Mesa de Concertada 3 de juny de 2021

Avui 3 de juny ha tengut lloc una reunió de la Mesa de Concertada on els responsables de les Conselleries d'Educació i de Salut han presentat l'esborrany de Resolució en la qual es contemplen les mesures excepcionals, instruccions i protocols per a l'organització del pròxim curs 2021/22.

Us n'adjuntam un butlletí FSIE Informa amb un resum de la Mesa.

Resum_mesa_Concertada_03_juny_2021.pdf

Resum mesa Concertada 03 juny 2021 page 0001

Dotació addicional atenció diversitat curs 2021/22

gif flecha 14FSIE Informa: Dotació addicional atenció diversitat curs 2021/22

En aquests darrers dies s’han celebrat dues reunions de la Mesa Tècnica de Concertada per a tractar el tema de la distribució de la dotació addicional per atenció a la diversitat per al pròxim curs 2021/22. Us en feim un resum:
- Conselleria d’Educació parteix de la base de que per al curs 2021/22 es mantendrà el nombre total d’hores de dotació addicional del curs actual perquè no se n’incrementa ni se’n redueix la partida pressupostària.
- A aquesta dotació se li poden sumar les hores de dotació del PROA+, si a inici de curs arriba aquesta ajuda des del Govern central.
- Els informes arribats sobre el nombre d’alumnat amb necessitat mostra com alguns centres minven en les seves necessitats de dotació addicional, mentre que a altres centres augmenta considerablement el nombre d'alumnes diagnosticats. Causes:
a) Sembla que les circumstàncies en què s'ha desenvolupat l'actual curs, amb molt de personal d'atenció a la diversitat fent-se càrrec de grups desdoblats, ha fet que no es poguessin dedicar plenament a tasques de seguiment i diagnòstic.
b) El SAT va informar a alguns centres (no a tots) de que no podien realitzar adaptacions curriculars significatives a alumnat no NEE. Això ha produït diferències entre centres: uns que han aplicat aquest criteri i altres que no.
c) Hi ha centres que treballen amb alumnat NEE amb plantejaments molt inclusius i no els apliquen adaptacions curriculars significatives; per tant, aquests alumnes no compten a l'hora de demanar la dotació, encara que necessitin de personal especialista per a tasques de reforç i suport.
CONCLUSIONS:
- Es planteja la necessitat de revisar tot el model de dotació d'atenció a la diversitat a Concertada durant el pròxim curs. Conselleria d’Educació es compromet a realitzar-ne l’avaluació conjuntament amb patronals i sindicats.
- Conselleria presenta la proposta següent:
1r. Mantenir la dotació addicional a la diversitat  de l’actual curs 2020/21 amb la mateixa distribució per centres.
2n. Compromís de, si existeix necessitat de desdoblaments COVID per al pròxim curs, demanar a Hisenda dotació econòmica per a professorat COVID i no utilitzar, per aquests desdoblaments, el personal d'atenció a la diversitat, de manera que es pugui dedicar a les tasques que li són pròpies.
Aquestes propostes semblen bé a la majoria d’organitzacions presents a la Mesa.
FSIE ha demanat, principalment:
- Que es mantengui la dotació addicional actual a tots els centres i es faci un esforç per incrementar-la en aquells que han notificat un augment de les necessitats.
- Una revisió a l'alça la dotació bàsica, com ja es va fer anys enrera, per a donar estabilitat professional i laboral als professionals dels equips de suport.

FSIENACIONAL

Hay 192 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM