FSIE INFORMA: ACREDITACIÓ CURSOS AMB NORMATIVA ANTIGA

FSIE INFORMA: ACREDITACIÓ CURSOS AMB NORMATIVA ANTIGA

Pels qui tengueu cursos pendents d'acreditació com a Formació del Professorat finalitzats abans de 7 de maig de 2017, Conselleria d'Educació ha establert un termini fins dia 15 de gener de 2018 per a registrar la sol·licitud d'acreditació. A partir d'aquest moment només es podran registrar cursos fets amb la nova normativa en vigor.

A la sol·licitud d'acreditació heu de fer constar que sou docents de Concertada.

Posau-vos en contacte amb FSIE si voleu que us facem arribar un model de sol·licitud d'acreditació de formació.

FSIE INFORMA: ACUMULACIÓ JUBILACIÓ PARCIAL A CONCERTADA EN UN ÚNIC PERÍODE ININTERROMPUT

Arrel de dues sentències del Tribunal Suprem, el passat 10 d’octubre l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va admetre la possibilitat de concentrar la jornada de treball de la persona jubilada parcialment en un únic període de treball, és a dir, que el jubilat parcial concentra totes les hores de feina en el primer període de jubilació per a després deixar d’assistir al centre de treball fins a la jubilació total.

Què ha fet FSIE?

Una vegada coneguda la resposta de la Seguretat Social va registrar dues sol·licituds a la Conselleria d’Educació en les quals demanàvem que donassin instruccions de com aplicar a Concertada aquesta possibilitat d’acumulació.

Resposta Conselleria d’Educació:

Dimecres 20 de desembre, la Direcció General de Personal Docent ha emès unes instruccions sobre com es tractarà la jubilació parcial perquè es pugui acumular en un únic període (TRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES).

Aquesta resposta no l’ha aconseguida ni guanyada cap sindicat en concret, sinó que ha estat el resultat de les diferents consultes fetes per uns i altres. I així ho ha comunicat la mateixa Conselleria d’Educació: “En resposta a les diferents sol·licituds per part dels sindicats respecte a l’acumulació en un únic període ininterromput la totalitat de les hores de treball en una jubilació parcial remetem el tractament que es durà a terme en aquest Departament”.

Us adjuntam la informació/instruccions enviada per la Conselleria d'Educació i Universitat.

TRACTAMENT_JUBILACIONS_PARCIALS_ACUMULADES.pdf

FSIENACIONAL

Hay 47 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM