autònomes, tal com ja va sol·licitar FSIE dilluns passat, acordar una sèrie de mesures i criteris clars i homogenis per a tot l'Estat en relació amb el final de curs i preparació del següent.

Lluny d'haver aconseguit un consens i d'establir unes directrius concretes que donassin tranquil·litat a la comunitat educativa, estem en la pitjor de les situacions. Hi ha un document que, lluny d'aclarir la situació i establir decisions comunes sobre els principals temes que preocupen els professionals, alumnat i famílies, és una enumeració de propostes o suggeriments que les administracions podran o no portar a efecte. Fins i tot entre aquelles que sí que les apliquin, ho podran fer de manera diferent. Tampoc existeix la presumpta unanimitat que el Ministeri va traslladar al final de la Conferència Sectorial ja que hi ha Comunitats que han manifestat que no s'adhereixen a aquest document per diferents raons.
Notícia completa:
Nota de premsa: 

Instruccions d'avaluació final del curs 19/20

FSIE INFORMA: adjuntam per a la vostra información les instruccions d'avaluació final del curs que ens ha remès Conselleria d'Educació i que es publicaran al BOIB de dissabte 18 d'abril.

Heu de tenir en compte que tot allò referit a la promoció i titulació s'haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.instrucc    https://drive.google.com/open?id=1k9dRjHezcOGFLf2KVqJxvjXp2yP_8pHl

RESUM DE LES PRINCIPALS DECLARACIONS DE LA MINISTRA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DESPRÉS DE LA REUNIÓ DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

No s'ha tancat definitivament cap document en el marc de la Conferència Sectorial. El Ministeri i les Comunitats Autònomes continuen treballant i esperen tenir acabat aviat el text definitiu. Segons la mateixa Ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, s'han realitzat propostes clares per a donar certeses a la comunitat educativa.

El Ministeri ha proposat una sèrie de mesures a les Comunes Autònomes entre les quals destaquem les següents:

-El curs acaba al juny. L'aprenentatge contínua per tant fins a la finalització del curs escolar. L'activitat lectiva continua adaptant-se a la modalitat a distància.
-No hi haurà activitat lectiva al juliol.
-Especial atenció a l'alumnat més vulnerable a conseqüència de les seves circumstàncies personals (socioeconòmiques,, discapacitat, etc.) que dificultin o impedeixin l'accés o l'ús de la tecnologia necessària, així com de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Estiu: es podran obrir els centres per a realitzar activitats de reforç en formes diverses combinant aquesta activitat amb el lúdic. La decisió correspondrà a les CC.AA.
-Les CC.AA. flexibilitzaran el currículum adaptant les unitats didàctiques als aprenentatges essencials fonamentats en les competències (El Ministeri té la competència sobre el 65% o 55% del currículum i no obstant això no ha dit que anés a adaptar res).
-S'adapta la promoció, avaluació i titulació. L'avaluació serà contínua de caràcter diagnòstic i formatiu. Es valoraran els avanços realitzats i els dèficits per a planificar les mesures de reforç i recuperació que s'adaptaran en el curs 2020/21.
-En el cas excepcional de decidir la repetició d'un alumne haurà d'estar sòlidament argumentada i anirà acompanyada d'un informe individual i d'un pla de recuperació
-Per a 4t d'ESO i 2n de Batxillerat s'adaptaran els criteris per a superar l'avaluació.
-EBAU: cada CC.AA. fixarà les dates de celebració i no hi ha pla B en el cas que no es pogués realitzar la prova de manera presencial.
-Curs 2020/21: s'aplicaran mesures de reforç i adaptació del currículum. El tercer trimestre ha de servir per a diagnosticar i identificar les competències essencials no adquirides per a poder abordar-les en el curs escolar següent.

En relació amb les pràctiques de Formació en Centres de Treball dels alumnes d'FP de Grau Mitjà i Superior:
- Reducció de la durada fins al mínim de 220 hores.
- Podran substituir-se per l'elaboració d'un projecte.
- Els qui han estat contractats estant en l'últim curs d'FP sanitària o servei soci comunitaris podran quedar exempts de les pràctiques.
- En tot cas, els alumnes de 2n grau d'FP de Grau Superior estaran avaluats abans de la celebració de la EBAU perquè puguin accedir a aquesta prova.
- L'avaluació es flexibilitzarà per part del professorat en qui recau la confiança de les decisions que adoptin.
-La permanència de l'alumnat a FP passa de 4 anys a 5.
-Els processos d'escolarització es reprendran quan acabi l'estat d'alarma.

De seguida que tenguem notícies us les farem arribar.

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Coronavirus/Resumen_medidas_provisionales_Conferencia_Sectorial_Educacion.pdf

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Coronavirus/NDP_Conferencia_Sectorial_de_Educacion.pdf

 

FSIE SOL·LICITA AL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL I A LES COMUNITATS AUTÒNOMES MESURES CONCRETES I EL MÉS HOMOGÈNIES POSSIBLE

El Sindicat demana al Ministeri i la Conferència Sectorial d'Educació que adoptin decisions sobre qüestions que preocupen la comunitat educativa.

La suspensió de les classes presencials en tots els nivells educatius ha requerit d'un gran esforç per part dels professionals, alumnat i famílies. S'està aconseguint minimitzar l'impacte que aquesta situació està tenint sobre el sistema educatiu, però es requereixen decisions per part de les administracions que tranquil·litzin i donin seguretat a la comunitat educativa davant un final de curs excepcional.

NOTÍCIA COMPLETA: https://www.fsie.es/actualidad/2514-fsie-solicita-al-ministerio-de-educacion-y-formacion-profesional-y-a-las-comunidades-autonomas-medidas-concretas-y-lo-mas-homogeneas-posible

FSIENACIONAL

MECD

Hay 174 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB