NOVA DECEPCIÓ DESPRÉS DE LA REUNIÓ DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Cap avanç significatiu i un acord genèric que no resol res deixant tot en mans de les CC.AA. i els centres educatius.

Sectorial 4

ContinuAm immersos en la incertesa i, de nou, la reunió de la Conferència Sectorial posa en evidència la falta de lideratge del Ministeri d'Educació i Formació Professional i la incapacitat de les CC.AA. d'arribar a acords concrets, clars i homogenis per a tot el conjunt del sistema educatiu.

El Ministeri d'Educació juntament amb el de Sanitat van presentar un esborrany de “recomanacions i directrius” per a l'inici i organització del curs 2020-2021 que no va ser acceptat per les CC.AA. al·legant que cadascuna d'elles és competent per a fer-ho i no el Ministeri.

El Ministeri d'Educació juntament amb el de Sanitat van presentar un esborrany de “recomanacions i directrius” per a l'inici i organització del curs 2020-2021 que no va ser acceptat per les CC.AA. al·legant que cadascuna d'elles és competent per a fer-ho i no el Ministeri.

És a dir, tornarem a tenir regulacions diferents en cada territori quan s'haurien d'haver pactat uns criteris homogenis, clars i concrets que poguessin requerir en algun cas adaptació en una CC.*AA. segons fos la seva situació sanitària.

Aquest esborrany d'Educació i Sanitat, segons ens comunica avui mateix el Ministeri d'Educació segueix en procés de redacció juntament amb el Ministeri de Sanitat i el donaran a conèixer de manera definitiva quan estigui acabat.

El temps corre i els professionals i els centres tenen dificultats per a tancar aquest curs i ni tan sols saben què cal fer de cara a setembre.

FSIE continua defensant, com ho ha fet des d'un principi en aquesta crisi, que l'ensenyament presencial és el desitjable sempre que els criteris sanitaris ho permetin i s'hagin adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar la salut de treballadors i alumnat.

La Conferència Sectorial, a excepció de Madrid i País Basc, sí ha subscrit el document que s'adjunta i que recull 14 punts.

És un document genèric, que no aporta mesures concretes, que deixa tot en mans de cada administració i que no resol res sobre l'organització del pròxim curs escolar.

Queda tot doncs en mans de les CC.AA. i FSIE demana que els responsables d'educació comptin amb la nostra opinió i negociïn les condicions d'inici i organització del curs escolar.

A més continua faltant una part molt important com és el finançament. L'organització i desenvolupament del pròxim curs comporta una major inversió econòmica si es vol que doni els resultats que es pretenen i avui dia ni tan sols sabem si existirà aquest increment en el finançament. Encara pitjor, l'única referència a aquest tema ha estat per a dir que es distribuiran 2.000 milions per a l'ensenyament públic excloent a l'ensenyament concertat d'aquestes ajudes econòmiques. Una nova discriminació que FSIE ja ha denunciat davant el mateix President del Govern.

Nova decepció, cap avanç i seguim amb els mateixos problemes i la mateixa incertesa.

ACORDS CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Acuerdo_Conferencia_Sectorial_de_Educaci%C3%B3n_2020-06-11.pdf

LA PLATAFORMA CONCERTATS PUBLICA UNA INFOGRAFIA AMB ELS MOTIUS PER A DETENIR LA "LLEI CELAÁ"

Quan s'acosta la finalització del termini de presentació d'esmenes al Projecte de la nova llei d'educació (LOMLOE), prevista per al pròxim 10 de juny, la Plataforma Concertats recorda els motius pels quals ha de parar-se la tramitació d'aquesta llei.
Mitjançant una infografia que difondrà públicament, la Plataforma Concertats resumeix la seva posició contra la tramitació de la LOMLOE enmig d'una pandèmia, amb un Govern en feblesa i en clara minoria, sense debat parlamentari ni diàleg social.

Screenshot 2020 06 10 Inicio

FSIE CONSIDERA NECESSARI REGULAR EL TELETREBALL I LA DESCONNEXIÓ DIGITAL AIXÍ COM INCREMENTAR LES PLANTILLES I SERVEIS

FSIE ha participat, juntament amb la resta d'organitzacions sindicals i patronals del sector, en reunió de la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat convocat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.
La convocatòria comptava amb un únic punt en l'ordre de dia, les “Previsions per al procés de desescalada en el curs 2019/20 i perspectives d'escolarització per al curs 2020/2021" a més d'un torn de "Precs i preguntes".
Sobre les previsions per al que resta de curs, el Ministeri s'ha limitat a exposar de manera general la situació en la qual es troben les diferents comunitats autònomes i ha manifestat la seva confiança que en totes elles es culmini el mateix amb la realització de la EVAU.
Quant a les perspectives per a l'inici del curs 2020-21, el MEyFP considera imprescindible establir plans de contingència seguint les orientacions del Ministeri de Sanitat i aplicant criteris específics per al sector.
En línia amb el que ja ha proposat FSIE, el Ministeri ha destacat la necessitat de prioritzar els criteris sanitaris, destacant com a mesures bàsiques la distància entre alumnes, les mesures d'higiene i control sanitari, evitar aglomeracions, ventilació freqüent dels espais, etc.

Reunion

Des del punt de vista acadèmic, el Ministeri proposa l'adaptació dels currículums i les programacions dels diferents cursos per a impartir i reforçar alguns continguts corresponents a aquest últim trimestre. A més, davant les manques detectades des de l'inici de la crisi sanitària, considera imprescindible dotar als centres educatius de l'equipament tecnològic necessari i proporcionar formació a professorat i alumnat per a la utilització d'eines i plataformes digitals.
FSIE considera molt positiu que aquestes mesures exposades pel Ministeri estiguin en la mateixa línia d'actuació que les propostes que li remetem fa uns dies per a l'organització del curs 2020/21.
El nostre Secretari General Nacional, Javier Muñoyerro, ha aprofitat la seva intervenció per a incidir en temes que considerem molt importants de cara a la programació del pròxim curs, entre els quals destaca l'increment del finançament per a tots els centres suportats amb fons públics. Des de FSIE consideram imprescindible aquest augment per a dur a terme totes les mesures extraordinàries que requerirà la nova normalitat com són nous plans de prevenció, incorporació de personal de suport, increment de les plantilles docents i reducció de la càrrega lectiva, extensió del servei d'orientació a tots els nivells educatius, condicionament d'espais, adquisició de mitjans tecnològics o la incorporació de personal sanitari, entre altres.
D'altra banda, FSIE ha exposat la necessitat de regular el teletreball de manera específica per al sector educatiu, amb el consegüent control de jornada, dret a la desconnexió digital i amb totes les garanties de privacitat recollides en el reglament europeu sobre protecció de dades.
Es preveu que els plans de contingència puguin estar acabats en aquest mes de juny per a ser revisats i adaptats en les Conselleries d'Educació de les CC.AA. FSIE espera que les mesures adoptades siguin el més homogènies possibles i estarà vigilant perquè la prioritat sigui en tot moment la seguretat i la salut dels professionals del sector, l'alumnat i les seves famílies.
FSIE ha sol·licitat també al Ministeri que s'estableixi un calendari de negociació perquè la Mesa Sectorial negociï i pacti tots els temes que des de fa temps ve plantejant FSIE i que han de ser abordats per a millorar la situació dels professionals i centres de l'ensenyament concertat.
El nostre Secretari General, Javier Muñoyerro, valora la reunió en La Tarde de la Cadena COPE. Escolta-ho aquí:https://www.fsie.es/documentos/ficheros/audios/Cope_4_de_Junio.mp3

Roda de premsa del Conseller d’Educació per informar de les noves mesures que es prendran en Fase 3 dins l'àmbit educatiu

FSIE INFORMA: El Conseller d'Educació, Martí March, ha celebrat avui una roda de premsa per informar de les noves mesures que es prendran en Fase 3 dins l'àmbit educatiu.


En feim un resum:
- Les instal·lacions educatives romandran obertes de 9:00 a 13:00 del matí i de 15:00 a 19:00 d'horabaixa.
- Ja es podran realitzar tutories i activitats de reforç presencials en grup amb alumnat de tots els nivells educatius.
- S'incrementa el nombre d'alumnes per grup: Infantil màx. 10 alumnes; resta d'etapes màx. 15 alumnes.
- Obriran les escoletes públiques depenents de la Conselleria d'Educació: 0-1, grups de màxim 4 alumnes; 1-2, grups de màxim 6 alumnes; 2-3, grups de màxim 9 alumnes.
- Presència de docents als centres:

Tots aquells docents que hagin de participar a les activitats presencials amb grups d'alumnat.


El personal d'atenció a la diversitat i els ATEs hauran d'assistir al centre per a donar suport i reforç a les activitats presencials amb alumnat NESE.


A partir de 19 de juny (finalització de classes), tot el personal docent s'haurà de reincorporar al centre educatiu de forma presencial per a tancar el curs i planificar PAE i curs vinent.
Aquí us deixam l'enllaç per si voleu veure la roda de premsa sencera: https://youtu.be/xRqAxoB-u4Y

Us remetrem la informació i documentació oficial de tot plegat quan aquesta sigui publicada.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 26 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB