COMUNICACIÓ

Featured

FSIE reclama a Conselleria d’Educació la conversió dels professors técnics d’FP de Concertada en professors de Secundària, com s’ha fet a l’escola pública

Convenio Atencion Personas Con Discapacidad

FSIE entén que aquests professors han de cobrar salaris de professor titular i no de professor auxiliar

 

Fins ara, la Conselleria d'Educació està pagant als professors de Formació Professional de Concertada conforme a dues categories salarials diferents, com a professor titular i com a professor auxiliar, segons la titulació requerida, malgrat que els suposats professors auxiliars no treballen com adjunts, sinó com a titulars.

Per mantenir aquesta diferència salarial, la Conselleria basava la seva argumentació en què, segons titulació requerida, a l'escola pública existia la diferència entre professors d’FP de secundària (titulats superiors) i professors tècnics (diplomats i assimilats). Amb la LOMLOE, el cos de professors tècnics de Formació Professional s'extingeix i s'ha iniciat el procés perquè aquests professors s'integrin al cos de professors de secundària.

Des del moment en què a l'escola pública els professors tècnics han passat a cobrar com a professors de secundària, FSIE considera un greuge que a Concertada segueixin sent considerats professors tècnics i rebent un salari inferior i, per tant, reclama que tots els professors de Formació Professional de Concertada s'equiparen amb els de pública i cobren com a professors titulars, de secundària, i no com a professors tècnics auxiliars.

FSIE també sol·licita que els efectes salarials d’aquest canvi de categoria tenguin efecte en data de 19 de gener de 2021.

FSIE ha registrat sol·licitud on demana al Director General de Personal Docent, Ismael Alonso, on li demana que executi les accions necessàries per donar solució a aquest greuge.

Els professors d’FP de Concertada són profes TITULARS, no profes AUXILIARS; i han de cobrar amb salaris de PROFESSORS DE SECUNDÀRIA