Equiparació

 • MESA CONCERTADA 30 de novembre
  PROPOSTA ACORD CONSELLERIA: FSIE ha demanat més concreció i inclusió de nous punts 

  El Govern s'ha compromès a presentar un nou redactat
  En tot cas, FSIE demanarà l’opinió dels docents concertats

   

  IMG 20151109 130709

  A la darrera reunió de la Mesa de Concertada s'han tractat dos punts importantíssims per als treballadors de l’Escola Concertada: la reactivació de l’Acord 2008 i la proposta d’Acord Marc per a l’educació concertada de les Illes Balears.

  Nou Acord, que inclou l’Acord 2008

  FSIE ha demanat tota una sèrie d’aclariments així com que La Conselleria presenti una proposta escrita on quedin reflectits tots els aspectes.

  La Conselleria s’ha compromés a fer-ho durant aquesta setmana i per tant una vegada que tenguem la proposta redactada i aclarida FSIE l’enviarà als treballadors.

  Els representants de la Conselleria han explicat que es modificaran els articles de la llei de pressuposts que impedeixen l’Acord en els termes presentats (era una reivindicació del sindicat).

  FSIE demanarà opinió als treballadors de la proposta de la Conselleria.

  FSIE espera que s’hi inclogui en el calendari la paga de 25 anys de tots els treballadors que varen adquirir el dret en la vigència del V Conveni.

  FSIE també demana el reconeixement del dret i, per tant, del deute dels treballadors que han anat adquirint el dret en la vigència del VI Conveni.

  La proposta de la Conselleria inclou una clàusula en la que es reconeix que es poden negociar noves millores sociolaborals pels treballadors de la Concertada per tal d’assolir una equiparació definitiva amb la Pública.

  Acord marc de Concertada

  Ens hem marcat una fòrmula de treball per anar redactant aquest nou Acord marc. Es constituirà una mesa de treball amb un membre de cada una de les organitzacions presents a la Mesa de Concertada més tres membres de l’Administració.

  Acord 2008: en què consisteix?

   

 • Mesa Concertada 9 de novembre

  FSIE insisteix en el compliment de l’Acord 2008

  La retirada dels condicionaments existents a l’esborrany de Llei de Pressuposts, factor imprescindible per a la negociació

  Antoni Sacarés demana un canvi de ritme quant a l’equiparació salarial  per evitar una nova ampliació de la bretxa entre públics i concertats


  Palma, 9 de novembre de 2015

  A la reunió de la Mesa de Concertada celebrada avui, FSIE-Illes Balears s’ha mostrat ferm en la seva defensa del compliment de l’Acord 2008. El seu Secretari General, Antoni Sacarés, ha demanat als responsables de la Conselleria d’Educació un “canvi de ritme” quant a l’avanç en l’equiparació salarial dels docents concertats amb els públics, per evitar que es torni ampliar la bretxa entre uns i altres.

  Per poder complir amb l’Acord d’equiparació de 2008, FSIE ha demanat la retirada dels condicionaments existents a l’esborrany de Llei de Pressuposts 2016 de la CAIB, els quals limiten extremadament la possible negociació.

  Acord 2008 i Paga extra 2012

  Per la seva part, els responsables de la Conselleria han exposat que tenen limitacions pressupostàries i que, per tant, volen lligar el compliment de l’Acord de 2008 amb el pagament de la paga extra de Nadal de 2012. Sobre aquesta, han confirmat l’abonament als docents concertats d’un altre 25% abans de la finalització de l’any. La resta (50%) es podria posposar com a moneda de canvi per a començar a complir amb un primer tram econòmic d’equiparació durant el 2016. També s’han mostrat disposats a iniciar el pagament de les pagues de 25 anys derivades del Vè Conveni durant el pròxim any.

  FSIE no vol que es tapi un forat amb un altre i ha demanat a la Conselleria un esforç perquè durant el 2016 es pagui la resta de paga extra 2012 i es posi en marxa l’Acord 2008 en tots els seus aspectes.

  Reducció càrrega lectiva professorat secundària

  Actualment el professorat concertat de secundària realitza 24 hores lectives setmanals per tenir jornada completa front a les 20 hores de mitjana dels docents de la pública. FSIE sempre ha demanat que l’equiparació no només havia d’esser de sou, sinó també de càrrega lectiva. Avui, a la Mesa, els responsables de la Conselleria d’Educació han anunciat que reduiran les hores lectives al professorat concertat de secundària.

  FSIE valora molt positivament aquesta decisió de l’actual Govern perquè es tracta d’una reivindicació històrica.

  Paga d’antiguitat dels 25 anys

  La Conselleria es mostra disposada a començar a abonar les pagues d’antiguitat derivades del Vè Conveni durant el 2016 als nascuts durant l’any 1954. Quant a les pagues de 25 anys del VIè Conveni, FSIE ha demanat el reconeixement del dret a percebre l’esmentada paga, així com la retirada o canvi del redactat que en fa menció sobre l’esborrany de Llei de Pressuposts 2016.

  Repercussió laboral de l’entrada en vigor dels nous currículums LOMQE

  Preocupa molt als docents de Concertada de Secundària els canvis que pugui provocar l’entrada en vigor (curs 2016/17) dels nous currículums LOMQE ara en fase d’estudi. Els responsables de Planificació han manifestat que la Conselleria mantendrà la dotació horària als centres concertats i que, amb aquesta, juntament amb la reducció de la jornada lectiva del professorat a menys de 24 hores, és suficient per poder complir amb els horaris projectats.

  Jubilacions parcials

  Finalment, FSIE ha demanat al Conseller Martí March que s’anunciï l’aprovació de les jubilacions parcials de tots aquells treballadors de concertada que compleixin amb les condicions establertes, fins i tot aquells que, per una raó o una altra, quedaren fora dels pactes d’empresa.

  IMG 20151109 130906Antoni Sacarés i Aina Aguareles, de FSIE-Illes Balears, amb representants d'UGT i CCOO abans de començar la reunió de la Mesa de Concertada.

  FSIE, USO i les patronals de concertada demanen l’abonament a compte de l’1% d'increment 2016

  Els Pressuposts Generals de l’Estat 2016 preveuen un increment de l’1% dels mòduls de concerts. Això implica un increment de l’1% del sou dels treballadors dels centres concertats. Aquest augment, emperò, no serà efectiu fins que no quedi negociat i fixat dins Conveni.

  Per això, i perquè no es crei una nova bossa de deute del Govern de la CAIB amb els docents concertats, els sindicats USO i FSIE, juntament amb les patronals Escola Catòlica i CECE, han sol·licitat avui a la Conselleria d’Educació que l’augment de l’1% es comenci a abonar sobre les nòmines del professorat des de l’1 de gener de 2016

   IMG-20151109-WA0000

  Antoni Sacarés, de FSIE, i Ismael Alonso, d'USO, han registrat la petició a la Conselleria d'Educació i Universitat.

   

  _________________________________________________________________________________________________________