FSIE IB al congrés d'ECIB

FSIE IB ha estat present avui al congrés d'Escola Catòlica de les Illes Balears. El IV Congrés d'ECIB te lloc avui dijous 15 i demà divendres 16 de febrer. si voleu seguir les notícies més destacades podeu fer-ho per twitter amb el hashtag #4congresecib.

WhatsApp Image 2018 02 15 at 21.19.29

Mesa inauguracio: Miquel Balle (secretari general), Jose M. Alvira (president EC nacional), Sebastia Taltavull (bisbe), Gemma Cardona (presidenta EC Balears), Marti Marc i Llucia Salleres (directora congrés)

WhatsApp Image 2018 02 15 at 21.19.31

Fsie present a la inauguració del congres CECEIB

Ahir es es va inaugurar el I congrés de CECEIB que te lloc a Eivissa. FSIE IB també ha estat present durant aquest congrès.

WhatsApp Image 2018 02 02 at 17.44.46       

Alfonso Aguiló, Martí March, Ventura Blach, Vicente Ribas, Juan Ribas.       

 WhatsApp Image 2018 02 02 at 18.39.48

  Al centre, Antoni Sacarès, Secretari General FSIE IB, amb Alfonso Aguiló, Martí March, Ventura Blach.

INFORMACIONS MESA CONCERTADA DE 30 DE GENER

INFORMACIONS MESA CONCERTADA DE 30 DE GENER

Pròrroga de la jubilació parcial

A partir de les peticions fetes per les diferents organitzacions sindicals durant aquests últims mesos, la Conselleria ha anunciat que, durant els pròxims tres anys (2019, 2020 i 2021) assumirà els costos de la jubilació parcial dels docents en pagament delegat de l’escola concertada.

La única condició que posen és un percentage fix de reducció de jornada del 50%.

Així i tot, els qui accedeixin a la jubilació parcial en aquests tres anys –nascuts a partir de 1958- ho faran amb les condicions que marca la nova llei en vigor.

Reducció de jornada lectiva a Secundària

La Conselleria va anunciar a Mesa que acceptava  la darrera proposta sindical de reducció de la jornada lectiva a ESO, Batxillerat i FP de 24 a 23 hores lectives setmanals amb el següent calendari d’aplicació:

-       Curs 2018/19: reducció a majors de 50 anys amb jornada completa.

-       Curs 2019/20: reducció a la resta de professorat de Secundària amb jornada completa.

-       Curs 2020/21: la jornada completa passarà a ser de 23 hores també pels qui tenen jornada parcial.

A partir d’aquest calendari, a una pròxima reunió de comissió tècnica durant el mes de febrer es perfilaran i concretaran tota una sèrie de detalls (p. ex. professorat especialista que fa hores a diferents centres).

Si es respecta el calendari es donarà compliment, amb dos anys de retard, al Pacte Onzè de l’Acord de Reprogramació de l’Acord 2008, signat el febrer de 2016, que diu textualment: “La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a iniciar la negociació amb les entitats patronals i els sindicats de l’ensenyament concertat per a la reducció de la jornada lectiva del professorat de secundària a 23 hores lectives setmanals, amb l’objectiu que aquesta mesura pugui entrar en vigor el curs 2016-2017.”

Implantació d’orientador a Infantil i Primària de Centres Concertats

La Conselleria d’Educació ens ha avançat una proposta mitjançant un document de treball per a implantar la figura de l’orientador a les etapes d’Infantil i Primària dels centres concertats.

L’objectiu de la proposta és anar substituint progressivament les hores dels EOEP a infantil i primària per hores d'orientador propi del centre i disposar d’una atenció com a mínim igual a la dels centres públics.

El càlcul que en fa la Conselleria és d’una hora per a cada unitat d'infantil i primària (incloses unitats UEECO), restant d'aquestes mitja hora per a cada unitat d’orientador que es tengui a ESO.

Com a exemple, un centre d'una línia completa d'Infantil fins a quart d'ESO, la proposta contempla 7h d'Orientador d'Infantil i Primària (9 unitats – 2 hores per les 8 hores d’ESO), més les 8 hores que ja disposa a ESO, és a dir, un increment net de 7h.

El calendari d’implantació d’aquesta mesura segons la proposta presentada seria el següent:

- Curs 2018/19: centres que han signat als seus municipis acords d'escolarització compartida.

- Curs 2019/20: centres d’una i de dues línies.

- Curs 2020/2: resta de centres.

Els centres que només imparteixen Infantil seguiran depenent dels EAPs.

La implantació d’aquesta mesura significaria un augment d’entre 38 i 40 professors concertats.

Nous sexennis

Els responsables de la Conselleria d’Educació ens han dit a Mesa que encara no compten amb el corresponent càlcul pressupostari, encara que segurament el tendran fet durant el mes de febrer per a poder passar a negociació a través de comissió.

Valoració de FSIE

Valoram positivament el fet de continuar avançant en la millora de les condicions dels treballadors de l’ensenyament concertat. Unes millores que també repercuteixen positivament en l’atenció a l’alumnat.

Si bé és cert que la reducció de jornada lectiva arriba en retard i que en la jubilació parcial el que realment voldríem és un canvi de la llei (cosa que no depèn del Govern de les Illes Balears) s’ha de reconèixer la voluntat negociadora i d’arribar a acords dels responsables actuals de la Conselleria d’Educació en relació als punts tractats.

FSIENACIONAL

ACOSO ESCOLAR

BUTLLETÍ DIGITAL

MECD

Hay 24 invitados y ningún miembro en línea

DISCAPACITAT

FORMACIO/INNOVACIO

WHATSAPP 691235572

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM