Taules salarials 2016 actualitzades amb sexenni

 

Taules salarials de Concertada

 

a les Illes Balears

 

(actualitzades a setembre de 2016 amb el 80% del sexenni)

 

Aquestes taules es troben actualitzades a setembre de 2016. S'ha tengut en compte l'increment de 65€ sobre el CRIB en concepte d'equiparació a partir de la modificació de l'Acord signat el mes d'abril. A més s'ha afegit una columna que correspon al 80% del primer sexenni.

COMPLEMENT EQUIPARACIÓ.

Recordam que, segons els temes de l'Acord d'actualització de l'Acord 2008, els docents de Concertada havien de cobrar un complement de 35€ mensuals a partir del mes de gener i un altre de 30€ mensuals a partir del setembre. Problemes amb la Llei de Pressuposts de la CAIB feren que, degut a que no es permetia la retroactivitat en el pagament, durant el mes d'abril totes les parts signassin una modificació que ho deixà d'aquesta manera: pagament d'un complement de 65€ sobre el CRIB a partir de la nòmina de maig de 2016.

SEXENNI

Segons el mateix acord de febrer, a partir de setembre es paga un 80% del primer sexenni (50,66€) al professorat de concertada amb més de 18 anys d'antiguitat i amb les 100 hores de formació.

De moment només s'ha abonat sobre la nòmina d'aquells que ho sol·licitaren l'any 2010 i que es trobaven al llistat de resolucions favorables. Pels qui ho han demanat pel mes de juliol encara no ha acabat el procés de revisió de les sol·licituds. Una vegada acabat aquest procés es publicarà el llistat provisional, s'obrirà un període d'al·legacions i, posteriorment, es publicarà el llistat definitiu. Amb tot això, aquest grup no començarà a cobrar el sexenni fins a la nòmina de novembre, això sí, amb efectes de setembre de 2016.

TAULES SALARIALS

Les següents taules estan actualitzades tenint en compte l'increment sobre el CRIB i compten amb una columna on hi figura el sexenni. (Clicau sobre les imatges per obrir els documents)

Infantil-Primària

 I P

1r i 2n ESO

 1 2 ESO

3r i 4t ESO

 3 4 ESO

Batxillerat

 Batxillerat

Cicles formatius - professorat de secundària

 FP

Cicles formatius - professorat tècnic

FP PofessoratTècnic
 

 _________________________________________________________________________________________________________

 

Sol·licitud de reunió al Conseller

FSIE demana reunió urgent del Conseller amb el sector de l’ensenyament concertat

El sindicat de Concertada presenta una sèrie de punts sobre els quals sol·licita informació o negociació: acord de recol·locació o abonament de sexenni, entre d’altres

Avui dimarts 13 de setembre, des del sindicat de l’ensenyament privat i concertat FSIE hem fet arribar una sol·licitud de reunió al Conseller Martí March amb l’objectiu de tractar i rebre informació de tota una sèrie de temes pendents i altres d’urgents.

Els principals punts presentats per FSIE-Illes Balears per a tractar són els següents:

-          Pagament del sexenni a professorat de Concertada.

-          Abonament del % de la paga extra de 2012 acordat per a 2016.

-          Abonament de les pagues extraordinàries de 25 anys als treballadors que els correspon segons Acord/Conveni

-          Reducció càrrega lectiva setmanal del professorat concertat de secundària.

-          Incompliment de l’acord sobre excedències i reduccions de jornada.

-          Acord de recol·locació.

-       Titulacions del personal d’atenció a la diversitat.

 20160628 REUNIÓ FSIE CONSELLER 1

Els representants de FSIE-Illes Balears amb el Conseller d'Educació, Martí March, i els directors generals, Antoni Morante i Rafaela Sánchez, durant la darrera reunió mantinguda el mes de juny.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

FSIE lidera la reactivació de l'Acord 2008

FSIE demana la reactivació de l'Acord 2008

a tots els grups parlamentaris

grups parlamentaris

L'acord suposa l'equiparació progressiva dels docents concertats amb els interins de l’ensenyament públic i el pagament de les pagues de 25 anys del VIè Conveni

Des de 2010 es suspèn via llei de pressuposts de la CAIB. FSIE demana als diferents partits que hi presentin esmenes si això es torna a produir

Antoni Sacarés, Secretari General de FSIE (el SINDICAT de la CONCERTADA), ha mantengut durant aquestes dues darreres setmanes trobades amb els representants de tots els grups del Parlament de les Illes Balears. El principal objectiu: la reactivació de l'anomenat Acord de 2008 d'equiparació salarial progressiva dels docents concertats amb els docents interins de l'escola pública. Aquest Acord fou suspès en el 2010 quan només s'havien complit dos apartats del mateix: la possibilitat d'acumular en un mes el permís de lactància i el pagament d'un primer complement d'equiparació salarial  de 15€ mensuals.

Altres compromisos que figuren a l'Acord són l'abonament per part de l'administració de les pagues per antiguitat dels 25 anys i el pagament d'un sexenni per formació. Cap d'ells s'ha fet efectiu perquè l'Acord ha estat suspès any rera any via Llei de pressuposts.

FSIE vol incidir en que és bàsic que la Llei de Pressuposts de la CAIB per a 2016 no torni suspendre l'aplicació de l'Acord i el deixi obert perquè es puguin complir compromisos que no suposen una gran despesa econòmica, com l'abonament de la paga dels 25 anys al professorat que l'havia de cobrar el 2010.

Per això, els representants de FSIE-Illes Balears s'han reunit amb diputats de totes les formacions polítiques parlamentàries. A més d'informar-los directament de les reivindicacions del sector, se'ls demana que la Llei de Pressuposts de 2016 no suspengui altre cop l’Acord 2008.

 

 

Reunió amb el Conseller d'Educació

El Conseller d'Educació proposa a FSIE arribar a un gran acord sobre concertada

En reunió mantinguda avui, Martí March s'ha mostrat disposat a negociar la reversió de les mesures anticrisi també amb el professorat concertat

La rebaixa de la càrrega lectiva de l'alumnat no farà perdre hores de feina al professorat

reunioconseller1

D'esquerra a dreta: Rafaela Sánchez, Antoni Sacarés (FSIE), Martí March, Pilar Santisteban (FSIE) i Antoni Morante.

El Conseller d'Educació, Martí March, juntament amb dos dels seus directors generals, ha rebut avui a una delegació del sindicat de concertada FSIE encapçalada pel seu Secretari General, Antoni Sacarés.

Acord de legislatura sobre concertada

En primer lloc, FSIE ha posat de manifest davant el conseller la preocupació existent dins el sector concertat sobre una futura política de reducció de concerts. Tant March, com Antoni Morante, han tengut paraules tranquil·litzadores en aquest aspecte, perquè han assegurat que no pensen tocar els concerts existents sempre que es compleixin els criteris de demanda i de ràtios d'alumnat. El Conseller, a més, ha dit a FSIE que la intenció de la seva conselleria és el d'arribar a un gran acord de legislatura sobre concertada, un acord en el que volen deixar clars i objectius els criteris de concertació.

Borsí de recol·locació

Una de les intencions de la Conselleria és la de crear un borsí de professorat del qual puguin contractar els centres concertats sempre respectant la seva autonomia quant a criteris de contractació. Aquest borsí serviria també com a eina de recol·locació per a aquells docents de la concertada que perdessin per alguna circumstància el seu lloc de treball. FSIE ja havia demanat durant l'anterior legislatura la creació d'aquest borsí, que existeix en altres comunitats autònomes, i que pot permetre recol·locar professorat en nous centres sense que aquest perdi antiguetat.

Paga extra 2012

Quant a la recuperació de la paga extra de 2012, la Conselleria diu està pendent del projecte de pressuposts de la CAIB perquè diu que el retorn d'aquesta paga només es durà a terme si abarca a tot el funcionariat i treballadors que tenen un sou públic, entre els que es trobarien els docents concertats.

Rebaixa horari lectiu a Secundària

Antoni Morante, per la seva banda, ha anunciat la voluntat de la Conselleria de rebaixar la càrrega lectiva setmanal de l'alumnat de Secundària (ESO, de 32 a 30, Batxillerat de 34 a 32) mantenint, a la vegada, la dotació horària de professorat pels centres concertats. Això deixaria al professorat algunes hores setmanals per a coordinació o preparació de classes. L'anunci ha vengut després que FSIE li demanàs una rebaixa de l'horari lectiu del professorat concertat de secundària, de la mateixa manera en què s'ha pactat rebaixar-lo en pública.

reunioconseller2

Activació Acord 2008 i altres

FSIE, a més, ha tornat recordar tots aquells temes pendents amb incidència directa sobre els treballadors de la concertada:

- Ha tornat demanar la convocatòria urgent de la comissió de seguiment de l'Acord de 2008, actualment en suspensió. Aquest acord preveia l'abonament de pagues extraordinàries d'antiguitat, l'equiparació gradual de sou amb els docents interins públics i el cobrament d'un sexenni. FSIE demana un esforç perquè en el 2016 es comencin a abonar les pagues d'antiguitat als sol·licitants més antics.

- FSIE també troba necessari que l'Administració autonòmica reconegui el dret a la paga extraordinària de 25 anys contemplada en el VIè conveni del sector.

- L'ampliació de la dotació fixa de personal d'atenció a la diversitat. En aquest aspecte, el D. Gen. de Planificació, Antoni Morante, ha manifestat estar estudiant el tema perquè troba de justícia donar estabilitat laboral al professorat especialista.

- La substitució del professorat de baixa des del primer dia, de la mateixa manera com es pensa fer amb la pública.

- La possibilitat de poder accedir a la jubilació parcial per aquells treballadors que compleixen les condicions però que, per una causa o una altra, foren exclosos de l'acord d'empresa sigant en el seu moment.

Durant la reunió el to mantengut ha estat de cordialitat i de voluntat d'entesa. El Conseller en tot moment ha volgut dissipar temors dins el sector concertat.

 

______________________________________________________________________________________

 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 196 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB