COMUNICACIÓ

PUBLICADES EN EL BOE LES TAULES SALARIALS DEL XII CONVENI D'INFANTIL

AdobeStock 296535032

El passat 11 d'agost, el BOE va publicar les taules de Gestió Directa (Annex I - Taules generals) i Obres Socials i Caixes d'Estalvi (Annex IV) del XII Conveni d'Infantil, les revisions del qual suposen increments del 5,5% amb efectes de l'1 de setembre de 2021. Aquestes taules són conseqüència de la reunió que va mantenir FSIE, juntament amb la resta de sindicats de la taula negociadora, el mes de juliol.

Les empreses tenen tres mesos per a aplicar els endarreriments des de la publicació en el BOE.

Per part seva, el pròxim 13 de setembre de 2022 se celebrarà la primera reunió de la taula negociadora del XIII Conveni Col·lectiu, que es va constituir el passat 21 de juny de 2022.

 

Documents relacionats:

Publicación en el BOE de las nuevas tablas salariales del XII Convenio de Infantil

Nuevas tablas salariales XII Convenio de Infant