COMUNICACIÓ

FSIE SOL·LICITA REDUIR LES DIFERÈNCIES SALARIALS ENTRE ELS PROFESSIONALS DE L'ENSENYAMENT AMB LA MATEIXA EXIGÈNCIA DE CAPACITACIÓ

FSIE solicita a las patronales y administraciones públicas reducir la brecha salarial entre docentes

FSIE sol·licita a les organitzacions patronals els mateixos increments salarials i complements retributius per al personal docent de nivells no concertats (Batxillerat, Graus Superiors, Infantil 0-3 anys i Seminaris) que per als docents de Secundària i Infantil concertada.

Així mateix, sol·licita a a les administracions públiques, una major seguretat i estabilitat en l'ocupació amb la inclusió en pagament delegat del personal docent de nivells no concertats i els concerts educatius i gratuïtat per a les aules de 0-3 anys i nivells postobligatoris.

Respecte al personal d'administració i serveis, FSIE sol·licita a les organitzacions patronals increments salarials i reconeixement i a les administracions públiques, estabilitat en l'ocupació i la inclusió en el pagament delegat.

 

Documents relacionats:

Reivindicacions per al personal docent nivells no concertats

Reivindicacions pera al personal d'administració i serveis