CALENDARIS

Cantidad de artículos:
11

ACORDS ILLES BALEARS

Calendari escolar 2011-2012

Cantidad de artículos:
1

Acords Illes Balears

Cantidad de artículos:
1

Eleccions Sindicals

Cantidad de artículos:
0

CONVENIS

Cantidad de artículos:
0

Salaris de concertada

Cantidad de artículos:
2

Convenis nacionals

Cantidad de artículos:
1

Formació

Cantidad de artículos:
2

COMUNICACIÓ


Cantidad de artículos:
4

Actualitat autonòmica

 actualitat autonòmica

 

Cantidad de artículos:
486

Notes de premsa

Cantidad de artículos:
1

actualitat

Cantidad de artículos:
1

Avantatges afiliats

Cantidad de artículos:
0

CONSULTA LEGISLACIÓ

 

Cantidad de artículos:
1

Estructura comú Web

Cantidad de artículos:
6

Legislació educativa

Instruccions per a l'organització i funcionament centres concertats:

https://drive.google.com/open?id=0B3FOUV2YtCVkc3l4eDdrcWl3QUk

Instruccions pagament Nòmines Centres Concertats:

https://drive.google.com/open?id=0B3FOUV2YtCVkT1VCTFNydVFqOEk

Instruccions Activitats complementàries i extraescolars:

https://drive.google.com/open?id=0B3FOUV2YtCVkVkhjNmlCZEE3V00
Cantidad de artículos:
2

FSIE Illes Balears

Cantidad de artículos:
0

INICI

Cantidad de artículos:
4

On Som

Cantidad de artículos:
1

Què defensam

 

 
EXIGIM
 • A LES PATRONALS: La millora de les nostres condicions de treball.
 • A LES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES: El mateix tractament que als treballadors i treballadores de l'ensenyament públic.
 • A LA SOCIETAT: El reconeixement i valoració de la nostra tasca professional.
 
ENS PROPOSAM
 •  AL MARC LABORAL
  • Estabilitat en el treball.
  • Dignificació social dels professionals de l'ensenyament (docents i no docents), recuperant la funció educadora  d'autoritat dels professionals de l'educació.
  • Homologació salarial y de condicions de treball.
  • Partida específica al mòdul de concerts per al salari del PAS (pagament delegat).
  • Increment dels equips educatius.
  • Retribució dels càrrecs unipersonals.
 
 •   AL MARC EDUCATIU
  • Defensar la llibertat d' ensenyament: llibertat de creació i elecció de centres educatius.
  • Aconseguir la gratuïtat del Batxillerat a les Illes Balears.
  • Impulsar la qualitat educativa des de la potenciació de la llibertat d'elecció de centre educatiu.
  • La integració de tot l'alumnat mitjançant la dotació necessària de mitjans humans i materials.
  • Proposar i defensar que la Formació Professional és l' element clau per al futur del mercat laboral.
  • Proposar el diàleg per a arribar a acords, la base per a aconseguir una educació de qualitat. 
Cantidad de artículos:
1

Ajuda

Cantidad de artículos:
2

Qui som

 

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) és un Sindicat dedicat exclusivament a l’ENSENYAMENT PRIVAT. Som l'únic sindicat INDEPENDIENT i PROFESSIONAL, format exclusivament per i per als treballadors de l'Ensenyament Privat. DEFENSAM els interessos del nostre sector, els nostres llocs de treball i la Llibertat d'Ensenyament.
 
FSIE és la força sindical independent, professional, plural i democràtica, en coherència amb els nous valors i necessitats que caracteritzen al treballador del segle XXI. D'aquesta manera, FSIE s'ha consolidat com el sindicat més representatiu de l'àmbit de l'ensenyament privat.  FSIE és el sindicat majoritari en la Concertada, a més de tenir una ampla representació a la resta de convenis com els de:  Privada, Especial, Infantil, Universitats, Col·legis Majors, etc.
 
 
 EL NOSTRE MODEL SINDICAL
El model sindical amb el qual ens identifiquem i definim és: 
INDEPENDENT: FSIE no té cap vinculació amb grups polítics ni cap organització externa que puguin condicionar la nostra tasca sindical.   DEFENEM i CREIEM que la independència és garantia de transparència, d'eficàcia i de seguretat.
PROFESSIONAL: Tots els que formam FSIE som treballadors de l' ensenyament privat que compartim i defensam les teves mateixes necessitats.
PLURAL: FSIE és un sindicat per a tots els treballadors, independentment de les seves idees polítiques, religioses, filosòfiques … El respecte a les idees constitueix una norma fonamental.
DIALOGANT:  Defensam el diàleg i la negociació com els mètodes més eficaços per a defensar els interessos presents i futurs de tots els treballadors.
 
QUÈ T'OFERIM A FSIE-IB
 • Informació laboral i professional necessària per a desenvolupar la teva tasca.
 • Presència directa i freqüent als Centres.
 • Atenció personalitzada i assessorament.
 • Comunicació freqüent amb els seus afiliats.
 • Assessoria Laboral.
 • Publicacions d’interès professional.
 • Cursos de Formació.
 • Actualització constant de la nostra web.
 • Interessants serveis als afiliats mitjançant descomptes i ofertes especials.
   
 
 
Cantidad de artículos:
2

FSIENACIONAL

Hay 58 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM