COMUNICACIÓ

FSIE DONA SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ EN CENTRES CONCERTATS I PRIVATS PER A CURSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

igfpArriba final de curs i el procés de matriculació per al següent es fa urgent.

Nombrosos alumnes i famílies heu de triar una opció formativa i un centre on cursar-la. En aquest context tan variat, molts considerau la Formació Professional com una de les millors sortides laborals.

Sense anar més lluny, l'FP ha crescut en un 35% en els últims 10 anys en els cicles mitjans i prop d'un 85% en els superiors, segons les xifres del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Inserció laboral i demanda empresarial:

Aquest increment pot animar a moltes persones amb dubtes a apostar per aquesta mena de formació i especialització no universitària que té bones dades d'inserció laboral. Segons els registres del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el curs 2019-2020, el més actualitzat, un titulat en FP té tantes possibilitats de trobar un lloc laboral com un altre que ha estudiat una formació universitària. I fins i tot, segons el sector, més possibilitats.

Per sectors, aquells en els quals l'FP aconsegueix major inserció laboral són les indústries extractives, amb un 70,3%, el de la fusta, el moble i el suro, amb un 64%, l'àmbit marítim-pesquer, amb un 58%, el de la instal·lació i manteniment, amb un 58% i el de l'electricitat i electrònica, un altre clàssic de la FP, amb un 57,7%.

Un informe sobre ocupació del grup Adecco, amb dades de 2020, planteja que gairebé el 40% de les ofertes d'ocupació a Espanya requereix un títol de Formació Professional. Segons altres estudis com aquest del Llibre blanc de la FP de la Comunitat Autònoma de Madrid, assenyala que en els pròxims anys la Unió Europea preveu que, per a mantenir-se competitiva a nivell global, necessitarà que el 50% dels seus llocs de treball els exerceixin professionals amb una qualificació intermèdia, repartint-se el 50% restant entre treballadors sense qualificació o molt poc qualificats (15%) i individus amb estudis superiors (35%). Sigui com sigui, el que és clar és que l'FP està en alça.

Diversitat formativa:

Recordam que una cosa que caracteritza precisament a la Formació Professional és que té gran diversitat d'opcions. A Espanya, hi ha més de 150 cicles formatius, dividits en 25 famílies professionals (prem aquí per a conèixer quins són). Per a bastantes professions de caràcter tècnic, sens dubte, representen la millor decisió.

A estudiants i famílies:

Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) us animam a triar un centre educatiu concertat o privat on es realitzi aquesta Formació Professional que cercau. Aquests centres compten amb una atenció més personalitzada a l'alumne i uns professionals que s'estan formant constantment per a oferir un servei de qualitat, rigorós i adaptat a les últimes novetats del mercat laboral.

Hem preparat una campanya que té el títol, “Tria Formació Professional”, “Tria FP”, amb la qual manifestam el nostre suport als estudiants que tal que opteu per aquesta via formativa tan pràctica.

A professionals de l'ensenyament:

Al mateix temps, des de FSIE animam a tots els professionals de l'ensenyament a compartir aquesta campanya amb la finalitat de visibilitzar el nostre suport als centres concertats i privats que ofereixen aquest itinerari.

És important que fem valer el nostre treball, un treball exigent i responsable que no persegueix més que el màxim benefici dels alumnes i augmentar les seves opcions en el futur. Aquest compromís i responsabilitat són valors que convé destacar i donar a conèixer. Així mateix, vam mostrar la nostra defensa i suport a la llibertat d'elecció de centre.

Des de FSIE continuam defensant els drets dels treballadors d'aquests centres, tant personal docent com personal d'administració i serveis, i continuarem fent-ho amb espècie recalcament en què s'atorguin les mateixes condicions laborals entre aquests i els homòlegs dels centres públics.

A les administracions educatives:

Aplaudim l'impuls que des de les administracions educatives es vol donar a aquesta via formativa i insistim en una reivindicació històrica de FSIE: la necessitat d'estendre la gratuïtat de l'ensenyament des dels 0 fins als 18 anys, sent per a això imprescindible que es duguin a terme les modificacions normatives que permetin l'accés al concert ple dels centres de Formació Professional. A més, respecte al Reial decret publicat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, creiem que, si en efecte pretén ser la solució a les mancances i problemes actuals de la FP, ha d'articular-se entorn de tres pilars bàsics:

 La revisió de les plantilles docents que permeti el desenvolupament dels projectes educatius dels centres de Formació Professional.
 L'accés igualitari a plans de formació contínua incentivats perquè el professorat de tots els centres pugui adaptar-se a les necessitats educatives de les noves qualificacions professionals.
 Una inversió en la millora i modernització de les infraestructures i en la dotació de recursos de tots els centres de Formació Professional, no sols a uns pocs de gestió pública.