FSIE DEMANA AL GOVERN LA PRÒRROGA DEL PLA “ME CUIDA”

FSIE denuncia la insuficiència del Pla i exigeix ​​el permís retribuït que el Govern va anunciar per als qui han de tenir cura de familiars malalts o en quarantena per Covid-19

cuida

El proper dia 31 de gener expira la pròrroga del pla “Me Cuida" que permet als treballadors per compte d'altri adaptar o reduir la seva jornada laboral per tenir cura de familiars, fins al segon grau de consanguinitat, que s'hagin vist afectats per la COVID-19.
Encara que es prorrogui novament aquest Pla, FSIE ve denunciant que és una mesura insuficient i perjudicial per als treballadors ja que són aquests els que fan front a aquesta situació havent de reduir el seu salari en alguns casos fins al 100%. Hi ha situacions personals i familiars en què un treballador no pot permetre una reducció del salari i, en molts casos, l'adaptació i flexibilització de la jornada no és possible en determinades activitats. La realitat és que per a molts ciutadans no existeix la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral per poder tenir cura de familiars malalts de COVID-19 o en quarantena.
El Govern ha incomplert la promesa anunciada al mes de setembre de 2020 de aprovar un permís retribuït per als treballadors que es veiessin obligats a quedar-se a casa per cuidar a familiars afectats pel coronavirus o restriccions derivades de la mateixa. Amb la tornada a les aules, aquest permís adquiria una especial rellevància en el àmbit educatiu i en la cura dels menors.
D'aquella promesa no s'ha tornat a saber res fins a la data i les famílies estan tenint molts problemes per poder cuidar els seus fills malalts de COVID-19 o en quarantena per contacte estret. El protocol seguit pels centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat davant d'un cas positiu, si bé necessari per a prevenir l'expansió del virus, afecta de manera immediata a moltes famílies que, davant el tancament de l'aula afectada, han d'afrontar la situació amb escasses o nul·les possibilitats de conciliació.
Davant d'aquesta situació, FSIE exigeix ​​la millora del Pla “Me Cuida” incloent l'aprovació d'un permís retribuït durant els dies de malaltia o quarantena i la seva pròrroga pel temps que sigui necessari per fer front a la crisi sanitària. En una situació tan complexa i excepcional com la que estam vivint és imprescindible comptar amb una mesura de protecció per al treballador que faci possible, en aquestes circumstàncies tan especials i sense perjudici per al mateix, l'atenció i la cura de les persones, especialment menors, persones amb discapacitat, gent gran i vulnerables.

DIA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ - 24 de gener

Cartel A3 Dia Internacional Educa 24 01 2021 catalan
La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament se suma a la celebració de la tercera edició del Dia Internacional de l'Educació, commemoració promoguda per l'Assemblea General de les Nacions Unides, els esdeveniments a nivell de les quals internacional estan convocats per a dilluns que ve 25 de Gener.

Amb la campanya “Objectiu 2021: Recuperar i revitalitzar l'educació per a la generació COVID-19” FSIE s'adhereix al tema triat per la UNESCO integrant així el lema i objectius fixats per l'organisme per a aquesta edició. Aquest dia commemoratiu té lloc en plena acceleració de la pandèmia mundial per coronavirus que ha provocat una crisi educativa sense precedents quant a la seva escala i severitat. S'estima que el tancament de les escoles, a causa de l'expansió de la COVID-19, ha afectat 1.600 milions de nens i nenes en més de 190 països dels quals es calcula que, malgrat els esforços realitzats per les institucions, la comunitat educativa i les famílies, entorn d'un terç no han pogut tenir accés en cap moment a l'ensenyament en línia.

Com afirma la UNESCO en el seu comunicat oficial, la pandèmia ha estat un crit d'atenció sobre la necessitat de transformar els sistemes educatius fent-los més resistents a les crisis, més inclusius i flexibles i més sostenibles. És per tant, incideixen, el moment de reforçar l'educació incrementant la col·laboració i la solidaritat internacionals amb l'objectiu de col·locar a l'ensenyament i l'aprenentatge al llarg de tota la vida en el centre de la recuperació.

Des de FSIE volem aprofitar l'oportunitat per a fer, una vegada més, una crida als agents socials i polítics perquè s'involucrin de manera urgent en la tan necessària transformació del sistema educatiu perquè cap nen o nena es quedi enrere. En la línia que proposa la UNESCO aquesta transformació ha de girar entorn de tres eixos fonamentals: docents, innovació i finançament. Per a això, FSIE insta les administracions a augmentar de manera significativa la inversió en educació a fi d'assegurar la provisió de tots els recursos econòmics i humans possibles perquè les nostres nenes i nens tinguin garantit l'accés universal a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa.

A més, FSIE vol recordar a la societat en el seu conjunt que per a poder tenir aquest sistema educatiu de qualitat que tots desitgem i necessitem no es pot descurar en cap concepte el pilar fonamental que el sosté, els professors.
Per tot això, des de FSIE reafirmem el nostre compromís de continuar treballant, des del nostre àmbit d'actuació, per a garantir unes condicions laborals i salarials dignes i justes als professionals de l'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat, i per a aconseguir que l'educació es converteixi en motor indiscutible de la justícia social, pau i desenvolupament necessaris per a proporcionar als nostres nens i nenes un futur prometedor.

FSIE DEMANA UN PLA ESTATAL FINANÇAT PER A LA MILLORA DE LA CLIMATITZACIÓ DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS

Aula Ventanas abiertas
El Sindicat sol·licita al Govern i Comunitats Autònomes la vacunació de tots els treballadors de centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat.

Fa un any que es va començar a parlar de la COVID-19 i lamentablement ens trobem en una situació molt similar. La descoordinació i fins i tot enfrontament entre el Govern i Comunitats Autònomes i la disparitat de criteris a aplicar per les administracions públiques davant situacions iguals o similars continuen sent un dels problemes més seriosos per a fer front a la pandèmia i que preocupen greument la societat.

La falta de previsió ens porta a situacions com l'actual en la qual, com ja se sabia almenys des d'agost de 2020, els centres educatius i assistencials han de ser ventilats reiteradament amb temperatures gèlides pròpies del rigor de l'hivern. El Govern no ha pres decisió o cap iniciativa per a pal·liar o millorar aquesta situació previsible i és evident que les condicions de les aules i edificis no són les adequades i no permeten un raonable confort climàtic.

A més, els mesuraments de la qualitat de l'aire que s'estan realitzant a les aules, també posen de manifest que, en condicions absolutament normals, se supera amb escreix el nivell de CO2 existent, sent imprescindible ventilar les aules.

És evident que els centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat no reuneixen les condicions ni disposen d'instal·lacions adequades per a garantir una qualitat d'aire mínima per a l'alumnat, usuaris i treballadors, amb independència de la climatologia existent.

FSIE requereix al Govern d'Espanya en coordinació amb les Comunitats Autònomes, l'elaboració, aprovació i finançament d'un Pla Nacional d'Adequació Climàtica de tots els centres a fi de garantir, en qualsevol circumstància, els nivells de qualitat de l'aire exigibles en els edificis i el confort climàtic necessari per a desenvolupar adequadament l'activitat en aquests centres.

Finalment, FSIE també sol·licita al Govern i Comunitats Autònomes que, una vegada vacunats tots els treballadors del sistema sanitari, els treballadors i residents dels centres de majors i sociosanitaris i les persones vulnerables, es determini expressament que els treballadors de centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat siguin col·lectiu prioritari en el procés de vacunació en el conjunt de l'Estat evitant diferències territorials en aquest procés.

DOCUMENTS ADJUNTS:

Nota de premsa https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/NdP_FSIE_pide_un_Plan_Estatal_para_la_mejora_de_la_climatizacion.pdf

Carta al President del Govern https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Carta_al_Sr._Presidente_del_Gobierno_signed.pdf

FESTIU SANT SEBASTIÀ

Demà dia 20 de gener de 2021 és festiu a PALMA.
L'oficina de FSIE romandrà tancada però podeu fer les vostres consultes via e-mail.

FELIÇ SANT SEBASTIÀ.

flame

FSIENACIONAL

MECD

Hay 29 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB