FSIE INFORMA: Sol·licitud de convocatòria de Mesa de Concertada.

flechaverde

FSIE va registrar divendres passat la sol·licitud de convocatòria de Mesa de Concertada per a poder tractar els següents punts:


1.    Durada del temps de contractació dels “professors Covid” a Concertada.
2.    Sistema de contractació de substitucions amb la major agilitat possible.
3.    Proves de diagnòstic SARS COV 2 (PCR i serològiques) als professors de concertada.
4.    Informació de la dotació total de “professors covid”, especificant com s’han distribuït tots ells. Relació de centres dotats amb aquests “professors covid” i nombre d’hores de cadascun.
5.    Dotació ATE del curs 2020/21.
6.    Dotació unitats FP.

FSIE ORGANITZA EN COL·LABORACIÓ AMB EL CEDDD LA JORNADA “EDUCACIÓ ESPECIAL I ORDINÀRIA A DEBAT”

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament i el Consell Espanyol per a la Defensa de la Discapacitat i la Dependència organitzen una Jornada en la qual s'emportarà a debat l'Educació Especial enfront de l'Ordinària. L'esdeveniment es durà a terme en format online i tindrà lloc el pròxim 28 de setembre a les 18.00.
La benvinguda serà a càrrec de Javier Muñoyerro, Secretari General de FSIE, i serà el Vicepresident Executiu del CEDDD, Iñigo Allí, qui assumirà les funcions de moderador del debat. En aquest intervindran experts en els dos models educatius com Efrén Carbonell Paret (Director de ASPASIM), Juan Carlos López (Director del Col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp) i Noemí Sativeri (Plataforma Catalana per l'Escola Inclusiva) per part de l'educació ordinària i Julián Ruiz Ruiz (President de ANCEE), Luis Rojo (Plataforma Educació Inclusiva si, Especial també) i M. Esther Jiménez Márquez (FSIE) per l'educació especial.

Screenshot 2020 09 14 Inicio

Constitució MESA Negociadora del VII Conveni de Concertada.

Dialogo

Finalment s'ha pogut constituir la MESA Negociadora del VII Conveni de Concertada que va quedar ajornada el mes de febrer per la pretensió de CC.OO. d'incorporar a la representativitat sindical la totalitat de delegats del sector de Centres Privats de Comunitat Autònoma d'Euskadi.

FSIE es va oposar a aquesta pretensió de CC.OO. per dues raons: la primera perquè mai s'ha computat aquest Conveni Col·lectiu en l'àmbit del Conveni estatal de concertada i, segona, perquè es pretenia incloure a molts delegats d'empreses privades que no estan sostingudes amb fons públics i per tant res té a veure amb l'ensenyament concertat.

Una vegada que CC.OO. ha presentat un certificat en el qual el Govern d'Euskadi separa els centres Privats dels Centres d'Incitativa Social, depurant el nombre de delegats que no són de concertada i deixant per tant de solo els que pertanyen a empreses sostingudes amb fons públics, s'ha pogut constituir la Mesa sobre la base d'aquest nou certificat i al qual va aportar al febrer FSIE emès pel Ministeri de Treball.

La representativitat sindical ha quedat de la següent manera:

            NÚMERO DE DELEGATS    PERCENTATGE

FSIE                4.496                          44,54%

USO                2.752                    27,26%

FeSP-UGT        1.669                    16,54%

FE-CC.OO.       1.177                    11,66%

La capacitat decisòria de cadascuna de les organitzacions sindicals estarà determinada pels percentatges de representativitat real que es deriven de les certificacions abans referides.

S'han fixat ja les dates de les dues pròximes reunions per al 13 i el 27 d'octubre.

FSIE ostentarà la Secretaria de la MESA Negociadora i la Presidència l'exercirà l'organització patronal Educació i Gestió.

Així mateix, FSIE espera poder millorar les condicions laborals dels treballadors del sector i donar l'estabilitat i seguretat necessària als nostres llocs de treball i a la viabilitat del sector.

Comissió Negociadora del Conveni de Concertada

La Comissió Negociadora del Conveni de Concertada va tornar a reunir-se en el dia d'ahir i va acordar la modificació de l'acord subscrit el passat dia 4 sobre les contractacions a realitzar per a la dotació addicional d'hores.

La Comissió ha inclòs la possibilitat que aquest contracte eventual per circumstàncies de la producció es pugui realitzar també, i amb els mateixos terminis, per a qualsevol augment de plantilla derivat de la situació del COVID-19. Es fa per tant extensible l'acord a personal no docent i no inclòs en els increments de dotació de les CC.AA.

Us recordem les condicions recollides en aquest acord:

    La modalitat contractual per a fer front a les dotacions addicionals de personal condicionat al COVID-19 serà la d'eventual per circumstàncies de la producció.
    Sobre la base de les facultats donades per l'Estatut dels Treballadors a la Taula Negociadores dels Convenis s'amplia el temps de durada del contracte fins als 12 mesos dins d'un període de 18 mesos.
    La resta de regulació es farà conforme al que estableix l'art. 15 de l'Estatut dels Treballadors.
    La data d'entrada en vigor d'aquest acord és la d'1 de setembre de 2020 per a així convalidar contractacions que s'han fet sota aquesta modalitat per a cobrir aquestes necessitats excepcionals.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 9 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB