SIGNAT EL TEXT DE L'XIè CONVENI COL·LECTIU NACIONAL DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRIVAT

Cartel CAMBIOS XI Convenio PrivadaEl passat dia 9 de desembre es va signar un Preacord en el qual es recollien les principals millores i novetats que s'han incorporat al text de l'XI Conveni de Privada.
El Conveni ha estat subscrit, en el matí d'avui dia 17, per FSIE, la resta de sindicats a excepció de CIG i per totes les patronals. El Conveni recull totes les millores pactades en el Preacord que suposen importants avanços per als treballadors del sector.
Entre les millores podem destacar que s'han aconseguit avanços des del punt de vista econòmic, els treballadors percebran els increments salarials de 2021 de manera retroactiva en un termini de tres mesos des de la publicació del text en el BOE, i s'introdueixen importants canvis en els permisos retribuïts i excedències amb mesures com la creació d'una bossa de 15 hores per a consultes mèdiques i tutories de fills menors o la nova excedència per a víctimes de violència de gènere.
El Conveni estableix una Mesa Tècnica formada pels signants que continuarà abordant durant la vigència del mateix importants temes sobre els quals en aquest moment no ha estat possible aconseguir un acord. D'aquesta manera no cal esperar a negociar aquestes qüestions a la terminació de la vigència del Conveni, creant un àmbit de negociació viu i permanent dins de la Comissió Tècnica de Treball, que podrà incorporar les millores tan aviat com s'acordin.
FSIE valora de manera positiva aquest XI Conveni que donarà estabilitat al sector i continuarà proposant millores a través de la Mesa Tècnica en temes tan importants com la jornada de treball, la classificació professional o la revisió de la regulació de la Incapacitat Temporal.

Documents relacionats:

Cartel_Firmado XI Convenio de Privada

Acuerdo XI Convenio Privada

EL PLE DEL CEE APROVA L'INFORME CORRESPONENT Al CURS ESCOLAR 2019-2020

CEE 2 scaledFSIE insisteix a recuperar el diàleg i adverteix que la futura normativa de desenvolupament de la professió docent no pot excloure ni discriminar els professionals de l'ensenyament concertat i privat.
El Consell Escolar de l'estat ha aprovat, en el ple celebrat aquest matí, l'Informe 2021 corresponent al curs escolar 2019-2020 amb 80 vots a favor i 1 abstenció.
En la seva intervenció davant el Ple del Consell, el Secretari General de FSIE ha destacat que el curs escolar 2019-2020 va quedar marcat per l'aprovació de la LOMLOE, una nova Llei orgànica que no va agradar a FSIE, ni per la forma en què va ser tramitada ni per part del seu contingut, raons ja àmpliament conegudes i exposades en el seu moment.
Jesús Pueyo ha cridat l'atenció sobre el fet que l'actual desenvolupament normatiu del currículum escolar de les diferents etapes educatives s'està duent a terme de forma excessivament ràpida. Aquesta situació està provocant que la majoria del professorat se senti desconnectat de la reforma, desmotivat i cansat de tants canvis. Sens dubte, “no és un bon símptoma per a qualsevol reforma que el professorat no estigui implicat en el seu desenvolupament i aplicació”, ha assenyalat.
També ha fet referència a la situació de pandèmia en la qual estem immersos destacant que, encara que afortunadament la letalitat ha baixat molt, la dura situació que hem i encara estem vivint ens ha ensenyat moltes coses que hem de millorar. L'experiència que es va acumulant ha de servir-nos per a preparar-nos millor per al futur i, en el cas de l'educació, s'han fet evidents, per exemple, les mancances tecnològiques tant materials com de competència digital o la necessitat d'adequar els edificis escolars per a garantir una bona climatització i qualitat de l'aire en aquests.
Finalment, El Secretari General de FSIE ha manifestat la seva confiança que l'etapa que s'ha obert, amb el nomenament de Pilar Alegría com a nova Ministra, retorni el diàleg i la negociació als fòrums previstos en la pròpia Llei i siguin espais eficaços en els quals realment es debatin i consensuen els temes que, amb tanta urgència, han de ser abordats en aquests àmbits. Com a exemples ha assenyalat, entre altres, la millora de les condicions laborals dels professionals docents i no docents, el finançament a cost real del lloc escolar, la necessària reducció de ràtios o la normativa que desenvoluparà la professió docent de la qual esperem no ser exclosos ni discriminats els docents de l'ensenyament concertat i privat.

PUBLICADES LES TAULES SALARIALS DEL CONVENI D'INFANTIL ACTUALITZADES AL SMI

Tablas Infantil Dic 2021Avui dijous 9 de Desembre s'ha publicat en el BOE la Resolució de 25 de novembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials del XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil.

Com ja vam informar el mes passat, el dia 5 de novembre, sindicats i patronals van signar una actualització d'aquestes taules per la qual totes les categories que es trobaven per sota del nou SMI passaran a cobrar 965 € al mes, 13.510 € anuals, amb efecte retroactiu d'1 de setembre.

A més, es mantenia el diferencial acordat de 10 €, entre les educadores i el personal de suport, que va començar a abonar-se des de principis de setembre.

En l'acord també es va signar una actualització de les taules de Gestió Indirecta, d'acord amb la Disposició Transitòria 8a, que suposa una pujada del 1,1% a causa de la variació de l'IPC per sobre del 2% entre setembre de 2020 i agost de 2021.

 

Documents relacionats:

Tablas Salariales Infantil_BOE

FSIENACIONAL

Hay 247 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM