COMUNICACIÓ

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT (10 DE MAIG 2022)

Cartel Mesa Concertada 10 mayo 2022La Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat es va reunir ahir 10 de maig de 2022. FSIE va valorar positivament aquesta convocatòria del Ministeri després de reiterades peticions de FSIE, perquè suposa un canvi en relació amb l'absència de diàleg i negociació de l'anterior etapa amb la ministra Isabel Celaá.

Des de FSIE hem tornat a demanar al Ministeri ordenar els temes a debatre i acordar un calendari de reunions de la Mesa Sectorial que faciliti una major freqüència i eficàcia de la Mesa.

El Ministeri ha manifestat estar disposat a dialogar i en aquesta reunió ens ha informat dels següents aspectes:

  • PROPOSTA DE LA MILLORA PROFESSIONAL DOCENT
El secretari d'Estat ha explicat el document elaborat pel Ministeri: “24 propuestas de mejora para la reforma de la profesión docente”.

En FSIE remetrem per escrit les nostres aportacions a aquest document i hem tornat a manifestar el que ja comuniquem a la ministra i al secretari d'Estat fa setmanes en el Consell Escolar de l'Estat: la denominada “carrera professional” ha d'incloure als docents dels centres concertats i que negociar-se en la Mesa Sectorial de la Concertada.

 A FSIE no acceptarem que el professorat dels centres concertats quedi exclòs d'aquesta importantíssima millora. Tampoc compartim que la segona fase de pràctiques que es proposa una vegada s'ha accedit al lloc de treball sigui només per als funcionaris públics.

Queda molt per treballar en aquest tema, però a FSIE el tenim clar des de fa molt temps i així ho venim defensant: la millora de la professió docent no pot ser només per als funcionaris públics docents i ha d'incloure a tots els professionals amb independència de la mena de centro en el que treballin.

  • REIAL DECRET 860/2010 TITULACIONS DEL PROFESSORAT
El nou currículum introdueix noves matèries especialment en ESO I Batxillerat. És necessari modificar aquest RD que regula les titulacions de professorat de centres privats en els diferents nivells educatius.

En els pròxims dies, el Ministeri farà una proposta sobre la qual des de FSIE farem les aportacions que considerem necessàries.

Des de FSIE hem demanat al Ministeri d'Educació garanties en la normativa perquè cap professor que està impartint actualment pugui sortir perjudicat en el seu lloc de treball. Estudiarem detingudament la proposta.

  • REIAL DECRET 132/2010 REQUISITS MÍNIMS DELS CENTRES
El Ministeri també proposarà modificacions a aquest Reial decret ja que, entre altres qüestions, s'ha d'incorporar el nivell 0-3 anys, el nou Batxillerat General o substituir els Programes de Qualificació Professional Inicial que figuren en l'RD per la FP Bàsica.

En FSIE estudiarem les modificacions que es proposin per part del Misteri i remetrà les aportacions que estimi oportú.


  • TEMES QUE FSIE DEMANA AL MINISTERI

Confiem que es produeixi la necessària negociació dels múltiples temes que hem plantejat reiteradament al Ministeri d'Educació i així ho exigirem. Entre els assumptes que ja hem proposat i que el Ministeri té en la seva Mesa, destaquem els següents:

 -Equiparació salarial dels docents amb els seus homòlegs de la funció pública en tots els conceptes retributius i la reducció de la seva càrrega lectiva.
 -Incorporar al pagament delegat al personal d'administració i serveis i personal complementari.
 -Ampliar el servei d'orientació a tots els nivells educatius.
 -Constituir la Comissió prevista en la Llei orgànica per a fixar el cost real del lloc escolar i el seu corresponent finançament que asseguri la seva gratuïtat.
 -Possibilitar la gratuïtat mitjançant l'extensió dels concerts educatius al tram 0-3 anys d'Educació Infantil.
 -Reduir el nombre d'alumnes per aula de manera flexible i adaptada a cada realitat per a millorar el sistema educatiu, evitar el tancament d'aules i la pèrdua d'ocupació.

Documents relacionats:

Cartel Reunión 10 de mayo de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada

Documento 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente