FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA DE SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES CONCERTATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

FSIE llança un any més la seva campanya de suport a l'escolarització en centres concertats que imparteixen Formació Professional amb l'objectiu de reafirmar el seu compromís amb la llibertat de les famílies i l'alumnat per a triar l'educació que millor s'adapti a les seves preferències i conviccions.

Sota el lema “ Construeix un futur a la teva mesura” FSIE es dirigeix a tots aquells joves que en aquests moments decideixen quin camí seguir per a recordar-los que la formació professional és una opció de qualitat per a continuar amb els seus estudis i aconseguir les seves metes professionals i que per a això poden triar un centre concertat.

Amb el missatge “Formem Professionals, formem persones” es pretén a més destacar la important labor que realitzen els docents en aquests centres que amb la seva implicació i compromís estan contribuint a construir la societat del futur oferint una formació integral i de qualitat.

El sindicat majoritari en el sector de l'ensenyament concertat i privat vol a més fer una crida a totes i tots els professionals del sector perquè s'impliquin en la difusió d'aquest parament i fer-lo arribar a la societat en el seu conjunt.

CCFF FSIE A3

OBERTA LA NOVA CONVOCATÒRIA DE FORMACIÓ ONLINE DE IDD DOCENT CERTIFICADA PER LA UNIVERSITAT SAN JORGE

Ja està oberta la nova Convocatòria de formació online per a docents, certificada per la Universitat San Jorge, que FSIE posa a la disposició dels seus afiliats amb interessants descomptes.

Els cursos, facilitats per la plataforma Innovació i Desenvolupament Docent (IDD), estan especialment dissenyats per a donar resposta a les necessitats actuals del sector amb un enfocament fonamentalment pràctic.

Més informació:

https://fsie.es/actualidad/2333-abierta-la-nueva-convocatoria-de-formacion-online-de-idd-docente-certificada-por-la-universidad-san-jorge

REUNIÓ MESA NEGOCIADORA DEL VI CONVENI DE CONCERTADA

Amb data 8 de maig s'ha reunit la taula negociadora del VI Conveni d'Ensenyament Concertat i s'han tractat dos temes:
1.- TAULES SALARIALS 2019
Les patronals han proposat la següent pujada salarial:
- Docents en pagament delegat: 2,375%
- Docents en nivells no concertats i PAS: 0,7%
El 0,7% que proposen de l'IPC del 2018 (1,2%) menys la pujada del 0,5% en la cotització dels treballadors que ha estat aprovada per a 2019 i que han d'abonar les empreses.
FSIE ha proposat una pujada del 2,375% (increment del mòdul) per a tot el personal i totes les categories professionals (docents i no docents) dels centres, seguint el mateix criteri que s'ha utilitzat històricament d'aplicar la pujada del mòdul de concert a tots els treballadors.
Les patronals han contestat que la pujada per al pagament no delegat no pot ser major del 1,2% a causa de la incertesa política, una possible nova llei d'educació i la pèrdua d'alumnes en els centres.
FSIE s'ha ratificat en la seva proposta i s'ha convocat una nova reunió per al dia 29 de maig.
2.- CONTROL DE LA JORNADA LABORAL.
L'RDL 8/2019 exigeix que, a partir del dia 12 de maig, totes les empreses portin un control de la jornada de cada treballador amb les seves entrades i sortides i la forma de fer-ho ha d'establir-se per mitjà de negociació Col·lectiva. La patronal ha proposat tractar aquest tema per a trobar uns paràmetres que serveixin a tots els centres.
Tots els sindicats estem d'acord a treballar per a aconseguir un acord que aclareixi la situació a les empreses i els treballadors.
S'ha acordat que cada organització aporti els punts a tractar sobre aquest assumpte i començar a treballar sobre ells el pròxim 23 de maig.

FSIE EXIGEIX UNA VALORACIÓ JUSTA DE L'EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA EN CENTRES PRIVATS I CONCERTATS

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament portarà a la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat la seva exigència de modificar la baremació de l'experiència prèvia en els processos de selecció a cossos docents per a acabar amb la clara discriminació que sofreixen els treballadors de l'ensenyament privat i concertat.

Com ja denunciem amb anterioritat, la puntuació que assigna la legislació vigent estableix unes diferències totalment desproporcionades entre els professionals que han exercit la seva labor en centres públics i aquells que ho han fet en centres concertats o privats.

Després de l'última modificació duta a terme pel Ministeri d'Educació i recollida en el Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, la puntuació assignada als docents de centres privats i concertats suposa la meitat (0,5 punts per any) que la dels docents del sector públic (1 punt per any).

FSIE considera aquesta discriminació cap als professionals de l'educació privada i concertada completament inacceptable i injustificada ja que s'està infravalorant la seva experiència docent malgrat haver exercit la seva labor en centres autoritzats per les administracions públiques, impartint el mateix currículum oficial i regulats per la mateixa legislació i el mateix servei d'inspecció educativa que els seus homòlegs de la pública.

Des del sindicat continuarem treballant per a aconseguir el just reconeixement de l'experiència dels docents del sector la professionalitat del qual i dedicació mereixen ser valorades adequadament i no en funció únicament del tipus de centre en el que hagin exercit.

https://fsie.es/actualidad/2331-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados

FSIENACIONAL

MECD

Hay 649 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB