cartes al director

Carta als mitjans sobre els recursos per fer front a la lliure elecció de centre, l'han publicada 15 dies deprés d'haverla enviada i va sortir a Ultima hora (dia 19 de juny de 2012) i Diario de Mallorca (dia 20 de juny de 2012).

 

Sobre la llengua del primer aprenentatge.
Aquests dies es veu en els mitjans percentatges de famílies que han sol·licitat cada una de les llengües en que volen que els seus fills comencin a aprendre la lectoescriptura. Tal i com era de suposar, la majoria ha elegit la llengua catalana (un 62%), a continuació hi ha les famílies que han deixat la casella en blanc (un 28%) (admetent el projecte lingüístic del centre) i finalment les famílies que s’han apuntat al castellà (un 10%).
Des de FSIE no entram en valorar aquesta qüestió, sempre i quan la seva aplicació no perjudiqui a altres alumnes. És a dir, a FSIE ens preocupa més el com es farà que no el que les famílies puguin triar.
Fins ara la Conselleria no ha dit com actuarà, això d’entrada ja suposa un problema, és a dir les famílies han hagut d’optar sense saber com quedaria llavors aquesta elecció.
El nostre gran dubte és si la conselleria pensa dotar de professors a tots els centres que tenguin qualque alumne que hagi optat per fer el primer aprenentatge en la llengua diferent del seu projecte lingüístic. Si no ho fan, serà fals això de la lliure elecció de llengua. O bé la Conselleria pretén que els centres dediquin els professors de suport a aquests alumnes en lloc de fer suport? Això seria molt greu, pensam que no ho poden fer.
Llavors, expressam els nostres dubtes públicament ja que cada vegada que hem fet la pregunta a la Conselleria ha quedat sense resposta o bé ens han dit que ho estudiaran centre a centre.
De fet, FSIE ha fet una senzilla enquesta a 27 centres concertats per tal d’analitzar en quants  casos hi ha sol·licituds diferents del seu projecte lingüístic i que el centre no podria assumir. Dels 27 centres enquestats només ens trobam amb 6 centres que no tenen cap sol·licitud discrepant amb el projecte lingüístic i un centre que podria repartir els alumnes amb les dues línies que té. La resta, un 74% dels centres, tendrà problemes per poder impartir la segona opció. Com ho faran? Dotaran de professors en aquests moments de retalls generalitzats? No compliran la promesa? …
Aina Aguareles
Secretària de comunicació de FSIE Illes Balears

aquí teniu els enllaços

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/carta Aina diario de mallorca 19_06_2012.jpg

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/carta director sobre llengua publicada Ultima Hora-2 18_06_2012.jpg

Reividicacions de fsie

 

COMPARATIVA SOU 2008/2012 I SOU AMB IPC
 
Taula i gràfic on es mostra l’evolució del sou (brut anual) d’un professor d’infantil o primària sense antiguitat.

any
total sou brut
variació respecte any anterior
2008
28397,28
 
2009
29106,4032
2,4
2010
28353,7632
-2,7
2011
27580,9632
-2,8
2012
26061,1632
-5,8

 
 
Taula i gràfic comparatiu del % de variació del seu i de l’ipc del mateix cas anterior.

any
sou
ipc
2009
2,4
2,1
2010
-2,7
4
2011
-2,8
3,1
2012
-5,8
1,6

5 DE JULIOL RODA DE PREMSA PER LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIU

alt

La plataforma exigeix un pacte i posa data límit a la negociació amb la Conselleria. El novembre ja hem d'estar asseguts negociant les reformes per evitar el fracàs escolar i l'abandonament de l'ensenyament, els dos problemes claus de l'Ensenyament de les Illes Balears.

Com sabeu FSIE forma part de la plataforma, per a la reforma del sistema educatiu, juntament amb un nombrós grup d'entitats socials que aposten per la millora del sistema educatiu de les Illes Balears com a punt de partida per a la millora de la situació social i econòmica. Aquí vos deixam els documents que entregàrem als periodistes assistents a la roda de premsa.

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu.jpg www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (2).jpg ,www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (3).jpg www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (4).jpg

Increment professorat curs 2016/17

INCREMENT NO PROPORCIONAL DE PROFESSORAT A CONCERTADA

Atès el nombre d’alumnat escolaritzat a la xarxa de concertada, l’increment per aquest curs hauria d’esser de 114 professors nous i no sols una dotzena

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet públic a la seva web el nombre de noves places de professorat per a aquest curs 2016/17 i concreta un augment de 172 nous docents a la xarxa pública per només 12 a la concertada.

Les Balears inicien el curs amb 164.835 alumnes i 14.721 docents distribuïts en 404 centres educatius. Des del principi de legislatura s’hauran recuperat prop de 600 places de professorat, 184 de les quals s’incorporen al nou curs (172 a la pública i 12 a la concertada).

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2693154&coduo=7&lang=ca

Des del sindicat d’ensenyament privat i concertat FSIE pensam que existeix una exagerada desproporció en aquesta dotació, si ens atenem a la quantitat d’alumnat escolaritzat a una i altra xarxa a les Illes Balears (60% a pública i 40% a concertada). I més tenint en compte que l’aplicació de la nova normativa, tant LOMCE com autonòmica, afecta a les dues xarxes per igual.

En aquest nou curs s’han de menester nous professors tant per fer front a la implantació dels itineraris LOMCE a 4t d’ESO com per al desdoblament a totes les sessions d’anglès dels cursos d’ESO que decreta el nou currículum Illes Balears.

FSIE pensa que, si s’hagués tengut en compte el percentatge d’escolarització a una i altra xarxa, amb un increment de 172 noves places a pública, al 40% de concertada li correspondrien 114 nous professors i no els 12 anunciats per la Conselleria. Aquest augment hauria estat en part ineludible si la Conselleria hagués complit amb l’Acord de febrer de 2016 amb Concertada, el qual preveia una reducció de la càrrega lectiva del professorat de concertada a secundària de 24 a 23 hores setmanals. El professorat de secundària de l’escola pública treballa 20 o menys hores lectives setmanals.

 

 profesorado590
_________________________________________________________________________________________________________

FSIENACIONAL

MECD

Hay 18 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB