SENSE ACORDS A MESA DE CONCERTADA

FSIE INFORMA.

Mesa Educació Concertada: sense acords en primera reunió, el dijous 20 es reanudarà la negociació

Conselleria, sindicats i patronals han exposat les seves posicions sobre els punts a acordar

FSIE lamenta que, després de llarga espera en la convocatòria de la Mesa, encara no s'hagi pogut aconseguir cap resultat concret

FSIE, lamenta que, en haver esperat des de juliol a una nova reunió de la Mesa de Concertada i després d'una sèrie de reunions bilaterals de la Conselleria amb les parts representades, s'hagi conclòs la reunió de avui sense cap resultat palpable.

Els responsables de Conselleria d'Educació, així com els representants dels treballadors i de les organitzacions patronals, han exposat novament les seves propostes sobre els diferents punts a acordar, però la reunió no ha donat per més. S'ha convocat una nova trobada per a reprendre la negociació per al dijous dia 20 de desembre.

S’ha parlat sobre equipració retributiva, sexennis, paga 25 anys VIè Conveni, acord de jubilacions parcials i regularització de titulacions.

Conselleria ha informat que convocarà una reunió tècnica per un dels temes més urgents, ja que manté a alguns docents concertats amb el finançament de nòmina suspesa, el del procés de regularització de titulacions acadèmiques i capacitacions de llengua catalana, encara que no n’ha posat data.Previsió d'augment salarial

Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres, ha informat que, en relació als pressupostos de 2019, s'ha previst un augment del 2'25% per als docents en pagament delegat, així com la supressió de la mesura anticrisi que deixava sense poder cobrar els mesos de juliol i agost als substituts.

EXEMPCIÓ DE L'IRPF DE MATERNITAT I PATERNITAT

Finalment el Ministeri de Hisenda acaba de fer efectiva la possibilitat de realitzar el tràmit de la devolució de l'IRPF per maternitat i paternitat a la seva web.

La setència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 (1462/2018) fixa com a doctrina legal que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de ls Seguretat Social estan exemptes de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques".

Podeu llegir la notícia completa aquí:

https://fsie.es/actualidad/2258-exencion-en-el-irpf-de-la-maternidad-y-paternidad-desde-2014

FSIE POSA EL FOCUS EN LES DONES EN LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament se suma un any més a la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb la campanya “Totes Diferents, Totes Capaces”, un missatge de suport i reconeixement a les dones amb discapacitat.

FSIE, fermament compromesa amb el sector de l'atenció a les persones amb discapacitat, vol amb aquest lema posar en relleu la doble situació de vulnerabilitat i exclusió en la qual es troba aquest col·lectiu. A més de tenir la major taxa d'atur, les estadístiques confirmen que una de cada tres les dones amb discapacitat sofreixen violència de gènere i discriminació. Per això, des de *FSIE volem aprofitar aquest dia per recordar a la ciutadania i als agents socials i polítics la importància de crear una societat inclusiva i igualitària que garanteixi els drets fonamentals de totes i tots.

https://fsie.es/actdiscapacidad/2256-fsie-pone-el-foco-en-las-mujeres-en-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad

Cartel Dia Discapacidad2018

FSIE DEFENSA EN EL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MILLORES PER ALS PROFESSIONALS I EL SECTOR MANIFESTANT LA SEVA PREOCUPACIÓ PEL PROJECTE DE REFORMA DE LA LOE

FSIE ha votat favorablement a l'Informe del Sistema Educatiu 2018 que ha resultat aprovat per 69 vots a favor i 2 abstencions. L'Informe del Consell Escolar de l'Estat recull 10 importants propostes de millora presentades en la Comissió Permanent pel sindicat.


El Secretari General de FSIE, Javier Muñoyerro, va intervenir ahir davant el Ple per transmetre la nostra preocupació per l'actual moment que vivim amb el Projecte de Llei de Reforma de la LOE presentat pel Govern.

https://fsie.es/actualidad/2255-fsie-defiende-en-el-pleno-del-consejo-escolar-mejoras-para-los-profesionales-y-el-sector-manifestando-su-preocupacion-por-el-proyecto-de-reforma-de-la-loe

FSIENACIONAL

MECD

Hay 18 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB