Coming soon

Al teu centre també et mereixes estar representat per FSIE

 

 

Pacte d’Estat d’Educació

FSIE reclama als partits un Pacte d’Estat d’Educació
 
 
El pacte ha de retornar l’estabilitat al sector i garantir la llibertat d’ensenyamentLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), com a organització sindical majoritària en el sector de l'educació concertada i privada, considera de vital importància que les diferents formacions polítiques que concorrin a les properes eleccions generals, previstes per aquest mes de desembre, tinguin en compte en els seus programes electorals qüestions referents a l'Educació que s'han d'abordar amb caràcter immediat.pancartas de mano pgina 2
FSIE considera necessari assolir un Pacte d'Estat d'Educació, que doni estabilitat al sistema i els objectius principals siguin reduir els elevats índexs de fracàs escolar i abandonament prematur. El pacte s'hauria de fer en el marc de la Constitució, respectant la llibertat d'ensenyament protegida en l'article 27 de la Carta Magna, i posar els pilars d'un sistema que hauria de mantenir-se almenys durant els propers 15 anys.
Hauria d'establir l'obligatorietat de l'ensenyament dels 6 als 18 anys, gratuïta dels 0 al final de la mateixa, i amb mecanismes que permetin l'accés al mercat laboral a partir dels 16 anys. No s'ha d'oblidar d'afermar la complementarietat de les xarxes pública i concertada, sense que aquesta última sigui considerada subsidiària de la primera. A més, ha de treballar pel reconeixement dels professionals del sector i promoure el desenvolupament de la Llei de la Funció Docent, que reguli la professió amb independència del tipus de centre en el qual es desenvolupi la carrera professional, i no obviar la qüestió del finançament, perque sigui suficient per aplicar les reformes i mesures adoptades.
A les Balears, FSIE ha participat activament i des de la seva constitució en el Cercle per l'Educació que ha elaborat, conjuntament amb altres entitats, un document de pacte per a l'educació per a la nostra comunitat.
 
 Concerts educatius
En relació als concerts, FSIE advoca per millorar la norma bàsica que els regula, defensant que el concert possibilita la lliure elecció de centre en igualtat de condicions.
Des FSIE s'aposta també per la llibertat d'elecció, universalitzant els concerts,a la franja de 3 a 6 anys, amb convenis de 0 a 3 anys amb institucions o centres sense ànims de lucre.
 
Llei de funció docent
A propòsit de la professió docent, FSIE veu necessària l'elaboració d'una Llei de la Funció Docent que reguli la professió i abordi aspectes com la seva dignificació o el seu reconeixement social, els requisits d'accés a la formació inicial, els continguts de aquesta formació, la consegüent formació permanent o el desenvolupament professional, amb independència del centre en què es treballi.
En aquest sentit, FSIE ha recollit 20.000 signatures que han estat enviades al President del Govern, Mariano Rajoy.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 

Sol·licitud Mesa Concertada

FSIE DEMANA CONVOCATÒRIA URGENT DE MESA CONCERTADA
 
Per a tractar la reversió de les mesures anticrisi
 
El sindicat de concertada també sol·licita la reactivació de l’Acord de Millora de 2008


FSIE-Illes Balears ha iniciat el curs amb dues sol·licituds als nous responsables de l’administració educativa.
Aquest dilluns va sol·licitar a Antoni Morante, D. Gral. de Planificació, Ordenació i Centres, una reunió per a reactivar l’Acord de Millora de l’ensenyament concertat de 2008. Aquest acord, que es va aconseguir després de dies de vaga i mobilitzacions, va ser suspès poc més tard de la seva signatura a causa de l’inici de la crisi.
L’acord contempla mesures com l’abonament de la Paga extraordinària d’antiguitat al professorat de concertada o la paulatina equiparació salarial amb els interins de la pública. FSIE recorda que hi ha molts de mestres i professors que es troben pendents de la reactivació d’aquest acord per a poder cobrar la reconeguda paga dels 25 anys.
Avui dimarts, FSIE ha registrat una nova reclamació al conseller Martí March demanant la convocatòria urgent de la Mesa sectorial de Concertada. Són molts els assumptes que es van acumulant sense solució i FSIE creu que s’ha de començar a treballar-hi amb el nou Govern des de l’inici del curs.
Els temes més urgents són dos:
La reversió de les mesures anticrisi almanco en el mateix nivell i moment que es reverteixin als companys de l’escola pública; p. ex.. la substitució ràpida de les baixes per incapacitat temporal o per maternitat.
Que l’administració reconegui ja el dret a la Paga extraordinària de 25 anys als treballadors afectats pel VIè Conveni de Concertada.
Altres assumptes no menys importants:
-          El pagament de la paga extraordinària de 2012.
-          Una millora quant a la dotació del personal d’atenció a la diversitat que contempli una ampliació de la dotació bàsica.

Reunió conseller Martí March

FSIE es reuneix amb Martí March, nou Conseller d'Educació

En aquest primer encontre oficial s'han posat sobre la taula els temes que afecten als treballadors de Concertada

A la reunió també hi han estat presents els directors generals, Rafaela Sánchez i Antoni Morante

IMG 20150724 160349

Representants sindicals de FSIE a les Balears, encapçalats pel seu Secreatri General, Antoni Sacarés, s'han entrevistat avui horabaixa amb el nou responsable d'Educació, el conseller Martí March, i amb els directors generals de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante.

Sacarés, a més d'acreditar a FSIE com a principal sindicat de concertada a nivell nacional i imprecindible en aquest sector a les Illes, ha agraït el nou talant obert i comunicatiu mostrat fins al moment pels nous responsables educatius. Després s'ha passat a fer un desglossament dels principals assumptes que afecten als treballadors de l'ensenyament concertat.

Illes per un Pacte

En temes educatius, FSIE s'ha mostrat partidari de mesures destinades a donar estabilitat al sector educatiu en general i ha apuntat clarament a seguir la línia proposada per Illes per un Pacte, col·lectiu que ha presentat un document de consens en el qual FSIE ha participat activament en la seva elaboració.

Millores laborals

Laboralment, FSIE ha recordat els temes on hi ha acords o que estroben pendents de desenvolupament. Més concretament, FSIE ha posat sobre la taula la possibilitat de desenterrar l'Acord de 2008, especialment en el que afecta al cobrament de les pagues extraordinàries d'antiguitat. També, en aquests aspecte, el d'iniciar el més aviat possible les negociacions per al reconeixement per part de l'administració de les pagues extraordinàries de 25 anys derivades del VI Conveni de Concertada.

FSIE també ha informat al Conseller dels terminis de pagament dels endarreriments de l'acord de juliol de 2014 perquè l'administració ho tengui en compte a l'hora de preparar els pressuposts de 2016, any en el qual el professorat concertat haurà de rebre un 40% del deute acumulat.

Concerts i dotació de personal

Quant a la dotació de personal, FSIE ha demanat pels col·legis concertats, una dotació suficient perquè els centres tenguin professorat abastament per aplicar la nova normativa LOMQE a partir del proper curs 15/16. En relació al professorat que es pot veure afectat laboralment, FSIE ha tornat demanar el suport de la Conselleria per a la creació d'un borsí de recol·locació.
Antoni Sacarés també ha insistit amb la necessitat urgent d'ampliar la dotació fixa de personal d'atenció a la diversitat, així com de donar solució d'una vegada per totes a la situació dels especialistes PT que imparteixen classes a Primària i a ESO.

FSIE, dins la seva línia, també ha defensat els concerts de Batxillerat. El conseller March ha mostrat la seva voluntat d'establir uns criteris clars de concertació per a "deixar clares les regles del joc", ha dit.

La reunió, que ha tengut una durada de quasi d'hores, ha estat qualificada per a les dues parts com a profitosa. Ara es queda a l'espera de noves reunions per a tractar més profundament temes específics.
 
____________________________________________________________________________
 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 66 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB