COMUNICACIÓ

FSIE I ALTRES VUIT SINDICATS INDEPENDENTS CONVOQUEN CONCENTRACIONS EL 6 D'OCTUBRE I UNA MANIFESTACIÓ EL 22 PER A RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU

FSIE y otros ocho sindicatos independientes convocan concentraciones para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

FSIE i altres vuit organitzacions sindicals, presents en tots els sectors professionals públics i privats, convocam a sindicalistes, treballadors i tota la societat a secundar concentracions per a recuperar els salaris i el poder adquisitiu perdut el pròxim 6 d'octubre, enfront del Ministeri de Treball i les delegacions del Govern en cada autonomia, i una manifestació conjunta a Madrid el 22 d'octubre.

A més, una delegació dels nou sindicats es reunirà amb els grups parlamentaris per a traslladar-los les demandes conjuntes.

Amb els salaris en el centre del lema “Recuperar poder adquisitiu JA”, les principals reivindicacions de les organitzacions signants de la convocatòria són el desbloqueig de la negociació col·lectiva amb la recuperació de la clàusula de revisió salarial lligada a l'IPC i la apujada equivalent per al personal públic; la garantia d'accés als subministraments bàsics, amb un IVA superreducido en els productes de primera necessitat; una nova legislació laboral que sí que elimini les parts més lesives de les anteriors reformes laborals per a crear ocupació estable i garantista enfront de l'acomiadament barat o gratuït; uns PGE que prioritzin la despesa social i que revalorin l'SMI, el IPREM i les pensions; i la democratització i pluralitat del diàleg social, amb una llei més participativa.

Els sindicats que recolzam les convocatòries de mobilitzacions destaquem que els treballadors han perdut 13 punts de salari en menys de dos anys. En 2021, amb un IPC al 6,5% i una pujada mitjana pactada en convenis del 1,4%. I, en els vuit mesos de 2022, un IPC provisional del 10,5% -que ha arribat a fregar l'11%-, enfront de la pujada salarial del 2,56%.

Les organitzacions sindicals destacam també que, després de la signatura de contractes indefinits, no està una veritable creació d'ocupació estable, perquè han crescut més, en proporció, els contractes a temps parcial i els fixos discontinus. A més, també s'han multiplicat els acomiadaments per diferents causes.

Finalment, els convocants ressaltam que els actors del diàleg social són corresponsables de la precarietat de l'ocupació, de liderar l'atur a Europa i de la devaluació salarial, tant en el sector públic com en el privat, amb un treball rutinari i allunyat de la realitat.

Tots els sindicats que signam aquestes mobilitzacions (ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT i USO) animam a la resta d'organitzacions sindicals, agrupacions ciutadanes de tota mena i a qualsevol ciutadà a títol individual a sumar-se a les concentracions que començaran el 6 d'octubre i confluiran en una manifestació que recorrerà els carrers de Madrid el dia 22.

Documents relacionats:

Nota de prensa

El Jutjat del Social prolonga 10 mesos més la baixa de maternitat d'una família monoparental

Profesor Universidad Alumnos FSIE FSIE aconsegueix una sentència favorable per a una docent de concertada a la qual l'INSS havia denegat poder doblar la baixa per naixement i cura de fill.

L'INSS havia denegat la sol·licitud de poder doblar el període de baixa per maternitat a una mestra de l'ensenyament concertat, cap d'una família monoparental. Ara, el Jutjat núm. 1 del Social de Palma, seguint els criteris marcats pel TSJB en altres casos, ha sentenciat a favor de la mare treballadora declarant el dret de la demandant a gaudir de 10 setmanes addicionals de prestació per naixement i cura de fill. Aquestes 10 setmanes de baixa afegides són les que en una família biparental corresponen a l’altre progenitor sense solapar-se amb les sis primeres obligatòries.

La sentència es fonamenta bàsicament en el principi general d'interès superior del menor, consagrat a l'article 3.1 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nin, on s'estableix el següent: “En totes les mesures concernents als nins que prenguin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, una consideració primordial que s'atendrà serà l'interès superior del nin”. En resum, el nadó d’una família monoparental té el mateix dret de cura que el d’una família biparental.

La sentència pot ser recorreguda davant del TSJB.

Aquesta actuació de FSIE i la posterior sentència favorable no hauria estat possible sense la decisió de la mare treballadora de lluitar pels seus drets i els del seu fill.

ENLLAÇOS A LA NOTÍCIA SOBRE PREMSA:

Diario de Mallorca

Ara Balears

 

FSIE CONVIDA A TOTS ELS PROFESSIONALS D'ENSENYAMENT CONCERTAT I PRIVAT I DE L'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT A CONFIAR DE NOU EN EL SINDICAT PER A DEFENSAR I MILLORAR LES NOSTRES CONDICIONS LABORALS

Elecciones FSIE Portada Youtube

A la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) defensam els nostres llocs de treball i treballem per millorar les nostres condicions laborals des de la professionalitat, la coherència, la fermesa i la independència.

Som l'únic sindicat independent format exclusivament per professionals, docents i no docents, de l'ensenyament privat-concertat des d'Educació Infantil fins a la Universitat i dels centres d'atenció a persones amb discapacitat. Ningú millor que nosaltres mateixos per a defensar-nos i solucionar els nostres problemes.

Defensam sense ambages ni mitges veritats la llibertat d'ensenyament i la pluralitat de centres, enfront dels qui volen imposar un únic model d'escola i ensenyament.

Comptam ja amb més de 5.500 delegats sindicals de tots els Convenis.

 

 

FSIE-Illes Balears guanya enfront de la Conselleria d’Educació una nova sentència favorable a la conciliació dels docents de Concertada

Una professora afiliada al sindicat aconsegueix una indemnització per haver-li denegat la reducció de càrrega lectiva.

FSIE-Illes Balears ha guanyat una sentència ferma del Jutjat Social per a una professora de l'ensenyament Concertat a la qual la Conselleria d'Educació havia denegat una reducció de càrrega lectiva durant el curs 2020 -21 per haver estat en reducció de jornada per cura de fill durant el curs anterior.

La sentència condemna la Conselleria d'Educació a indemnitzar la demandant amb una quantitat econòmica equivalent a l'hora setmanal de treball lectiu durant tot el curs en què no la va poder reduir.

La Conselleria ja havia concedit a la docent de secundària la reducció lectiva de 24 a 23 hores setmanals durant el curs 2019-20. Quan la professora la va tornar sol·licitar per al curs següent, la Conselleria d’Educació li denegà la reducció al·legant que no havia complit amb una de les condicions, que era haver estat en jornada completa durant el curs anterior. La docent havia gaudit d’uns quants períodes en reducció de jornada per cura de fill.

La sentència considera que la professora tenia el dret a reduir el seu horari lectiu setmanal de 24 a 23 hores d'acord amb l'Acord de millores sociolaborals per a la Concertada signat el 2016 i que la Conselleria no podia penalitzar-la pel fet d'haver-se acollit a un dret de conciliació laboral-familiar com és la reducció de jornada per cura de fill menor.

D'altra banda, cal dir que, a partir d’aquesta denegació i paral·lelament a la instrucció del judici, FSIE va negociar amb la Conselleria perquè la reducció de jornada per cura de fill o familiar no penalitzés la reducció de jornada lectiva per als professors de secundària en pagament delegat. La Conselleria d’Educació va entendre les raons argumentades per FSIE i va normalitzar aquesta situació a partir del curs 2021-22.