COMUNICACIÓ

El Jutjat del Social prolonga 10 mesos més la baixa de maternitat d'una família monoparental

Profesor Universidad Alumnos FSIE FSIE aconsegueix una sentència favorable per a una docent de concertada a la qual l'INSS havia denegat poder doblar la baixa per naixement i cura de fill.

L'INSS havia denegat la sol·licitud de poder doblar el període de baixa per maternitat a una mestra de l'ensenyament concertat, cap d'una família monoparental. Ara, el Jutjat núm. 1 del Social de Palma, seguint els criteris marcats pel TSJB en altres casos, ha sentenciat a favor de la mare treballadora declarant el dret de la demandant a gaudir de 10 setmanes addicionals de prestació per naixement i cura de fill. Aquestes 10 setmanes de baixa afegides són les que en una família biparental corresponen a l’altre progenitor sense solapar-se amb les sis primeres obligatòries.

La sentència es fonamenta bàsicament en el principi general d'interès superior del menor, consagrat a l'article 3.1 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nin, on s'estableix el següent: “En totes les mesures concernents als nins que prenguin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, una consideració primordial que s'atendrà serà l'interès superior del nin”. En resum, el nadó d’una família monoparental té el mateix dret de cura que el d’una família biparental.

La sentència pot ser recorreguda davant del TSJB.

Aquesta actuació de FSIE i la posterior sentència favorable no hauria estat possible sense la decisió de la mare treballadora de lluitar pels seus drets i els del seu fill.

ENLLAÇOS A LA NOTÍCIA SOBRE PREMSA:

Diario de Mallorca

Ara Balears