COMUNICACIÓ

Featured

RESUM MESA CONCERTADA 8 de maig 2024

FSIE Madrid se reúne con la Consejería de Educación 30 de abril 2024

Avui 8 de maig ha tengut lloc una Reunió de la Mesa d'Ensenyament Concertat. 
PRESENTACIÓ ESBORRANY DECRET ADMISSIÓ ALUMNAT
✔️ La Directora General de Planificació i Gestió Educatives ha presentat l'esborrany del que serà el nou decret d'admissió d'alumnes a centres sostinguts amb fons públics. (S'adjunta l'Esborrany).
✔️ FSIE ha demanat que es treballi per a garantir la gratuïtat completa del 1r cicle d'Infantil amb la disposició de places suficients.
✔️ FSIE ha reclamat la dotació de servei de transport escolar per a l'alumnat de la Concertada amb les mateixes condicions que el de la xarxa pública.
Presentació de l'esborrany del Pla Quadriennal de Formació 2024-2028
✔️ L'esborrany del nou Pla Quadriennal (s'adjunta) ha estat presentat pel Cap de Servei de Formació del Professorat.
✔️ FSIE ha sol·licitat una revisió de la normativa que regula la formació del professorat.
  
Acreditació de la Competència Digital Docent
✔️ Se'ns ha informat que el Ministeri d'Educació ha informat que l'acreditació en Competència Digital Docent es tendrà en compte, almanco com a mèrit,en la valoració de la pròxima convocatòria de concurs de trasllats per a funcionaris docents de pública.
✔️ Des de l'IBSTEAM s'ha anunciat que en els pròxims dies s'obriran els tràmits per a sol·licitar l'acreditació dels nivells B1 i B2. Us avisarem quan estiguin oberts.
✔️ També que el B1 i el B2 s'estan acreditant d'ofici a aquells docents dels quals la Conselleria d'Educació té constància que compleixen amb els requisits (p. ex. formadors en competència digital).
✔️ L'IBSTEAM també ofereix la seva assessoria personalitzada per a gestionar la tramitació de forma presencial a les seves oficines.
Torn obert de paraula
✔️ FSIE ha sol·licitat la convocatòria de la Comissió de seguiment de l'Acord Marc de Millora de la Concertada 2023-2027 i una Mesa Tècnica per a tractar altres temes que avui han quedat fora de l'Ordre del Dia.
✔️ Finalment s'ha acordat una reunió de la Mesa Tècnica de Concertada per a divendres 17 de maig.