COMUNICACIÓ

FSIE-Illes Balears guanya enfront de la Conselleria d’Educació una nova sentència favorable a la conciliació dels docents de Concertada

Una professora afiliada al sindicat aconsegueix una indemnització per haver-li denegat la reducció de càrrega lectiva.

FSIE-Illes Balears ha guanyat una sentència ferma del Jutjat Social per a una professora de l'ensenyament Concertat a la qual la Conselleria d'Educació havia denegat una reducció de càrrega lectiva durant el curs 2020 -21 per haver estat en reducció de jornada per cura de fill durant el curs anterior.

La sentència condemna la Conselleria d'Educació a indemnitzar la demandant amb una quantitat econòmica equivalent a l'hora setmanal de treball lectiu durant tot el curs en què no la va poder reduir.

La Conselleria ja havia concedit a la docent de secundària la reducció lectiva de 24 a 23 hores setmanals durant el curs 2019-20. Quan la professora la va tornar sol·licitar per al curs següent, la Conselleria d’Educació li denegà la reducció al·legant que no havia complit amb una de les condicions, que era haver estat en jornada completa durant el curs anterior. La docent havia gaudit d’uns quants períodes en reducció de jornada per cura de fill.

La sentència considera que la professora tenia el dret a reduir el seu horari lectiu setmanal de 24 a 23 hores d'acord amb l'Acord de millores sociolaborals per a la Concertada signat el 2016 i que la Conselleria no podia penalitzar-la pel fet d'haver-se acollit a un dret de conciliació laboral-familiar com és la reducció de jornada per cura de fill menor.

D'altra banda, cal dir que, a partir d’aquesta denegació i paral·lelament a la instrucció del judici, FSIE va negociar amb la Conselleria perquè la reducció de jornada per cura de fill o familiar no penalitzés la reducció de jornada lectiva per als professors de secundària en pagament delegat. La Conselleria d’Educació va entendre les raons argumentades per FSIE i va normalitzar aquesta situació a partir del curs 2021-22.