Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat per al pròxim dijous dia 14 de març

 
reunion
FSIE INFORMA: Informar-vos que el D. General de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat una reunió de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat per al pròxim dijous dia 14 de març, amb l'ordre del dia següent:
- Concreció del desenvolupament de l'Acord de 2016 per als anys 2019 i 2020: equiparació retributiva, segon i tercer sexennis i paga dels 25 anys.
- Acord sobre les jubilacions parcials.
- Informació sobre els orientadors d'Ed. Primària.
- Criteris sobre les pròrrogues extraordinàries per als requisits de titulació.
- Informació sobre els especialistes AL i PT que treballen a ESO.
Us informarem puntualment de les informacions rebudes, així com dels acords assolits, una vegada celebrada la reunió de la Mesa.

Dia Internacional de la Dona

Cartel Dia Internacional de la Mujer CAT

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament reivindica, un any més, la IGUALTAT REAL I EFECTIVA entre dones i homes com a eina i principi fonamental per a aconseguir una societat sostenible, igualitària i inclusiva en la qual no existeixi cap mena de discriminació o injustícia de gènere.

     FSIE, ferm defensor del diàleg i el consens com a motors del canvi, dóna suport a totes aquelles iniciatives i propostes orientades a aconseguir la igualtat de drets entre dones i homes i l'eliminació de la bretxa salarial i els mal definits, per la seva solidesa en la realitat, com a sostres de cristall.

     L'objectiu fonamental per a FSIE és l'eradicació de tota mena de discriminació o violència de naturalesa masclista, que s'agreuja, àdhuc més si cap, en els col·lectius més vulnerables com són les dones amb discapacitat i en risc d'exclusió. L'educació és el millor instrument per a eliminar la violència de gènere i la discriminació i els professionals hem de contribuir amb generositat i compromís a aquest necessari objectiu treballant i educant en la igualtat.

     Per al pròxim dia 8 de març, FSIE no convoca ni s'adhereix a cap dels manifestos que criden a la vaga general. Com a sindicat majoritari en l'educació concertada, privada i d'atenció a les persones amb discapacitat, no podem compartir espai ni missatges amb altres organitzacions que defensen en els seus textos de convocatòria una educació única, pública i laica, excloent a les més de 200.000 dones i homes que componen el nostre sector i els interessos del qual representem. No obstant això, com no pot ser d'una altra forma, respectem la llibertat de les nostres afiliades i afiliats per a decidir secundar o no la convocatòria de vaga de manera coherent als seus principis i ideals democràtics.

Decret Llei de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación

FSIE INFORMA: avui ha estat publicat al BOE el Decret Llei de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, a partir del qual s'amplia el permís de paternitat a 8 setmanes per a l'any 2019.

Aquest permís tendrà efectes amb els naixements ocorreguts a partir de les 00:00 de demà divendres.

BOE-A-2019-3244.pdf

Govern central tomba esmena de FSIE NACIONAL

El Govern actual ha aconseguit tombar en el congrés l'esmena aprovada pel Senat per la qual es que fixava una càrrega lectiva de 23 hores per a Primària i 18 per a Secundària en tota Espanya, independentment de la comunitat on exerceixin.

FSIE, com a únic sindicat que ha presentat, defensat i aconseguit l'aprovació d'aquesta proposta en el Consell Escolar de l'Estat i al Senat, reafirma el seu compromís de continuar lluitant per a aconseguir acabar amb aquesta clara discriminació cap als professionals de l'Ensenyament Concertat. Continuarem lluitant.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 113 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB