COMUNICACIÓ

SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DAVANT LA DENÚNCIA INTERPOSADA PER L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI D'INFANTIL

audiencia nacional n 1 640x390

El dia 15 de juny, varem rebre la sentència de l'Audiència Nacional davant la denúncia que presenta FSIE amb la  resta de sindicats per l'incompliment del Conveni Col·lectiu d'Educació Infantil.

La sentència obliga les patronals a aplicar la Disposició Final 5a i la Disposició Transitòria 9a, que suposen incrementar en un 5,5% les taules salarials generals i les d'obra social des de l'1 de setembre de 2021.

L'Audiència Nacional considera que la literalitat de les disposicions és clara, que els actes de totes les organitzacions evidencien que la intenció ha estat mantenir l'increment salarial vinculat a l'IPC.

La situació excepcional no esperada (elevats índexs d'IPC) diferent de la qual existia quan es va pactar, no pot servir per a exonerar totalment o parcialment a les empreses de la seva obligació.

La sentència no és ferma puix que pot recórrer-se en cassació al Tribunal Suprem. Tan aviat com coneguem la fermesa de la sentència us continuarem informant.

FSIE continuarà defensant els drets i els interessos de totes les treballadores dels centres assistencials i d'educació infantil.