Sexennis Concertada

A continuació teniu tota la documentació relativa a sexennis i resolucions al respecte.

https://drive.google.com/drive/folders/0B_7_RRe5qGmwdFNxdC1tZnVrMlE?resourcekey=0-LHoMuMBpc1iRrF4Qbu03Tg&usp=sharing