Mesa Concertada Inici de curs 2020/21

FSIE INFORMA: Mesa Concertada Inici de curs 2020/21
El Conseller Martí March, jutament amb directors generals i caps de departament han informat sobre la nova normativa d’inici de curs, així com de les modificacions fetes durant aquest cap de setmana de forma coordinada amb Salut, i han respost a les preguntes i dubtes plantejats per les diferents organitzacions presents.
Principals informacions donades pel Conseller:
- L’inici de curs amb l’escenari B suposa una baixada de les ràtios i un increment d’espai i de professorat.
- A més de l’increment anunciat mesos enrera, es produirà un nou augment de la dotació addicional de professorat en un nombre de 102 mestres més, dels quals una trentena es destinaran a la xarxa concertada.
- Es troba en procés d’aprovació l’augment dels mòduls de despeses de funcionament per adaptar-los a l’extra de despesa que suposen les feines i recursos destinats a neteja i desinfecció.
- No és material ni econòmicament possible realitzar proves PCR a alumnat i docents. Es realitzaran en cas de que es produexin contagis.
- Salut obrirà una línia telefònica anomenada COVID Educació destinada a l’atenció de professorat i famílies.
Altres informacions:
- La mascareta serà d’ús obligatori dins del centre tant per alumnat (a partir de 1r de primària) com per a professorat i resta de treballadors del centre.
- Tothom s’ha de prendre la temperatura abans d’assistir al centre. A més, els serveis sanitaris en faran controls aleatoris.
- Ràtios:
o Han d’esser les més baixes possibles (entorn als 20 alumnes) segons les possibilitats d’espais i recursos humans de cada centre.
o Criteri bàsic: s’ha de poder mantenir, dins l’aula, la distància interpersonal de seguretat de 1’5 metres.
o L’alumnat sempre ha d’ocupar el mateix lloc dins l’aula per a facilitar el coneixement dels contactes més directes en cas de contagi.
o Cada centre ha de treballar l’organització dels grups amb el seu inspector, el qual analitzarà i aprovarà les millors solucions possibles en funció de les possibilitats del centre.
- Serveis complementaris:
o Grups de convivència estable: distància de seguretat d’1’5 metres.
o Amb altres grups: es pot compartir espais garantint distància de seguretat de 2 metres.
- Educació Especial: l’alumnat ha de portar mascareta sempre i quan l’alumne estigui capacitat per a dur-la i no li estigui contraindicat. En cas d’escolarització mixta, l’alumne romandrà al centre on hi tengui més hores.
- Reunions presencials als centres (claustres, altres reunions, reunions amb famílies, etc.): Es prioritzaran les reunions telemàtiques, sobretot quan intervengui personal extern. Conselleria ratifica que el nombre màxim de persones que poden assistir a reunió presencial és de 10, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat.
- Que s’ha de fer si una família no vol signar la Declaració responsable? Si els responsables del centre no els poden convèncer, s’ha de traslladar el cas a Inspecció Educativa.
- Formació COVID: es troba oberta la inscripció a una primera formació online que comença demà dimarts 1 de setembre. Es pot trobar la informació al Portal del Docent o a la web de Formació i Innovació.

FSIE RECLAMA UNITAT DE CRITERIS I ACCIONS.

Per a FSIE és imprescindible que Govern i CCAA aconsegueixin acords unànimes sobre l'inici, organització i desenvolupament del curs escolar 2020/21. La situació actual de la pandèmia anuncia un curs escolar irregular en el seu desenvolupament, amb constants i reiterats períodes de quarantena puntuals d'aules o centres i, en el pitjor dels escenaris, amb un nou confinament.

FSIE defensa l'educació presencial enfront de qualsevol alternativa, però davant la pandèmia, han de ser els responsables de Sanitat, al costat dels d'Educació, els qui determinin si és possible i detallin les condicions en les quals s'ha de dur a terme. En cap cas la responsabilitat de les conseqüències per les mesures que s'adoptin pot recaure en els docents, personal complementari i d'administració i serveis, així com en els equips directius ni en els titulars dels centres.

NOTICIA COMPLETA A FSIE NACIONAL:

https://fsie.es/actualidad/2598-fsie-reclama-unidad-de-criterios-y-acciones-para-el-conjunto-del-sistema-educativo

NOTA DE PREMSA:

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Nota_de_prensa_FSIE_RECLAMA_UNIDAD_DE_CRITERIOS_Y_ACCIONES_PARA_EL_CONJUNTO_DEL_SISTEMA_EDUCATIVO.pdf

ELS MINISTERIS DE SANITAT I EDUCACIÓ I FP ELABOREN UN DOCUMENT DEFINITIU AMB RECOMANACIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS EN EL CURS 2020/21

ofertas empleo redes sociales 874x492
La falta de lideratge del Ministeri d'Educació i Formació Professional i la posició de les Comunitats Autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació han fet impossible que, davant una situació tan greu com la que portem vivint des del mes de març, s'hagin pogut aconseguir acords concrets, clars i homogenis per a tot el sistema educatiu.

La permanent incertesa en la qual ens movem s'agreuja quan veiem que cada administració pren les seves pròpies decisions incrementant fins i tot més les diferències existents en educació.

Malgrat les reiterades peticions que FSIE realitza, seguim sense saber com començarem el curs i quines mesures s'aplicaran en els diferents escenaris als que ens podem enfrontar. El que sí que sembla segur és que no hi haurà major finançament per a atendre una situació que sí que requereix incrementar les plantilles tant de docents com del personal d'administració i serveis i complementari. No s'avança en la regulació del teletreball que potser hem de tornar a utilitzar, ni tampoc en un tema tan important com la millora de l'ensenyament a distància, la protecció de dades i el dret a la desconnexió digital.

El Ministeri d'Educació i el Ministeri de Sanitat publiquen ara una “guia de recomanacions” sobre mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de COVID-19 per a centres educatius, ordinaris i d'educció especial, per al curs 2020-2021.

Però són només això, recomanacions que queden a la disposició de les Comunitats Autònomes que són les que han d'aprovar la seva pròpia normativa concretant en cada territori com es procedirà en el curs escolar 2020/21.

La guia de la qual extractem el principal en aquest document estarà en contínua actualització en funció de l'evolució de la pandèmia. Consulta-la aquí:

FSIENACIONAL

MECD

Hay 8 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB