CALENDARIS
Cantidad de artículos: 13
Eleccions Sindicals
Cantidad de artículos: 0
CONVENIS
Cantidad de artículos: 0
Salaris de concertada
Cantidad de artículos: 2
Convenis nacionals
Cantidad de artículos: 1
Formació
Cantidad de artículos: 2
COMUNICACIÓ
Cantidad de artículos: 4


Actualitat autonòmica
Cantidad de artículos: 559

 actualitat autonòmica

 

Notes de premsa
Cantidad de artículos: 1
actualitat
Cantidad de artículos: 1
Avantatges afiliats
Cantidad de artículos: 0
CONSULTA LEGISLACIÓ
Cantidad de artículos: 1

 

Estructura comú Web
Cantidad de artículos: 6
Legislació educativa
Cantidad de artículos: 2
Instruccions per a l'organització i funcionament centres concertats:

https://drive.google.com/open?id=0B3FOUV2YtCVkc3l4eDdrcWl3QUk

Instruccions pagament Nòmines Centres Concertats:

https://drive.google.com/open?id=0B3FOUV2YtCVkT1VCTFNydVFqOEk

Instruccions Activitats complementàries i extraescolars:

https://drive.google.com/open?id=0B3FOUV2YtCVkVkhjNmlCZEE3V00
FSIE Illes Balears
Cantidad de artículos: 0

INICI
Cantidad de artículos: 4
On Som
Cantidad de artículos: 1
Què defensam
Cantidad de artículos: 1

 

 
EXIGIM
 • A LES PATRONALS: La millora de les nostres condicions de treball.
 • A LES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES: El mateix tractament que als treballadors i treballadores de l'ensenyament públic.
 • A LA SOCIETAT: El reconeixement i valoració de la nostra tasca professional.
 
ENS PROPOSAM
 •  AL MARC LABORAL
  • Estabilitat en el treball.
  • Dignificació social dels professionals de l'ensenyament (docents i no docents), recuperant la funció educadora  d'autoritat dels professionals de l'educació.
  • Homologació salarial y de condicions de treball.
  • Partida específica al mòdul de concerts per al salari del PAS (pagament delegat).
  • Increment dels equips educatius.
  • Retribució dels càrrecs unipersonals.
 
 •   AL MARC EDUCATIU
  • Defensar la llibertat d' ensenyament: llibertat de creació i elecció de centres educatius.
  • Aconseguir la gratuïtat del Batxillerat a les Illes Balears.
  • Impulsar la qualitat educativa des de la potenciació de la llibertat d'elecció de centre educatiu.
  • La integració de tot l'alumnat mitjançant la dotació necessària de mitjans humans i materials.
  • Proposar i defensar que la Formació Professional és l' element clau per al futur del mercat laboral.
  • Proposar el diàleg per a arribar a acords, la base per a aconseguir una educació de qualitat. 
Ajuda
Cantidad de artículos: 2
Qui som
Cantidad de artículos: 2

 

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) és un Sindicat dedicat exclusivament a l’ENSENYAMENT PRIVAT. Som l'únic sindicat INDEPENDIENT i PROFESSIONAL, format exclusivament per i per als treballadors de l'Ensenyament Privat. DEFENSAM els interessos del nostre sector, els nostres llocs de treball i la Llibertat d'Ensenyament.
 
FSIE és la força sindical independent, professional, plural i democràtica, en coherència amb els nous valors i necessitats que caracteritzen al treballador del segle XXI. D'aquesta manera, FSIE s'ha consolidat com el sindicat més representatiu de l'àmbit de l'ensenyament privat.  FSIE és el sindicat majoritari en la Concertada, a més de tenir una ampla representació a la resta de convenis com els de:  Privada, Especial, Infantil, Universitats, Col·legis Majors, etc.
 
 
 EL NOSTRE MODEL SINDICAL
El model sindical amb el qual ens identifiquem i definim és: 
INDEPENDENT: FSIE no té cap vinculació amb grups polítics ni cap organització externa que puguin condicionar la nostra tasca sindical.   DEFENEM i CREIEM que la independència és garantia de transparència, d'eficàcia i de seguretat.
PROFESSIONAL: Tots els que formam FSIE som treballadors de l' ensenyament privat que compartim i defensam les teves mateixes necessitats.
PLURAL: FSIE és un sindicat per a tots els treballadors, independentment de les seves idees polítiques, religioses, filosòfiques … El respecte a les idees constitueix una norma fonamental.
DIALOGANT:  Defensam el diàleg i la negociació com els mètodes més eficaços per a defensar els interessos presents i futurs de tots els treballadors.
 
QUÈ T'OFERIM A FSIE-IB
 • Informació laboral i professional necessària per a desenvolupar la teva tasca.
 • Presència directa i freqüent als Centres.
 • Atenció personalitzada i assessorament.
 • Comunicació freqüent amb els seus afiliats.
 • Assessoria Laboral.
 • Publicacions d’interès professional.
 • Cursos de Formació.
 • Actualització constant de la nostra web.
 • Interessants serveis als afiliats mitjançant descomptes i ofertes especials.