TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE GUARDERIA O CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Amb la publicació de la llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 quedava establerta una nova deducció addicional a l'existent per maternitat per a tots aquells treballadors que haguessin incorregut al llarg de l'any en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Aquesta deducció, de fins a 1.000 euros, podrà incloure's en la quota diferencial de l'IRPF en presentar la declaració de 2018, entre els mesos d'abril  i juny d'aquest any.

https://fsie.es/actualidad/2274-toda-la-informacion-sobre-la-nueva-deduccion-por-gastos-de-guarderia-o-centro-de-educacion-infantil

EL PLE DEL CONSELL ESCOLAR POSA DE MANIFEST LES FORTES DISCREPÀNCIES EXISTENTS EN EL SI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

La sessió celebrada ahir, 8 de gener, revela que no existeix el necessari consens en aquesta contrareforma educativa que defensa la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá. L'informe presentat per la Comissió Permanent davant el Ple, va ser acceptat per un minso marge de dos vots.

La majoria d'organitzacions van destacar el seu rebuig a les formes i al procediment seguit pel Ministeri en la tramitació del seu Avantprojecte de Llei. El Ple va aprovar 120 esmenes presentades per diferents organitzacions i, contràriament al manifestat pel President del Consell Escolar de l'Estat i pel propi Ministeri en el seu comunicat de premsa, les esmenes que se'ns van rebutjar no pretenien continuar amb l'esperit de la LOMCE, sinó millorar el text a partir del consens i buscant acords bàsics.

https://fsie.es/actualidad/2272-el-pleno-del-consejo-escolar-pone-de-manifiesto-las-fuertes-discrepancias-existentes-en-el-seno-de-la-comunidad-educativa

Un pas més cap a l'equiparació salarial dels professionals de l'educació concertada.

FSIE ha constatat que en el text del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, publicat aquest matí en el BOE, vénen recollides dues de les nostres reivindicacions fonamentals respecte a les retribucions del personal de l'Ensenyament Concertat.

Com ja havien reconegut representants del Ministeri en la reunió de la Mesa Sectorial al novembre, s'ha aconseguit que s'esmeni l'error comès en els Pressupostos Generals de 2018 que establia una pujada salarial per als professionals en pagament delegat inferior en un 0,125 a la dels seus homòlegs de la pública.

https://fsie.es/actualidad/2269-un-paso-mas-hacia-la-equiparacion-salarial-de-los-profesionales-de-la-educacion-concertada

FSIENACIONAL

MECD

Hay 44 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB