REUNIÓ CONSELL ASSESSOR DE CALENDARI ESCOLAR

calendariogif
Ahir horabaixa va tenir lloc per videoconferència el Ple del Consell Assessor del calendari escolar on la Conselleria d'Educació presentà l'esborrany del calendari del proper curs 2020/2021.
Posat que es tracta d'un esborrany no es publicarà encara però podem avançar:
-El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2020 i finalitza el dia 31 d’agost de 2021
-Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021, amb un total de 176 dies lectius.
-Els alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021, amb un total de 176 dies lectius.
-Queda per ultimar el començament per els alumnes de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.

-Tenen la consideració de període de vacances els següents:
   Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
   Pasqua: de l’1 a l’11 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

-Tenen la consideració de dies festius:
   Dia 12 d’octubre de 2020 (Festa Nacional)
   Dia 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució)
   Dia 8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció)
   Dia 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)
   Dia 1 de maig de 2021 (Festa del Treball)
   Té la consideració de dia no lectiu:
   Dia 26 de febrer de 2021 (Festa Escolar Unificada)

- Falta saber el calendari laboral de 2021 per a poder determinar els dos dies lectius de lliure elecció del centre.

-Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2020-2021, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2020-2021, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Volem recordar que el Consell Assessor només és un òrgan consultiu que revisa si les propostes són favorables o no.

En tenir el calendari definitiu oficial publicat us el farem arribar.

PUBLICAT EN EL BOE UN NOU REIAL DECRET DE MESURES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Ahir es publicava el Reial decret 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació amb la finalitat de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació de l'Estat d'Alarma decretat a causa de la crisi sanitària coronavirus.
L'objectiu d'aquesta nova normativa, que ve a complementar els últims decrets, és protegir i donar suport al teixit productiu i social minimitzant l'impacte de la crisi per *COVID-19 i facilitant que, una vegada remeti la situació d'emergència sanitària, l'economia es recuperi com més aviat millor.
Per això s'ha aprovat un paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors. Entre elles estan l'ampliació del teletreball per dos mesos més, mesura que pot ser prorrogada més endavant, l'ampliació de la prestació per desocupació a aquelles persones el contracte de les quals es va extingir estant en període de prova, o el reconeixement que dins d'una mateixa empresa pugui diferenciar-se entre aquells treballadors que realitzen les labors denominades essencials per les autoritats sanitàries i els que no.
Pots consultar el Resum que hem elaborat amb les principals mesures que afecten el nostre sector aquí: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Resumen_RD-L_15-2020_de_21_de_abril.pdf

FSIE MANIFESTA LA SEVA ENORME PREOCUPACIÓ PEL RESULTAT DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Sectorial 3
El Sindicat havia exigit criteris clars i homogenis i s'han acordat “propostes” que podran o no portar a efecte les Comunitats Autònomes incrementant les desigualtats en el sistema educatiu.

La situació excepcional que vivim i que ha afectat el desenvolupament normal del curs escolar requeria per part del Ministeri d'Educació i de les Comunitats Autònomes, tal com ja va sol·licitar FSIE dilluns passat, acordar una sèrie de mesures i criteris clars i homogenis per a tot l'Estat en relació amb el final de curs i preparació del següent.

Lluny d'haver aconseguit un consens i d'establir unes directrius concretes que donassin tranquil·litat a la comunitat educativa, estem en la pitjor de les situacions. Hi ha un document que, lluny d'aclarir la situació i establir decisions comunes sobre els principals temes que preocupen els professionals, alumnat i famílies, és una enumeració de propostes o suggeriments que les administracions podran o no portar a efecte. Fins i tot entre aquelles que sí que les apliquin, ho podran fer de manera diferent. Tampoc existeix la presumpta unanimitat que el Ministeri va traslladar al final de la Conferència Sectorial ja que hi ha Comunitats que han manifestat que no s'adhereixen a aquest document per diferents raons.
Notícia completa:
Nota de premsa: 

Instruccions d'avaluació final del curs 19/20

FSIE INFORMA: adjuntam per a la vostra información les instruccions d'avaluació final del curs que ens ha remès Conselleria d'Educació i que es publicaran al BOIB de dissabte 18 d'abril.

Heu de tenir en compte que tot allò referit a la promoció i titulació s'haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.instrucc    https://drive.google.com/open?id=1k9dRjHezcOGFLf2KVqJxvjXp2yP_8pHl

FSIENACIONAL

MECD

Hay 256 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB