EL PLE DEL CEE APROVA L'INFORME CORRESPONENT Al CURS ESCOLAR 2019-2020

CEE 2 scaledFSIE insisteix a recuperar el diàleg i adverteix que la futura normativa de desenvolupament de la professió docent no pot excloure ni discriminar els professionals de l'ensenyament concertat i privat.
El Consell Escolar de l'estat ha aprovat, en el ple celebrat aquest matí, l'Informe 2021 corresponent al curs escolar 2019-2020 amb 80 vots a favor i 1 abstenció.
En la seva intervenció davant el Ple del Consell, el Secretari General de FSIE ha destacat que el curs escolar 2019-2020 va quedar marcat per l'aprovació de la LOMLOE, una nova Llei orgànica que no va agradar a FSIE, ni per la forma en què va ser tramitada ni per part del seu contingut, raons ja àmpliament conegudes i exposades en el seu moment.
Jesús Pueyo ha cridat l'atenció sobre el fet que l'actual desenvolupament normatiu del currículum escolar de les diferents etapes educatives s'està duent a terme de forma excessivament ràpida. Aquesta situació està provocant que la majoria del professorat se senti desconnectat de la reforma, desmotivat i cansat de tants canvis. Sens dubte, “no és un bon símptoma per a qualsevol reforma que el professorat no estigui implicat en el seu desenvolupament i aplicació”, ha assenyalat.
També ha fet referència a la situació de pandèmia en la qual estem immersos destacant que, encara que afortunadament la letalitat ha baixat molt, la dura situació que hem i encara estem vivint ens ha ensenyat moltes coses que hem de millorar. L'experiència que es va acumulant ha de servir-nos per a preparar-nos millor per al futur i, en el cas de l'educació, s'han fet evidents, per exemple, les mancances tecnològiques tant materials com de competència digital o la necessitat d'adequar els edificis escolars per a garantir una bona climatització i qualitat de l'aire en aquests.
Finalment, El Secretari General de FSIE ha manifestat la seva confiança que l'etapa que s'ha obert, amb el nomenament de Pilar Alegría com a nova Ministra, retorni el diàleg i la negociació als fòrums previstos en la pròpia Llei i siguin espais eficaços en els quals realment es debatin i consensuen els temes que, amb tanta urgència, han de ser abordats en aquests àmbits. Com a exemples ha assenyalat, entre altres, la millora de les condicions laborals dels professionals docents i no docents, el finançament a cost real del lloc escolar, la necessària reducció de ràtios o la normativa que desenvoluparà la professió docent de la qual esperem no ser exclosos ni discriminats els docents de l'ensenyament concertat i privat.

PUBLICADES LES TAULES SALARIALS DEL CONVENI D'INFANTIL ACTUALITZADES AL SMI

Tablas Infantil Dic 2021Avui dijous 9 de Desembre s'ha publicat en el BOE la Resolució de 25 de novembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials del XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil.

Com ja vam informar el mes passat, el dia 5 de novembre, sindicats i patronals van signar una actualització d'aquestes taules per la qual totes les categories que es trobaven per sota del nou SMI passaran a cobrar 965 € al mes, 13.510 € anuals, amb efecte retroactiu d'1 de setembre.

A més, es mantenia el diferencial acordat de 10 €, entre les educadores i el personal de suport, que va començar a abonar-se des de principis de setembre.

En l'acord també es va signar una actualització de les taules de Gestió Indirecta, d'acord amb la Disposició Transitòria 8a, que suposa una pujada del 1,1% a causa de la variació de l'IPC per sobre del 2% entre setembre de 2020 i agost de 2021.

 

Documents relacionats:

Tablas Salariales Infantil_BOE

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: 3 de desembre

El Dia Internacional de les Persones amb Discapadidad va ser declarat en 1992 per l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la resolució 47/3. L'objectiu és promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitats en tots els àmbits de la societat i el desenvolupament, així com conscienciar sobre la seva situació en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

discapacitatFSIEIB

Desde FSIE Illes Balears defensam un progrés sostenible i transformador cap a la inclusió de la discapacitat en tots els pilars de la nostra societat. Estiguem orgullosos de les nostres diferències!

FSIENACIONAL

Hay 56 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM