Celebrat el sorteig que determina els llinatges que dirimiran les possibles situacions d’empat a les llistes de sol·licituds d’admissió

conselleria

 Ja s’ha celebrat el sorteig que determina els llinatges que dirimiran les possibles situacions d’empat a les llistes de sol·licituds d’admissió a Educació infantil, Primària, ESO i Educació Especial del curs 2021/22.
El resultat del sorteig ha estat ESCALAS ARDID.
Enguany per primera vegada els sortejos de desempat es fan amb un procediment informàtic per tal de garantir una major aleatorietat.
Les llistes provisionals d’admesos i exclosos es publicaran el proper 1 de juny i les definitives el proper 17 de juny.La matriculació de l’alumnat admès es podrà fer :
Del 21 al 28 de juny per Educació Infantil
Del 24 al 30 de juny per Educació Primària i Educació Especial
Del 24 de juny al 2 de juliol per ESO
Es pot consultar tota la informació sobre el procés d’escolarització a la web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, escolaritzacio.caib.es

CELEBRADA LA PRIMERA REUNIÓ DE LA TAULA NEGOCIADORA DEL XIV CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES D'EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA I RECERCA

Reunion
Sha celebrat la primera reunió de la Taula Negociadora del XIV Conveni Col·lectiu de Centres d'Educació Universitària i Recerca.

La reunió ha servit com una primera presa de contacte. Amb caràcter general i sense haver entrat al detall existeix coincidència en les principals preocupacions de totes les organitzacions sindicals, que se centren en qüestions relacionades amb la jornada de treball, temes salarials en relació a quanties i vigències, revisió de la classificació professional amb la inclusió de noves categories, adaptació de permisos i excedències, regulació del teletreball i la desconnexió digital.

FSIE DEMANA AL GOVERN NOVES MESURES PER TAL QUE ELS CENTRES EDUCATIUS SIGUIN MÉS SEGURS EL PRÒXIM CURS ESCOLAR

Aula Ventanas abiertasLa proposta realitzada a les CCAA no conté grans novetats i es necessiten algunes mesures a mitjà termini que no es contemplen.
FSIE continua proposant un “Pla estratègic nacional finançat per a la climatització i adequació de les aules”.
FSIE ha estat i és partidari de l'ensenyament presencial sempre que les condicions de seguretat dels treballadors, docents i no docents, així com de l'alumnat ho permetin.
El Govern ha realitzat una “Proposta de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID -19 per a centres educatius en el curs 2021-2022” que serà debatuda amb les Comunitats Autònomes, encara que no amb els representants de la comunitat educativa als quals continua deixant al marge.
En realitat, la proposta és un recopilatori del ja conegut i que professorat, personal d'administració i serveis, equips directius, alumnat i famílies han aplicat de manera exemplar des de fa més d'un any. No obstant això, davant situacions iguals continuen existint criteris i formes d'aplicació diferents en cada territori.
També hi ha alguna proposta com la reducció de la distància per sota de 1,5m que no està prou justificada.
FSIE demana al Govern i Comunitats Autònomes que comencin a adoptar mesures de mitjà i llarg abast per a donar realment màxima seguretat i capacitat de prevenció als centres educatius ordinaris i d'educació especial. Són espais i edificis en els quals la densitat de persones és major que en altres escenaris.
La pandèmia ha posat en relleu algunes febleses que han de ser esmenades amb diligència. No hem d'esperar que s'aquesta situació pugui reproduir-se o no estar preparats per a una altra que pogués existir en un futur. Per això, FSIE demana a les administracions públiques:
 El denominat “professorat COVID” de reforç ha de romandre en el sistema educatiu almenys fins que la situació sigui de total normalitat.
 Els desdobleguis i reducció de ràtios han de consolidar-se perquè és un clar benefici per a l'alumnat i la millora de la seva atenció individualitzada.
 Els criteris per a tancar una aula, el període de quarantena dels positius o dels contactes estrets han de ser comuns en totes les Comunitats Autònomes. Les substitucions del professorat afectat per COVID han de ser immediates.
 Ha d'incorporar-se de manera progressiva en els centres educatius personal d'infermeria. En aquests moments, els docents i personal d'administració i serveis estan assumint responsabilitats que no els corresponen (responsable covid i equip covid) i sobre les quals no tenen les competències i preparació adequades.
 El procés de vacunació ha d'accelerar-se tant amb els treballadors dels centres que fins i tot a aquesta data no tenen les dues dosis de la vacuna. També haurà de realitzar-se de manera ràpida la vacunació de l'alumnat quan sigui autoritzada per l'Agència Europea del Medicament (EMA).

La pandèmia ha posat en relleu que la qualitat de l'aire de les aules i centres educatius no és bona ni adequada per a les persones que conviuen a l'aula.

 FSIE demana al Govern un “Pla estratègic nacional finançat per a la climatització i adequació de les aules”. S'han d'instal·lar sistemes de ventilació forçada i de purificació de l'aire, així com dotar als centres de mesuradors de CO₂. Fins i tot som a temps d'evitar que l'alumnat i els professionals hagin d'afrontar un nou hivern amb temperatures per sota de les exigides per la normativa per a poder fer el seu treball. Les dures condicions en les quals s'ha desenvolupat el curs escolar durant els mesos d'hivern no han de tornar a produir-se ni ara ni en el futur.

 Documents relacionats:

NdP_FSIE pide al Gobierno nuevas medidas para el próximo curso escolar

FSIE EXIGEIX AL GOVERN I AUTONOMIES QUE LA DECISIÓ SOBRE LA SEGONA DOSI DE ASTRAZENECA ES BASE EN EVIDÈNCIES CIENTÍFIQUES SÒLIDES I CONTRASTADES

VacunacionDe no ser així hi haurà afectats que optaran per no vacunar-se o fins i tot iniciar reclamacions judicials.

La gestió en el Govern del procés de vacunació ha estat presidida per constants canvis i improvisacions que han traslladat a milions de ciutadans una clara inseguretat i desconfiança sobre un assumpte tan important i sensible per a la societat.

L'última decisió de suspendre la segona dosi de AstraZeneca a personal essencial que ja havia rebut la primera ampliant-se, a més, el període d'inoculació de 12 a 16 setmanes, ha deixat als llimbs a moltes persones que segueixen desorientades i no reben explicacions convincents per part de l'Administració.

FSIE exigeix al Govern, al Ministeri de Sanitat i a les Comunitats Autònomes que la decisió que s'ha anunciat per a aquesta mateixa setmana quant a continuar amb la segona dosi de AstraZeneca o canviar a una vacuna d'una altra farmacèutica, estigui basada en evidències científiques molt sòlides i contrastades i que es facin públics els organismes i institucions científiques que l'avalen.

Si les evidències científiques no resultessin definitives i concloents, el Govern i les Comunitats Autònomes han de protegir la salut d'aquests ciutadans garantint entorns de treball segurs per a aquests treballadors.

De no ser així, la falta de confiança generada en la ciutadania farà que moltes persones que ja han rebut la primera dosi optin per no posar-se la segona. En el cas que la decisió sigui combinar AstraZeneca amb una altra vacuna diferent hauran d'aportar-se els estudis científics contrastats que recolzin tal decisió perquè en cas contrari podrien començar a interposar-se reclamacions judicials per danys i perjudicis.

FSIE espera i confia que els responsables polítics prenguin la decisió final sobre la base del que la comunitat científica i organismes internacionals determinin i actuïn amb transparència i unitat per a transmetre total seguretat i confiança a la població.

Documents relacionats:

 NdP_FSIE exige rigurosidad en la decisión respecto a la segunda dosis de AstraZeneca

FSIENACIONAL

Hay 45 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM