FSIE DÓNA LES DARRERES PASSES PER LLANÇAR LA SEVA APP

A partir del mes de setembre FSIE posarà a la vostra disposició la seva APP. Allà podreu consultar events, formació, novetats, convenis i posar-vos en contacte amb nosaltres així com consultar els avantatges per ser afiliat. A més, disposarem d'un servei de notificacions ràpides per a informar-vos de les novetats. Avui els administradors de l'apliació se reuneixen a Madrid per acabar de donar els darrers retocs...

Esperam poder donar-vos l'avís de sortida ben aviat!

FSIE REBUTJA LES CRÍTIQUES D'ALGUNES ORGANITZACIONS A LA SEVA LEGÍTIMA DECISIÓ DE NO SIGNAR L'ACORD DE CONTROL HORARI

Com informàvem la setmana passada, FSIE ha mantingut la seva negativa a signar l'Acord sobre el Control i Registre Horari subscrit per la resta d'organitzacions sindicals i les patronals en la Mesa Sectorial de la Concertada celebrada el dia 6 de juny. En els últims dies algunes d'aquestes organitzacions han criticat durament la legítima decisió adoptada, des de la seva total independència, per FSIE.

Des de l'organització rebutgem aquestes crítiques i continuem defensant que la signatura va ser completament precipitada, sense haver-se treballat amb la deguda profunditat els aspectes que recull, i que diversos dels seus punts modifiquen, sense millorar-ho, el que s'estableix en el Conveni relatiu als temps lliures entre classes, el temps d'esbarjo i les hores extraordinàries.

FSIE es reafirma que el text ni aborda ni aporta solucions a la majoria de problemes existents en els centres com és el cas del còmput i forma de registre de les hores no lectives exercides fora del centre. A més, es deixen sense fixar criteris tan importants com la forma i temps en què treballadors, delegats de personal i comitè d'empresa podran tenir accés al registre d'hores treballades.

Fidel al seu compromís de defensar les condicions laborals del personal docent i d'administració i serveis, FSIE continuarà treballant, des del diàleg i la negociació en cada centre, perquè s'aconsegueixin acords satisfactoris respecte al control i registre de la jornada laboral evitant qualsevol tipus de mesura que afecti negativament les treballadores i treballadors dels centres concertats.

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Cartel_Control_Jornada_Laboral.pdf

FSIE DÓNA SUPORT A LA MATRICULACIÓ EN CENTRES CONCERTATS I PRIVATS DE BATXILLERAT AMB LA SEVA CAMPANYA ANUAL

RRSS post

Coincidint amb l'obertura del període de matriculació, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament llança un any més la seva campanya de suport a l'escolarització en centres concertats i privats que imparteixen Batxillerat.

Amb el lema “Continuem Creixent Junts/ Volem Créixer Junts”, FSIE es dirigeix a totes i tots aquells joves que en aquests moments han de decidir on continuar amb la seva formació per a recordar-los que poden triar un centre concertat o privat per a completar els seus estudis de Batxillerat accedint així a l'educació que millor s'adapti a les seves necessitats i interessos.

Amb aquesta iniciativa, l'organització sindical vol reafirmar el seu compromís amb la defensa de la llibertat d'elecció, principi fonamental per a garantir un sistema educatiu plural, de qualitat i que permeti a les famílies i a l'alumnat optar per una formació d'acord amb els seus principis i valors.

A més, com a sindicat majoritari en representació del col·lectiu de professionals d'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat, FSIE vol aprofitar aquesta campanya per a destacar i posar en valor al personal d'aquests centres que duen a terme la seva labor amb professionalitat, implicació i dedicació oferint al seu alumnat una formació integral i de qualitat.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 579 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB