COMUNICACIÓ

Featured

Reunió del Secretariat Federal de FSIE.

Secretariado Federal de FSIE

Durant els dies 13 i 14 de març, el Secretariat Federal de FSIE, màxim òrgan del sindicat entre Congressos, ha celebrat la seva reunió amb la participació de la Secretaria General de FSIE, els secretaris autonòmics, els secretaris provincials i locals de cada sindicat de FSIE i els càrrecs unipersonals establerts estatutàriament.

En el transcurs d'aquestes dues jornades s'ha aportat informació i adoptat decisions sobre qüestions que afecten l'organització i funcionament intern del sindicat amb l'objectiu de continuar millorant la nostra eficàcia i eficiència.

Així mateix, s'ha informat i treballat sobre la situació de la negociació col·lectiva en cadascun dels àmbits de l'ensenyament privat i atenció apersonas amb discapacitat.

A FSIE reforçam la defensa dels interessos dels treballadors en els diferents convenis col·lectius, de la llibertat d'ensenyament i l'extensió de la gratuïtat des dels 0 als 18 anys.