COMUNICACIÓ

Featured

PRIMERA MESA NEGOCIADORA DEL XII CONVENI COL·LECTIU D'ENSENYAMENT PRIVAT (8 D'ABRIL DE 2024)

XII Convenio Colectivo de Enseñanza Privada

El 8 d'abril es va celebrar la primera reunió de la mesa negociadora del XII Conveni d'Ensenyament Privat.Les organitzacions patronals presenten un context d'augment dels costos en els serveis generals, l'impacte de la baixa natalitat en les matriculacions, l'alt percentatge d'absentisme laboral i la incertesa política, social i econòmica.

Proposen un Conveni de durada de quatre anys, amb pujades salarials d'un 6% (2% els tres primers anys) i un percentatge per determinar segons el context de l'últim any.

Com a línia vermella, les patronals no volen modificar la jornada laboral, mentre no es conegui i aprovin les modificacions legislatives. Plantegen la modificació del complement de IT.

FSIE s'ha centrat en tres qüestions, relatives a la contractació, la jornada i els salaris.

Consideram que s'està produint un abús en els contractes a temps parcial, per la qual cosa proposem reduir el percentatge i nombre d'hores complementàries desenvolupades pels treballadors i limitar el nombre de treballadors a temps parcial.

Sobre la jornada, plantejam la reducció de la jornada laboral al personal docent i no docent, la reducció de la càrrega lectiva, l'eliminació del transvasament d'hores lectives i no lectives (complementàries), respectar la proporcionalitat entre les diferents tipologies d'hores (lectives, complementàries i formació) i la corresponent adaptació de la jornada anual resultant.

D'altra banda, reclamem una redacció més clara sobre la jornada el mes de juliol i la seva relació amb les vacances i una adaptació legislativa que reculli els nous permisos.

Respecte als salaris, els salaris proposats per la patronal ens semblen molt insuficients.

La modificació del complement a IT per a FSIE és una línia vermella que no estem disposats a superar. Considerem que, si realment existeix un excés d'absentisme, que caldria veure si és així, caldrà buscar la solució en les circumstàncies que les provoquen, que poden estar associades a l'excés de càrrega lectiva.

Perquè FSIE ferm un conveni a quatre anys aquest hauria de recollir les reivindicacions principals i salaris superiors als oferts i per a la totalitat de vigència del Conveni.

Les pròximes reunions seran el 22 d'abril i el 8 de maig.