FSIE PROTESTA DAVANT CONSELLERIA PER DEMANAR COMPLIMENT CONVENI CONCERTADA

Davant la inexistència de negociació entre Conselleria i els sindicats signants del VI Conveni de Concertada (USO-FSIE-UGT) sobre el compliment salarial del VI Conveni, els permanents sindicals de les organitzacions esmentades han duit a terme avui divendres una concentració davant la seu de la Conselleria d'Educació.

 Vol ser un avís d'inici de mobilitzacions a la concertada si no s'actualitzen les nòmines segons taules salarials vigents i s'obrin immediatament negociacions serioses per a poder cobrar els endarreriments.

Després de la protesta, els representants de les tres organitzacions sindicals han registrat una reclamació a Conselleria

on demanen el següent:

1. L'actualització immediata de les nòmines, amb caràcter retroactiu a agost de 2013 (data de publicació al BOE del VI Conveni), dels mestres i professors de l'escola concertada segons les taules salarials en vigor.

2. Establir un calendari de pagament dels endarreriments, un deute de la Conselleria amb el professorat de concertada que abarca des de 2009 fins a l'actualitat.

 Si no hi ha resposta de la Conselleria d'Educació, la pròxima concentració de protesta tendrà lloc aquest dijous 3 de juliol a les 9:30. 

cartes al director

Carta als mitjans sobre els recursos per fer front a la lliure elecció de centre, l'han publicada 15 dies deprés d'haverla enviada i va sortir a Ultima hora (dia 19 de juny de 2012) i Diario de Mallorca (dia 20 de juny de 2012).

 

Sobre la llengua del primer aprenentatge.
Aquests dies es veu en els mitjans percentatges de famílies que han sol·licitat cada una de les llengües en que volen que els seus fills comencin a aprendre la lectoescriptura. Tal i com era de suposar, la majoria ha elegit la llengua catalana (un 62%), a continuació hi ha les famílies que han deixat la casella en blanc (un 28%) (admetent el projecte lingüístic del centre) i finalment les famílies que s’han apuntat al castellà (un 10%).
Des de FSIE no entram en valorar aquesta qüestió, sempre i quan la seva aplicació no perjudiqui a altres alumnes. És a dir, a FSIE ens preocupa més el com es farà que no el que les famílies puguin triar.
Fins ara la Conselleria no ha dit com actuarà, això d’entrada ja suposa un problema, és a dir les famílies han hagut d’optar sense saber com quedaria llavors aquesta elecció.
El nostre gran dubte és si la conselleria pensa dotar de professors a tots els centres que tenguin qualque alumne que hagi optat per fer el primer aprenentatge en la llengua diferent del seu projecte lingüístic. Si no ho fan, serà fals això de la lliure elecció de llengua. O bé la Conselleria pretén que els centres dediquin els professors de suport a aquests alumnes en lloc de fer suport? Això seria molt greu, pensam que no ho poden fer.
Llavors, expressam els nostres dubtes públicament ja que cada vegada que hem fet la pregunta a la Conselleria ha quedat sense resposta o bé ens han dit que ho estudiaran centre a centre.
De fet, FSIE ha fet una senzilla enquesta a 27 centres concertats per tal d’analitzar en quants  casos hi ha sol·licituds diferents del seu projecte lingüístic i que el centre no podria assumir. Dels 27 centres enquestats només ens trobam amb 6 centres que no tenen cap sol·licitud discrepant amb el projecte lingüístic i un centre que podria repartir els alumnes amb les dues línies que té. La resta, un 74% dels centres, tendrà problemes per poder impartir la segona opció. Com ho faran? Dotaran de professors en aquests moments de retalls generalitzats? No compliran la promesa? …
Aina Aguareles
Secretària de comunicació de FSIE Illes Balears

aquí teniu els enllaços

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/carta Aina diario de mallorca 19_06_2012.jpg

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/carta director sobre llengua publicada Ultima Hora-2 18_06_2012.jpg

Reividicacions de fsie

 

COMPARATIVA SOU 2008/2012 I SOU AMB IPC
 
Taula i gràfic on es mostra l’evolució del sou (brut anual) d’un professor d’infantil o primària sense antiguitat.

any
total sou brut
variació respecte any anterior
2008
28397,28
 
2009
29106,4032
2,4
2010
28353,7632
-2,7
2011
27580,9632
-2,8
2012
26061,1632
-5,8

 
 
Taula i gràfic comparatiu del % de variació del seu i de l’ipc del mateix cas anterior.

any
sou
ipc
2009
2,4
2,1
2010
-2,7
4
2011
-2,8
3,1
2012
-5,8
1,6

5 DE JULIOL RODA DE PREMSA PER LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIU

alt

La plataforma exigeix un pacte i posa data límit a la negociació amb la Conselleria. El novembre ja hem d'estar asseguts negociant les reformes per evitar el fracàs escolar i l'abandonament de l'ensenyament, els dos problemes claus de l'Ensenyament de les Illes Balears.

Com sabeu FSIE forma part de la plataforma, per a la reforma del sistema educatiu, juntament amb un nombrós grup d'entitats socials que aposten per la millora del sistema educatiu de les Illes Balears com a punt de partida per a la millora de la situació social i econòmica. Aquí vos deixam els documents que entregàrem als periodistes assistents a la roda de premsa.

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu.jpg www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (2).jpg ,www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (3).jpg www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (4).jpg

FSIENACIONAL

Hay 14 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM