Inauguració del curs 2019/20 dels Col·legis Diocesans

FSIE - Illes Balears present avui a l'acte d'inauguració del curs 2019/20 dels Col·legis Diocesans de Mallorca.


Volem desitjar un bon inici de curs als més de 600 treballadors que fan feina als 12 centres educatius depenents del Bisbat de Mallorca.

diocesans

FSIE ha registrat una sol·licitud de reunió amb el Conseller

FSIE INFORMA: avui FSIE ha registrat una sol·licitud de reunió amb el Conseller d'Educació Martí March.


Amb l'inici d'una nova legislatura i del nou curs escolar trobam convenient i urgent abordar temes com el de la modificació de l'acord de jubilació parcial, el compliment en temps de l'Acord de 2016 (equiparació i sexennis) i la millora de les condicions per a poder conciliar la vida laboral i familiar.


A la mateixa sol·licitud li feim saber al Conseller que consideram també urgent la preparació i convocatòria d'una Mesa de l'Ensenyament Concertat.

Entrevista amb Rosa Cursach, Directora Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca

FSIE INFORMA:  ens hem entrevistat , per explicar-li algunes de les dificultats i penalitzacions a les quals s'enfronten les docents en pagament delegat quant a l'exercici dels seus drets de conciliació laboral-familiar.

També li hem demanat que el seu departament s'interessi per la situació laboral i econòmica en que es troben les ATEs, un col·lectiu de treballadores de l'ensenyament fortament feminitzat que realitza un treball molt important -atenció als infants amb dificultats de mobilitat o de mancança d'autonomia personal-, encara que en unes condicions laborals i de sou molt precàries.

La Directora Insular s'ha compromès a tenir en compte la problemàtica exposada i a fer-ne passes per a solucionar-la.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 34 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB