FSIE exposa les seves demandes al Consel Escolar IB

Al CEIB celebrat aquesta setamana FSIE ha demanat al Conseller :
1. Que es modifiqui el redactat de la llei pressuposts que impedeix abonar la paga 25 anys.
2. Un increment de despeses de funcionament per tal de millorar crib del PAS.
3. Que la partida pels ATEs s'ajusti al cost real anual d'aquests treballadors.
4. I finalment un major esforç pressupostari per tal de poder assolir l'equiparació salarial. El % de concertada s'ha d'incrementar per poder equiparar.

Esperam aconseguir aquestes demandes. Seguirem treballant per a que així sigui.

FSIE Illes balears sol·licita l'equiparació salarial dels Orientadors d'Infantil Primària de Concertada amb els seus homòlegs de la Pública.

FSIE Illes balears sol·licita l'equiparació salarial dels Orientadors d'Infantil Primària de Concertada amb els seus homòlegs de la Pública.


En ple procés d'equiparació salarial entre els docents de concertada i pública, FSIE-Illes Balears ha sol·licitat al director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, que es tengui en compte aquesta circumstància en el projecte de llei de Pressupostos de la CAIB per 2019, de manera que en aquest proper any els orientadors de concertada que exerceixin en Infantil i Primària puguin cobrar el mateix sou anual que els seus col·legues de la pública.


També hem tornat a recordar als responsables de la Conselleria d'Educació que el personal d'administració i serveis dels centres concertats (oficina, neteja, menjador, etc.) porta una dècada amb el complement salarial autonòmic congelat en 124 € mensuals. Sol·licitam que s'incorpori aquest punt en els temes a tractar en Mesa de Concertada.

*FSIE REGISTRA LES SEVES CONSIDERACIONS Al DOCUMENT DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ PER REFORMAR LA LOMCE

Divendres passat i dins del termini d'informació pública, *FSIE ha registrat unes primeres consideracions al document presentat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional al seu web amb el títol de “Consulta pública prèvia sobre un avantprojecte de llei orgànica de modificació de l'actual llei d'educació”. Ha cridat l'atenció de tota la comunitat educativa que per part del Ministeri no hagi existit comunicació alguna ni notícia sobre la publicació d'aquest document per sotmetre-ho a consulta pública com si volgués que passés inadvertit.

https://fsie.es/actualidad/2245-fsie-registra-sus-consideraciones-al-documento-del-ministerio-de-educacion-para-reformar-la-lomce

FSIENACIONAL

MECD

Hay 145 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB