LA IMPORTÀNCIA DE LES PRIMERES PASSES.

Screenshot 2020 05 26 Inicio

Amb la gradual tornada a la normalitat i coincidint amb la reobertura escalonada dels processos d'escolarització en les Comunitats Autònomes, FSIE ha llançat un any més la seva Campanya d'Escolarització en centres privats d'Educació Infantil, de 0 a 3 anys, amb l'objectiu de mostrar el seu suport tant als professionals i centres com a la llibertat d'elecció de les famílies.

Sota el lema “La importància dels primers passos”, FSIE vol a més posar especial èmfasi en la rellevància que aquesta etapa té en el desenvolupament i en el futur dels més petits.

L'actual crisi sanitària ha posat en relleu el paper essencial de l'Educació Infantil com a servei fonamental i d'indubtable valor a la societat per al desenvolupament dels nens i la conciliació de la vida familiar.

LLEGIR MÉS: https://fsie.es/actualidad/2555-fsie-pone-enfasis-en-la-importante-labor-educativa-de-la-etapa-de-infantil-con-su-campana-de-escolarizacion

Reunió amb els responsables d'Educació dels grups parlamentaris.

flechadown
FSIE INFORMA: aquests dies passats, des de FSIE Illes Balears hem mantengut sengles reunions amb els responsables d’Educació dels grups parlamentaris de Ciutadans I Partit Popular, a petició d’aquests grups polítics.
L’objectiu principal de les reunions era, entre d’altres temes, el de conèixer l’opinió de FSIE en relació a les mesures adoptades pel Govern en matèria educativa per fer front a la situació d’emergència i a la desescalada.

Escrit amb al.legacions registrat.

FSIE INFORMA: hem registrat escrit d’al•legacions a la Resolució del Conseller d’Educació de protocol de desescalada a l’àmbit educatiu.

Es basen principalment a aclarir una sèrie de punts que podien tenir interpretacions ambigües i en sol•licitar mesures perquè no es multipliqui la feina dels docents que hauran d’anar als centres per fer tutories presencials d’orientació i continuar atenent a la resta de l’alumnat de forma telemàtica.


Apart de les esmenes al document en sí, demanam a la Conselleria que valori les despeses extraordinàries que poden ocasionar al centre les noves mesures sanitàries, d’higiene i desinfecció, i, per tant, incrementi la dotació econòmica als centres concertats per despeses de funcionament.
També hi hem intentat recollir les aportacions i inquietuds que ens heu fet arribar.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 168 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB