FSIE demana que l’equiparació salarial amb pública quedi reflectida sobre la futura Llei d’Educació de les Illes Balears

FSIE-Illes Balears ha registrat una sèrie d’esmenes a l’Avantprojecte de Llei Educativa IB:

  1. Reclamam que s'incorpori a la llei un article que reconegui expressament el dret a l'equiparació retributiva tenint en compte l’antiguitat dels docents en pagament delegat. A més, demanam també que s'estableixi un termini temporal per a l’equiparació completa -4 anys a partir de l’aprovació de la Llei-, amb l'objectiu de que aquesta no es demori indefinidament. FSIE basa la seva demanda en el que disposen les lleis orgàniques d'educació vigents que estableixen com a objectiu l'equiparació retibutiva entre docents concertats i públics.
  2. Demanam que en el redactat de la Llei es deixi clar que es respectarà el que s’estableix sobre la Constitució i en les convencions de la UNESCO i altres organismes internacionals sobre la llibertat d'educació i la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.
  3. FSIE també demana que, perquè es pugui realitzar un repartiment equitatiu de l'alumnat amb necessitats específiques entre pública i concertada, la nova llei estableixi conseqüentment un repartiment equitatiu dels recursos humans i materials entre les dues xarxes del sistema de centres sostinguts amb fons públic.

EsmenesLleiEducativa

Revisió fixa del 2% en totes les partides del mòdul econòmic d'Educació Concertada

En la sessió celebrada en el Consell de Ministres es va aprovar incrementar els mòduls de concerts educatius en totes les seves partides en un 2%. En la roda de premsa posterior, la portaveu del nou govern va anunciar que la mesura s'aplicarà amb efectes d'1 de gener.

El Real Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic ha estat publicat aquest mateix matí en el Boletín Oficial del Estado, produint-se per tant la seva entrada en vigor immediata.
 
Segons es pot comprovar en l'annex I, s'aplicarà amb efecte d'1 de gener de 2020, una revisió fixa del 2% en totes les partides del mòdul econòmic d'Educació Concertada. Aquesta revisió serà incrementada amb un percentatge variable vinculat a l'evolució de PIB, d'acord amb l'art. 1. Vuit del RD 2 /2020. Faltarà aprovar per Consell de Govern a la nostra Comunitat Autònoma.


 https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf

FSIE TRASLLADA A LA MINISTRA D'EDUCACIÓ LA SEVA PREOCUPACIÓ DAVANT ALGUNES DE LES MESURES ANUNCIADES EN L'ACORD DE GOVERN

El secretari general de FSIE, Javier Muñoyerro, acompanyat de representants de la secretaria general, va assistir ahir a la presa de possessió d'Isabel Celaá com a Ministra d'Educació i Formació Professional. En l'acte celebrat entorn de les 14 hores en el Ministeri, Celaá acceptava de nou la cartera d'educació amb un discurs en el qual ressaltava el paper de l'educació pública en el sistema educatiu, encara que "sense menyscapte" de la concertada, i assumia el "repte" d'aconseguir un "gran acord per la Formació Professional".

Els representants de FSIE van felicitar la Ministra i li van desitjar una eficaç i reeixida gestió en benefici del sistema educatiu i del conjunt de la comunitat educativa, aprofitant l'oportunitat per a transmetre-li la nostra preocupació per algunes de les mesures anunciades en els últims dies que podrien afectar el sector de l'ensenyament concertat.

Per això, aquest mateix matí, FSIE registrava en el Ministeri d'Educació un escrit dirigit a la Ministra manifestant la nostra preocupació per algunes de les mesures pactades pels socis del Govern en matèria d'educació.

FSIE ha sol·licitat la urgent convocatòria de la Taula Sectorial de l'Ensenyament Concertat que no es reuneix des de fa més d'un any amb un doble objectiu:

- Que el Ministeri expliqui al sector els seus objectius i mesures previstes.

- Que pacti un calendari de negociació sobre tots els assumptes que el sector ha plantejat i que el Ministeri coneix des de fa ja molt temps.

FSIE ofereix al Ministeri diàleg i negociació per a poder aconseguir acords i espera que aquesta sigui la via que permeti afrontar una nova reforma del sistema educatiu que sigui estable, duradora i respectuosa amb els drets constitucionals i els acords internacionals.

Nota de prensa_FSIE solicita la convocatoria urgente de la Mesa de Concertada

Registro_Solicitud Mesa Concertada

NOVETATS SOBRE EL PERMÍS PER PATERNITAT I ELS REQUISITS PER A ACCEDIR A la JUBILACIÓ Al 100%

 

Des de l'1 de gener de 2020 el permís de paternitat s'amplia a 12 setmanes.

Les quatre primeres setmanes de baixa paternal són obligatòries i han de gaudir-se immediatament després del part.
Les es poden gaudir de manera consecutiva a les quatre anteriors, o en qualsevol moment durant el primer any de vida del bebè, sempre en períodes setmanals preavisats a l'empresa amb 15 dies d'antelació.
Aquest permís és retribuït al 100% i intransferible.
Les mares tenen un permís de maternitat de 16 setmanes. Les sis primeres setmanes són també obligatòries després del part. Les deu restants es deuen també prendre de manera consecutiva a les sis anteriors o durant els primers dotze mesos de vida del bebè.
Les mares podran cedir fins a dues de les seves setmanes no obligatòries a l'altre progenitor.
A més, es modifiquen els requisits per a poder accedir a la jubilació al 100%.

L'edat de jubilació al 100% s'eleva aquest any 2020 fins als 65 anys i 10 mesos complerts per als qui acreditin menys de 37 anys de cotització.
Si s'han cotitzat 37 anys o més, es podran jubilar al 100% els qui tinguin 65 anys complerts.
Es requereixen almenys 15 anys de cotitzacions, dues dels quals han d'estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.
El període de càlcul de les pensions en el moment de la jubilació serà de 23 anys.
Per a més informació o qualsevol consulta sobre aquest tema no dubteu a acudir a la seu del sindicat  i estarem encantats d'ajudar-vos!

Documents relacionats: Boletín 113_Permiso de Paternidad y Jubilación al 100%


 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 136 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB