COMUNICACIÓ

Reividicacions de fsie

 

COMPARATIVA SOU 2008/2012 I SOU AMB IPC
 
Taula i gràfic on es mostra l’evolució del sou (brut anual) d’un professor d’infantil o primària sense antiguitat.

any
total sou brut
variació respecte any anterior
2008
28397,28
 
2009
29106,4032
2,4
2010
28353,7632
-2,7
2011
27580,9632
-2,8
2012
26061,1632
-5,8

 
 
Taula i gràfic comparatiu del % de variació del seu i de l’ipc del mateix cas anterior.

any
sou
ipc
2009
2,4
2,1
2010
-2,7
4
2011
-2,8
3,1
2012
-5,8
1,6

5 DE JULIOL RODA DE PREMSA PER LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIU

alt

La plataforma exigeix un pacte i posa data límit a la negociació amb la Conselleria. El novembre ja hem d'estar asseguts negociant les reformes per evitar el fracàs escolar i l'abandonament de l'ensenyament, els dos problemes claus de l'Ensenyament de les Illes Balears.

Com sabeu FSIE forma part de la plataforma, per a la reforma del sistema educatiu, juntament amb un nombrós grup d'entitats socials que aposten per la millora del sistema educatiu de les Illes Balears com a punt de partida per a la millora de la situació social i econòmica. Aquí vos deixam els documents que entregàrem als periodistes assistents a la roda de premsa.

www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu.jpg www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (2).jpg ,www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (3).jpg www.fsieillesbalears.es/archivos/ficheros/doc premsa pacte educatiu (4).jpg

Increment professorat curs 2016/17

INCREMENT NO PROPORCIONAL DE PROFESSORAT A CONCERTADA

Atès el nombre d’alumnat escolaritzat a la xarxa de concertada, l’increment per aquest curs hauria d’esser de 114 professors nous i no sols una dotzena

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet públic a la seva web el nombre de noves places de professorat per a aquest curs 2016/17 i concreta un augment de 172 nous docents a la xarxa pública per només 12 a la concertada.

Les Balears inicien el curs amb 164.835 alumnes i 14.721 docents distribuïts en 404 centres educatius. Des del principi de legislatura s’hauran recuperat prop de 600 places de professorat, 184 de les quals s’incorporen al nou curs (172 a la pública i 12 a la concertada).

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2693154&coduo=7&lang=ca

Des del sindicat d’ensenyament privat i concertat FSIE pensam que existeix una exagerada desproporció en aquesta dotació, si ens atenem a la quantitat d’alumnat escolaritzat a una i altra xarxa a les Illes Balears (60% a pública i 40% a concertada). I més tenint en compte que l’aplicació de la nova normativa, tant LOMCE com autonòmica, afecta a les dues xarxes per igual.

En aquest nou curs s’han de menester nous professors tant per fer front a la implantació dels itineraris LOMCE a 4t d’ESO com per al desdoblament a totes les sessions d’anglès dels cursos d’ESO que decreta el nou currículum Illes Balears.

FSIE pensa que, si s’hagués tengut en compte el percentatge d’escolarització a una i altra xarxa, amb un increment de 172 noves places a pública, al 40% de concertada li correspondrien 114 nous professors i no els 12 anunciats per la Conselleria. Aquest augment hauria estat en part ineludible si la Conselleria hagués complit amb l’Acord de febrer de 2016 amb Concertada, el qual preveia una reducció de la càrrega lectiva del professorat de concertada a secundària de 24 a 23 hores setmanals. El professorat de secundària de l’escola pública treballa 20 o menys hores lectives setmanals.

 

 profesorado590
_________________________________________________________________________________________________________

LOMCE: informació proves finals o revàlides

Informació revàlides

 

ESO i Batxillerat

 

A la reunió amb el Conseller d'Educació constatàrem com la incertesa política existent a nivell estatal condiciona la celebració d'aquestes proves.

 

Aquest divendres dia 7 d’octubre, el Conseller d’Educació ens ha convocat, als sindicats amb representació a l’ensenyament concertat, a una reunió informativa sobre les proves LOMCE.

El Conseller ens ha explicat que la manca de nou govern produeix una incertesa que no ajuda gens a poder planificar el curs en referència a la celebració o no de les anomenades proves de revàlida. Aquesta situació afecta principalment a professorat i alumnat que actualment cursa segon de Batxillerat.

De moment es troben aprovats i publicats els dos reals decrets que regulen les proves finals d’ESO i Batxillerat. Per al seu desenvolupament manca aprovar les ordres respectives. El problema es troba en que aquestes ordres han de passar obligatòriament pel Consell Escolar de l’Estat i aquest òrgan consultiu ara per ara no pot exercir les seves funcions perquè es troba sense President ni Secretari. El Govern sembla que no en pot anomenar de nous perquè es troba en funcions.

Proves Primària

- La intenció de la Conselleria és la de realitzar un tipus de proves semblants a les del curs passat.

Proves 4t ESO

- Per aquest curs 2016/17 aquestes proves no afecten a l’obtenció del títol d’ESO.

- El Conseller ha manifestat que ara per ara no són factibles ni econòmicament ni organitzativa: “la Conselleria d’Educació no té recursos per a organitzar així com toca les proves de 4t ESO com marca la LOMCE”.

-       La intenció, si s’arriben a fer, és que enguany serveixin com a proves de diagnòstic.

Proves Batxillerat

- Per aquest curs 2016/17 aquestes proves no afecten a l’obtenció del títol de Batxillerat.

-       Si les proves no es paralitzen, el que és segur es que susbtituiran a la PAU (Prova Accés Universitat), amb una sèrie de diferències:

a)    És la Conselleria d’Educació qui té la potestat de convocar i organitzar la prova, per la qual cosa es coordinarà amb la UIB.

b)    L’avaluació serà de competències.

c)    El Ministeri d’Educació pensa publicar l’ordre de desenvolupament pel mes de novembre.

-       Els Directors de Política Universitària de les diferents comunitats autònomes han acordat el següent:

o   Demanar al Ministeri d’Educació que apliqui una moratòria perquè se segueixi aplicant la PAU.

o   Instar a les universitats espanyoles a no realitzar, a més de la revàlida, les proves pròpies d’accés que sí permet la LOMCE.

14563522 1754292724825155 8509924356172563035 n

A la reunió convocada pel Conseller d'Educació Martí March amb els sindicats amb representació a Concertada també hi assistiren tres directors generals: Juan José Montaño, D. Gen. de Política Universitària; Antonio Morante, D. Gen. de Planificació, Ordenació i Centres; i Jaume Ribas, D. Gen. d'Innovació i Comunitat Educativa.

Més informació sobre les revàlides:

Real Decret que regula avaluacions finals d'ESO i Batxillerat

Article del Secretari General estatal de FSIE, Jesús Pueyo, sobre les revàlides

Notícia diari ABC

 

__________________________________________________________________________________________________________