EL MINISTERI PRESENTA A LES CCAA EL SEU ESBORRANY DE PROPOSTA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA

comision.jpg
El text inclou noves matèries i àrees de coneixement i atorga, per primera vegada, un caràcter educatiu al cicle de 0-3 anys.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional va lliurar aquest dimecres, en la reunió de la Conferència Sectorial d'Educació, una proposta de nova ordenació acadèmica a les CCAA en la qual recull ja noves assignatures i matèries per a les diferents etapes educatives.

La proposta, un dels pilars fonamentals del desenvolupament de la Llei d'Educació, serà treballada i debatuda amb les CCAA abans de ser remesa al Consell Escolar de l'Estat per al seu debat i valoració.

Aquesta nova ordenació, encara pendent de debat en la Conferència Sectorial d'Educació, introdueix qüestions rellevants com les següents:

 La nova oferta de batxillerat amb 4 modalitats: Ciències i tecnologia; Humanitats i Ciències socials; Arts; i General.
 La presència de noves assignatures i matèries en diferents etapes.
 La nova regulació curricular de l'Educació Infantil amb matèries que es desenvoluparan en el currículum.
 La desaparició d'itineraris en l'ESO.


Documents relacionats:

Propuesta de ordenación académica_MEyFP

Publicat el VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics

VII CONVENIO CONCERTADA
El VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics ha estat publicat en el BOE d'avui, 27 de setembre de 2021, mitjançant Resolució, del 15 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball.

Entra per tant en vigor el text subscrit el passat 21 de juny per FSIE, amb la resta de sindicats a excepció de CIG, i les organitzacions patronals del sector.

Com ja informem després de la seva signatura, aquest conveni suposa importants avanços per als treballadors, docents i no docents, del sector ja que recull millores com la percepció dels increments salarials de 2020 i 2021 d'igual forma per a tots els treballadors independentment del seu nivell o categoria, importants millores en els permisos retribuïts i excedències o la reducció de jornada progressiva per al PAS.

També incorpora els acords sobre les sortides i sobre el “Control i registre horari”, eliminant dos dels escenaris de situacions de possible abús pels quals FSIE no ho va signar l'any 2019 i estableix una Taula Tècnica formada pels signants que continuarà abordant durant la seva vigència importants temes sobre els quals no va ser possible aconseguir un acord durant les negociacions.

FSIE, que a la seva signatura va valorar molt positivament aquest nou conveni, continuarà treballant per a millorar les condicions dels treballadors del sector mitjançant propostes en la Taula Tècnica.

Pots consultar i descarregar tota la informació sobre el VII Conveni en la nostra secció específica de Conveni de Concertada.


Documents relacionats:


VII Conveni de Concertada_BOE

El permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció i acolliment.

Permiso por nacimientoEl permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció i acolliment és un subsidi que es reconeix a les persones treballadores per suspendre el seu contracte de treball durant 16 setmanes, amb motiu del naixement, adopció o acolliment d'un fill o filla.
La quantia a percebre és l'equivalent al 100% de la base reguladora que es tingui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, prenent com a referència la data d'inici del període de descans, i està exempta a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Respecte al seu gaudi la mare biològica pot anticipar-lo fins a quatre setmanes abans de la data previsible de part i és obligatori gaudir ininterrompudament sis setmanes a jornada completa després del part pels dos progenitors.
Les deu setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció i en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50%.
Consulta tota la informació en el nostre últim Monogràfic.

FSIENACIONAL

Hay 25 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM