COMUNICACIÓ

NOVETATS SOBRE EL CONFLICTE COL·LECTIU A L'AUDIÈNCIA NACIONAL PER LA INAPLICACIÓ DEL CONVENI D'INFANTIL

 

audiencia nacional n 1 640x390

Avui s'ha celebrat la vista en l'Audiència Nacional. La controvèrsia se centra en la inaplicació per part de la patronal de la disposició final 5a i la disposició transitòria 9a, que suposen incrementar en un 5,5% les Taules generals i d'obra social des de l'1 de setembre de 2021.

Les patronals no es mouen de la seva postura i han sol·licitat la inaplicació de totes dues disposicions sobre la base de que les circumstàncies en les quals es pacto en 2019 han canviat en relació amb el moment actual.

FSIE juntament amb la resta de les organitzacions sindicals signants hem mantingut que no és possible la inaplicació pretesa. Els acords recollits en el conveni cal complir-los perquè són vinculants per a totes les parts i té eficàcia general.

CCOO ha desistit de la seva intenció de fer extensiva la Disposició Final 5a a les taules de gestió indirecta, amb reserva d'accions per al moment en què l'Audiència Nacional resolgui sobre el procediment d'impugnació de conveni.

FSIE continuarà defensant els drets i els interessos de totes les treballadores dels centres assistencials i d'educació infantil. Tan aviat com tenguem el sentit de la sentència us informarem.