COMUNICACIÓ

PUBLICAT AL BOE EL CURRÍCULUM DE RELIGIÓ CATÒLICA

berlin cathedral g34e63fce9 1920 Jesus Religion Catolica

El divendres, el BOE va publicar els currículums dels ensenyaments de Religió Catòlica corresponents a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Deixem l'enllaç directe perquè puguis consultar tota la informació sobre aquests ensenyaments.

En aplicació de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre Ensenyament i Assumptes Culturals, l'alumnat d'Educació Infantil, Educació Primària Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que així ho sol·liciti tindrà dret a rebre ensenyament de la Religió Catòlica i correspondrà a la Jerarquia eclesiàstica assenyalar els continguts d'aquest ensenyament.

De conformitat amb aquest Acord, la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix que s'inclourà la Religió Catòlica com a àrea o matèria en els nivells educatius que correspongui, que serà d'oferta obligatòria per als centres i de caràcter voluntari per als alumnes.

 

Documents relacionats:

BOE-A-2022-10452 (Religión Católica)