COMUNICACIÓ

NOVETATS SOBRE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL VII CONVENI DE CONCERTADA

VII CONVENIO CONCERTADALa Mesa negociadora del VII Conveni de Concertada s'ha reunit per a negociar diverses qüestions relatives a l'esmena de les taules salarials per a adaptar aquestes al SMI, l'adaptació del VII Conveni a la reforma laboral en matèria de contractació i la revisió del complement de sortides de més d'1 dia de durada.

Respecte a les taules salarials, el Ministeri de Treball requereix a la Mesa negociadora del Conveni l'adaptació de les taules salarials 2022 dels llocs de treball del personal administratiu i de serveis generals amb salari per sota del SMI 2022 com a requisit previ a la publicació en el BOE. En les taules salarials, per a aquestes categories, es va pactar una pujada del 2,94% respecte a les de 2021, pujada superior a la resta de categories (2%), i ara s'afegeix un nou complement al SMI de 2022 i un complement addicional temporal per a aquest any 2022.


Pel que fa als canvis per la Reforma Laboral, canvien les modalitats contractuals. En concret, hi ha novetats en les modalitats formatives, els contractes per obra o servei (que deixen d'existir), s'implementa la regulació dels contractes fixos discontinus i es regulen els nous contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció en les seves diferents modalitats.


Sobre els complements de sortides, s'estableixen noves quanties per a 2022 en funció de la naturalesa del dia, si és lectiu o no lectiu de presència obligatòria en el centre i si coincideix amb una sortida nacional o internacional.


Compartim més informació de cadascuna d'aquestes qüestions.
Documents relaccionats: