FSIE torna demanar al Ministre d'Educació la convocatòria de la Mesa sectorial de l'Ensenyament Concertat.

FSIE torna demanar al Ministre d'Educació la convocatòria de la Mesa sectorial de l'Ensenyament Concertat.


El tema prioritari a tractar és de l'aplicació dels Pressuposts Generals sobre els sous dels docents en pagament delegat.

Si voleu llegir la notícia completa us deixam el link a FSIE NACIONAL:

https://www.fsie.es/actualidad/2185-fsie-pide-por-ultima-vez-al-mecd-la-convocatoria-de-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-concertada

Comissió de Concerts d'avui 29 de juny

FSIE INFORMA a partir de la reunió de la Comissió de Concerts d'avui 29 de juny:


- Se'ns ha informat que, per a dijous 7 de juny, es convocarà Mesa de Concertada per a continuar amb la negociació de sexennis i equiparació salarial. FSIE ha insistit que no es deixi la Paga de 25 anys del VIè Conveni fora de negociació.


- La Resolució provisional de concerts i dotació d'atenció a la diversitat per al curs es publicarà pròximament al BOIB, segurament el pròxim dissabte 2 de juny. Hi haurà 5 dies per a presentar-hi al·legacions.Mentrestant les dades ja poden esser consultades pels centres a través del GESTIB

Llistes definitives de sexennis presentades entre l’1 i el 31 de gener de 2018

Avui s’ha publicat a la Web de la Direcció General, la Resolució per  la qual s’aproven les llistes definitives de sexennis presentades entre l’1 i el 31 de gener de 2018.


El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 23 de maig), fins dia 22 de juny  de 2018.

Resolucio_definitiva_1_de_gener_a_31_de_gener_de_2018.pdf

FSIENACIONAL

Hay 228 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM