ELS MINISTERIS DE SANITAT I EDUCACIÓ I FP ELABOREN UN DOCUMENT DEFINITIU AMB RECOMANACIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS EN EL CURS 2020/21

ofertas empleo redes sociales 874x492
La falta de lideratge del Ministeri d'Educació i Formació Professional i la posició de les Comunitats Autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació han fet impossible que, davant una situació tan greu com la que portem vivint des del mes de març, s'hagin pogut aconseguir acords concrets, clars i homogenis per a tot el sistema educatiu.

La permanent incertesa en la qual ens movem s'agreuja quan veiem que cada administració pren les seves pròpies decisions incrementant fins i tot més les diferències existents en educació.

Malgrat les reiterades peticions que FSIE realitza, seguim sense saber com començarem el curs i quines mesures s'aplicaran en els diferents escenaris als que ens podem enfrontar. El que sí que sembla segur és que no hi haurà major finançament per a atendre una situació que sí que requereix incrementar les plantilles tant de docents com del personal d'administració i serveis i complementari. No s'avança en la regulació del teletreball que potser hem de tornar a utilitzar, ni tampoc en un tema tan important com la millora de l'ensenyament a distància, la protecció de dades i el dret a la desconnexió digital.

El Ministeri d'Educació i el Ministeri de Sanitat publiquen ara una “guia de recomanacions” sobre mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de COVID-19 per a centres educatius, ordinaris i d'educció especial, per al curs 2020-2021.

Però són només això, recomanacions que queden a la disposició de les Comunitats Autònomes que són les que han d'aprovar la seva pròpia normativa concretant en cada territori com es procedirà en el curs escolar 2020/21.

La guia de la qual extractem el principal en aquest document estarà en contínua actualització en funció de l'evolució de la pandèmia. Consulta-la aquí:

NOVA DECEPCIÓ DESPRÉS DE LA REUNIÓ DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Cap avanç significatiu i un acord genèric que no resol res deixant tot en mans de les CC.AA. i els centres educatius.

Sectorial 4

ContinuAm immersos en la incertesa i, de nou, la reunió de la Conferència Sectorial posa en evidència la falta de lideratge del Ministeri d'Educació i Formació Professional i la incapacitat de les CC.AA. d'arribar a acords concrets, clars i homogenis per a tot el conjunt del sistema educatiu.

El Ministeri d'Educació juntament amb el de Sanitat van presentar un esborrany de “recomanacions i directrius” per a l'inici i organització del curs 2020-2021 que no va ser acceptat per les CC.AA. al·legant que cadascuna d'elles és competent per a fer-ho i no el Ministeri.

El Ministeri d'Educació juntament amb el de Sanitat van presentar un esborrany de “recomanacions i directrius” per a l'inici i organització del curs 2020-2021 que no va ser acceptat per les CC.AA. al·legant que cadascuna d'elles és competent per a fer-ho i no el Ministeri.

És a dir, tornarem a tenir regulacions diferents en cada territori quan s'haurien d'haver pactat uns criteris homogenis, clars i concrets que poguessin requerir en algun cas adaptació en una CC.*AA. segons fos la seva situació sanitària.

Aquest esborrany d'Educació i Sanitat, segons ens comunica avui mateix el Ministeri d'Educació segueix en procés de redacció juntament amb el Ministeri de Sanitat i el donaran a conèixer de manera definitiva quan estigui acabat.

El temps corre i els professionals i els centres tenen dificultats per a tancar aquest curs i ni tan sols saben què cal fer de cara a setembre.

FSIE continua defensant, com ho ha fet des d'un principi en aquesta crisi, que l'ensenyament presencial és el desitjable sempre que els criteris sanitaris ho permetin i s'hagin adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar la salut de treballadors i alumnat.

La Conferència Sectorial, a excepció de Madrid i País Basc, sí ha subscrit el document que s'adjunta i que recull 14 punts.

És un document genèric, que no aporta mesures concretes, que deixa tot en mans de cada administració i que no resol res sobre l'organització del pròxim curs escolar.

Queda tot doncs en mans de les CC.AA. i FSIE demana que els responsables d'educació comptin amb la nostra opinió i negociïn les condicions d'inici i organització del curs escolar.

A més continua faltant una part molt important com és el finançament. L'organització i desenvolupament del pròxim curs comporta una major inversió econòmica si es vol que doni els resultats que es pretenen i avui dia ni tan sols sabem si existirà aquest increment en el finançament. Encara pitjor, l'única referència a aquest tema ha estat per a dir que es distribuiran 2.000 milions per a l'ensenyament públic excloent a l'ensenyament concertat d'aquestes ajudes econòmiques. Una nova discriminació que FSIE ja ha denunciat davant el mateix President del Govern.

Nova decepció, cap avanç i seguim amb els mateixos problemes i la mateixa incertesa.

ACORDS CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Acuerdo_Conferencia_Sectorial_de_Educaci%C3%B3n_2020-06-11.pdf

LA PLATAFORMA CONCERTATS PUBLICA UNA INFOGRAFIA AMB ELS MOTIUS PER A DETENIR LA "LLEI CELAÁ"

Quan s'acosta la finalització del termini de presentació d'esmenes al Projecte de la nova llei d'educació (LOMLOE), prevista per al pròxim 10 de juny, la Plataforma Concertats recorda els motius pels quals ha de parar-se la tramitació d'aquesta llei.
Mitjançant una infografia que difondrà públicament, la Plataforma Concertats resumeix la seva posició contra la tramitació de la LOMLOE enmig d'una pandèmia, amb un Govern en feblesa i en clara minoria, sense debat parlamentari ni diàleg social.

Screenshot 2020 06 10 Inicio

FSIENACIONAL

MECD

Hay 223 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB