FSIE CELEBRA EL PRIMER DIA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ RECLAMANT Als AGENTS SOCIALS I POLÍTICS CONSENS PER A ACONSEGUIR UN SISTEMA EDUCATIU ESTABLE I DE QUALITAT

El mes de desembre passat l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de Gener com el Dia Internacional de l'Educació reconeixent així la importància de l'Educació per a aconseguir la seva “Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. Dins d'aquest conjunt d'objectius de desenvolupament sostenible i metes universals centrades en les persones, l'organització vol destacar el rol fonamental que juga l'educació com a dret humà, ben públic i responsabilitat col·lectiva.

FSIE se suma a aquesta iniciativa amb la campanya “ L'educació és un dret i una responsabilitat de tots. Per una educció de qualitat, inclusiva i equitativa” amb el clar objectiu de recordar a la societat que és un dels pilars fonamentals per al desenvolupament del teixit social que conformarà les comunitats del futur.

https://fsie.es/actualidad/2275-fsie-celebra-el-primer-dia-internacional-de-la-educacion-reclamando-a-los-agentes-sociales-y-politicos-consenso-para-conseguir-un-sistema-educativo-estable-y-de-calidad

Portada Twitter

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE GUARDERIA O CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Amb la publicació de la llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 quedava establerta una nova deducció addicional a l'existent per maternitat per a tots aquells treballadors que haguessin incorregut al llarg de l'any en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Aquesta deducció, de fins a 1.000 euros, podrà incloure's en la quota diferencial de l'IRPF en presentar la declaració de 2018, entre els mesos d'abril  i juny d'aquest any.

https://fsie.es/actualidad/2274-toda-la-informacion-sobre-la-nueva-deduccion-por-gastos-de-guarderia-o-centro-de-educacion-infantil

EL PLE DEL CONSELL ESCOLAR POSA DE MANIFEST LES FORTES DISCREPÀNCIES EXISTENTS EN EL SI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

La sessió celebrada ahir, 8 de gener, revela que no existeix el necessari consens en aquesta contrareforma educativa que defensa la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá. L'informe presentat per la Comissió Permanent davant el Ple, va ser acceptat per un minso marge de dos vots.

La majoria d'organitzacions van destacar el seu rebuig a les formes i al procediment seguit pel Ministeri en la tramitació del seu Avantprojecte de Llei. El Ple va aprovar 120 esmenes presentades per diferents organitzacions i, contràriament al manifestat pel President del Consell Escolar de l'Estat i pel propi Ministeri en el seu comunicat de premsa, les esmenes que se'ns van rebutjar no pretenien continuar amb l'esperit de la LOMCE, sinó millorar el text a partir del consens i buscant acords bàsics.

https://fsie.es/actualidad/2272-el-pleno-del-consejo-escolar-pone-de-manifiesto-las-fuertes-discrepancias-existentes-en-el-seno-de-la-comunidad-educativa

FSIENACIONAL

MECD

Hay 131 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB