Política de Cookies

POLÍTICA DE GALETES

POLÍTICA DE GALETES

Benvingut/Benvinguda a la POLÍTICA DE GALETES del lloc web de FSIE IB (CIF G57296113), on us explicarem en un llenguatge clar i senzill totes les qüestions necessàries perquè pugueu tenir el control sobre les galetes a partir de les vostres decisions personals.

QUÈ SÓN LES GALETES I PER A QUÈ LES USAM?

Una galeta (cookie) és un petit arxiu d’informació que es guarda en el vostre ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta cada vegada que visitau el nostre lloc web.

En principi, una galeta és inofensiva: no conté virus, troians, cucs, etc. que puguin danyar el vostre terminal, però sí que té un cert impacte sobre el dret a la protecció de les vostres dades personals, ja que recull determinada informació relativa a la vostra persona (hàbits de navegació, identitat, preferències, etc.).

És per això que, d’acord amb el que s’estableix en la normativa aplicable (LSSI i normativa vigent de protecció de dades personals), per a l’activació de determinats tipus de galetes es necessita la vostra autorització.

Abans d’això, us donarem alguna informació addicional que us ajudarà a prendre una millor decisió sobre aquest tema:

Les galetes poden ser de diversos tipus en funció de la finalitat:

Les galetes tècniques són necessàries perquè el nostre lloc web pugui funcionar. No necessiten la vostra autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.

La resta de galetes serveixen per millorar el nostre web, per personalitzar-lo d’acord amb les vostres preferències o per poder mostrar-vos publicitat ajustada a les vostres cerques, gusts i interessos personals. Podeu acceptar totes aquestes galetes pitjant el botó ACCEPTA, o bé configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant en l’apartat CONFIGURACIÓ DE GALETES”.

Algunes galetes són nostres (les denominarem galetes pròpies) i d’altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per al nostre lloc web (les denominarem galetes de tercers; un exemple podrien ser les galetes de proveïdors externs com Google). En aquest sentit, és important que sapigueu que alguns d’aquests proveïdors externs poden estar situats fora d’Espanya.

Al món no tots els països tenen un mateix nivell de protecció de dades: n’hi ha alguns de més segurs que els altres (per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades). La nostra política és recórrer a proveïdors de confiança que, amb independència que es trobin situats a la Unió Europea o fora d’aquesta, hagin adoptat les garanties adequades per a la protecció de la vostra informació personal. No obstant això, en l’apartat denominat QUIN TIPUS DE GALETES S’UTILITZEN ACTUALMENT AL NOSTRE LLOC WEB?”, podeu consultar les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de cada un dels proveïdors externs esmentats, a fi que pugueu prendre una decisió conscient sobre activar o no activar les galetes de tercers que utilitza el nostre lloc web.    

Finalment, en funció del temps que romanen actives, les galetes poden ser de dos tipus:

Galetes de sessió: expiren automàticament quan acabau la sessió a l’ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta. Solen emprar-se per conservar la informació necessària mentre se us presta un servei en una sola ocasió.

Galetes persistents: romanen emmagatzemades a l’ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta durant un període determinat, que pot variar d’uns quants minuts a diversos anys.

QUIN TIPUS DE GALETES PODEM UTILITZAR AL NOSTRE LLOC WEB?

Galetes tècniques:

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè el nostre lloc web funcioni i hi pugueu navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-vos, donar-vos accés a determinades parts restringides del lloc web si és necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja hàgiu seleccionat, com les vostres preferències de privadesa. Per això, estan activades per defecte i no és necessària la vostra autorització sobre aquest tema.

A través de la configuració del navegador, podeu bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats del nostre lloc web.

Galetes d’anàlisi:

Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris del nostre lloc web en general (per exemple, quines seccions del web són les més visitades, quins serveis s’usen més i si funcionen correctament, etc.).

A partir de la informació estadística sobre la navegació al nostre lloc web, podem millorar tant el funcionament del web com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè el nostre lloc web funcioni millor, adaptant-se als nostres usuaris en general. Activant-les contribuireu a aquesta millora contínua.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

Galetes de funcionalitat i personalització:

Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les vostres preferències, per personalitzar a la vostra mida determinades característiques i opcions generals del nostre lloc web, cada vegada que hi accediu (per exemple, l’idioma en què se us presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el vostre tipus de navegador, etc.).

Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les millorareu la funcionalitat del lloc web (per exemple, adaptant-se al vostre tipus de navegador) i la personalització d’aquest d’acord amb les vostres preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hàgiu triat en ocasions anteriors), la qual cosa contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat del nostre lloc web durant la vostra navegació.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

Galetes de publicitat:

Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos al nostre lloc web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.

Així, per exemple, si se us ha mostrat diverses vegades un mateix anunci al nostre lloc web i no heu mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada al nostre lloc web serà més útil i diversa, i menys repetitiva.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

Galetes de publicitat de comportament:

Les galetes de publicitat de comportament ens permeten obtenir informació basada en l’observació dels vostres hàbits i comportaments de navegació al web, a fi de poder mostrar-vos continguts publicitaris que s’ajustin millor als vostres gusts i interessos personals.

Perquè ho entengueu fàcilment, us posarem un exemple fictici: si les vostres darreres cerques al lloc web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, us mostraríem publicitat sobre llibres de suspens.

Per tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que us mostrem al nostre lloc web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gusts i interessos, ajustant-se exclusivament a vós.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

QUIN TIPUS DE GALETES S’UTILITZEN ACTUALMENT AL NOSTRE LLOC WEB?

A continuació, us informam sobre tots els tipus de galetes que actualment s’utilitzen al nostre lloc web i la finalitat de cada una:

Cookie Name

Cookie Value

Cookie Expiration

Cookie Description

_pk_id_1_d35c

517c17f845a60c0b.1624259339.249.1654858196.1654856561.

---

---

cookieaccept

yes

---

---

cpnb_cookiesSettings

{"required-cookies":1,"analytical-cookies":1}

365 days

Esta cookie se almacena para comprobar qué categoría de cookies son aceptadas o rechazadas (ej. Cookies estadísticas).

FSIEcookiesDirective

1

365 days

Esta cookie se almacena para detectar si ha aceptado nuestra política de cookies. Si esta cookie está presente, significa que ya ha aceptado nuestra política de cookies y ha permitido también que se almacenen otras cookies en su navegador.

_pk_ref_1_d35c

["","",1654856561,"https://www.fsieillesbalears.es/"]

---

---

_pk_ses_1_d35c

1

---

---

QUÈ PODEU FER AMB LES GALETES?

Quan accediu per primera vegada al nostre lloc web, se us mostra una finestra en la qual us informam que les galetes poden ser de diversos tipus:

Les galetes tècniques són necessàries perquè el nostre lloc web pugui funcionar. No necessiten la vostra autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.

La resta de galetes serveixen per millorar el nostre lloc web, per personalitzar-lo d’acord amb les vostres preferències o per poder mostrar-vos publicitat ajustada a les vostres cerques, gusts i interessos personals. Podeu acceptar totes aquestes galetes pitjant el botó ACCEPTA, o bé configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant en l’apartat “CONFIGURACIÓ DE GALETES”.     

Us informam també que, una vegada que hàgiu activat qualsevol tipus de galetes, teniu la possibilitat de desactivar-les en el moment que vulgueu, amb el simple pas de desmarcar la casella corresponent en l’apartat CONFIGURACIÓ DE GALETES” del nostre lloc web. Sempre us serà tan fàcil desactivar les nostres galetes pròpies com activar-les.

Us recordam, així mateix, que, a través de la configuració del navegador, podeu bloquejar o alertar de la presència de galetes, si bé aquest bloqueig pot afectar el correcte funcionament de les diferents funcionalitats del nostre lloc web en el cas de les galetes tècniques necessàries.

Finalment, us informam que, si activau galetes de tercers (empreses externes que presten serveis per al nostre lloc web) i posteriorment voleu desactivar-les, podreu fer-ho de dues maneres: usant les eines de desactivació de galetes del navegador o usant els sistemes habilitats per aquests proveïdors externs.

Perquè us sigui molt més fàcil, a continuació us indicam una sèrie d’enllaços a les pautes de desactivació de galetes dels navegadors d’ús comú:

Google Chrome.

Mozilla Firefox.

Internet Explorer.

Safari.

Safari para IOS (iPhone y iPad).

Google Chrome para Android.

Google Chrome para Iphone y Ipad.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

NUESTRO COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: “PERSONAS INFORMADAS Y DATOS PROTEGIDOS”

La Dirección / Órgano de Gobierno de FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ILLES BALEARS (FSIE-IB) (en adelante, el responsable del tratamiento), asume la máxima responsabilidad y compromiso con el establecimiento, implementación y mantenimiento de la presente Política de Protección de Datos, garantizando la mejora continua del responsable del tratamiento con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), y de la normativa española de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica, legislación sectorial específica y sus normas de desarrollo).

La Política de Protección de Datos de FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ILLES BALEARS (FSIE-IB) descansa en el principio de responsabilidad proactiva, según el cual el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial que gobierna dicha Política, y es capaz de demostrarlo ante las autoridades de control competentes.

En tal sentido, el responsable del tratamiento se regirá por los siguientes principios que deben servir a todo su personal como guía y marco de referencia en el tratamiento de datos personales:

Protección de datos desde el diseño: el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento.

Protección de datos por defecto: el responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.

Protección de datos en el ciclo de vida de la información: las medidas que garanticen la protección de los datos personales serán aplicables durante el ciclo completo de la vida de la información.

Licitud, lealtad y transparencia: los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.

Limitación de la finalidad: los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.

Minimización de datos: los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Exactitud: los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.

Limitación del plazo de conservación: los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.

Integridad y confidencialidad: los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

Información y formación: una de las claves para garantizar la protección de los datos personales es la formación e información que se facilite al personal involucrado en el tratamiento de los mismos. Durante el ciclo de vida de la información, todo el personal con acceso a los datos será convenientemente formado e informado acerca de sus obligaciones en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La Política de Protección de Datos de FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ILLES BALEARS (FSIE-IB) es comunicada a todo el personal del responsable del tratamiento y puesta a disposición de todas las partes interesadas.

En su consecuencia, la presente Política de Protección de Datos involucra a todo el personal del responsable del tratamiento, que debe conocerla y asumirla, considerándola como propia, siendo cada miembro responsable de aplicarla y de verificar las normas de protección de datos aplicables a su actividad, así como identificar y aportar las oportunidades de mejora que considere oportunas con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con su cumplimiento.

Esta Política será revisada por la Dirección / Órgano de Gobierno de FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ILLES BALEARS (FSIE-IB), tantas veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de protección de datos de carácter personal.

FORMACIÓ

FORMACIO

icons8 libros 50

OFERTA DE CURSOS HOMOLOGATS MARÇ-MAIG DE 2023

 

     

 

Códi cupó pel descompte del 50% en els cursos online de Fundación Sophia: Descuento FSIE

 CATALÀ:

Nom del curs

Data

inici

Data

finalització

Modalitat

Preu afiliat/ No afil.

Hores

totals

Empresa organitzadora

1.Google Workspace Bàsic: Eines de comunicació, organització i gestió del temps per a docents (Març) (96)      

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

2.Eines per a la creativitat: Creativitat, disseny gràfic i la fotografia (Març) (95)

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

4. Microsoft  365 Bàsic: Eines digitals per a l'aula   (Març)(98)

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

5. Expressa la teva creativitat: aplicacions de composició musical i audiovisual (Març) (99)

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

D.4.Eneagrames per a docents: Eines per a l’autoconeixement i la comunicació. (Març)  (102)

3/03/2023

14/04/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

E.5. Com parlar de sexualitat, afectivitat i gènere amb els nostres alumnes (Març) (103)

3/03/2023

14/04/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

F.6.Educar amb cor: Intel·ligència emocional per a docents (Març)(104)

3/03/2023

14/04/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

G.7.Art i Mindfulness a l'aula (105)

(Presencial en Mallorca)

8/03/2023

29/03/2023

Presencial

Miércoles: 8, 15,

22 y 29 de marzo

De 18:30 a 21:00h.

45 / 90 €

10 h.

Fundación Sophia

H.8.Programació Neurolingüística per a docents  (PNL)  (106)

 (Presencial en Mallorca o por Zoom)

14/04/2023

5/05/2023

Presencial ó Zoom

Viernes: 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo,

De 18:30 a 21:00h.

45/ 90 €

(Zoom 70€)

10 h.

Fundación Sophia

D.4. Eneagrames per al professorat: Eines per a l’autoconeixement i la comunicació. (Abril) (107)

17/04/2023

29/05/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

E.5. Parlem de sexualitat, afectivitat i gènere amb el nostre alumnat (Abril) (108)

17/04/2023

29/05/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

F.6. Intel·ligència emocional per a docents: Educar amb cor (Abril) (109)

17/04/2023

29/05/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

3.Google Workspace intermig per a docents: Eines ofimàtiques col·laboratives i Google Classroom (Abril) (97)

17/04/2022

29/05/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

6 Google Workspace Avançat: Complements per a les eines de Google Workspace (Abril) (100)

17/04/2023

29/05/2023

Online

45 € /60 €

15 h.

Xenon Formación

7.Expressa la teva creativitat: Eines de creació narrativa i la literatura (Abril) (101)

17/04/2023

29/05/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

COM FER LA INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE XENON FORMACIÓ?

Codis d’inscripció  per a la compra de cursos a la plataforma de Xenon Formación:

 Consulta el  manual per  inscriure’t  als cursos de Xenon Formación. Aquí

  • FSIE 2022 - ISLAS BALEARES NO AFILIADOS.  Codi: FSIEBALNO
  • FSIE 2022 - ISLAS BALEARES AFILIADOS:         Codi: FSIEBALSI

 CASTELLANO:

Nombre del curso

Fecha

inicio

Fecha

finalización

Modalidad

Precio afiliado/ No afil.

Horas totales

Empresa organizadora

1.Google Workspace Básico: Herramientas de comunicación, organización y gestión del tiempo para docentes (Marzo). (96)      

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

2. Herramientas para la creatividad: Creatividad, diseño gráfico y la fotografía (Marzo) (95)

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

4.Microsoft 365 Básico: Herramientas digitales para el aula. (98)

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

5. Expresa tu creatividad: Aplicaciones de composición musical y audiovisual. (99)

3/03/2023

14/04/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

D.4.. Eneagrama para docentes: Herramienta para el autoconocimiento y la mejora de la comunicación. (102)

3/03/2023

14/04/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

E.5.Como hablar de  sexualidad, afectividad y género con el alumnado. (103)

3/03/2023

14/04/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

F.6.Educar con corazón: Inteligencia emocional para docentes. (104)

3/03/2023

14/04/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

G.7. Arte y Mindfulness para profesores

(Presencial en Mallorca)(105)

8/03/2023

29/03/2023

Presencial

Miércoles: 8, 15,

22 y 29 de marzo

De 18:30 a 21:00h.

45 / 90 €

10 h.

Fundación Sophia

H.8. Programación Neurolingüística  para docentes. (PNL) (106)

 (Presencial en Mallorca ó por Zoom)

14/04/2023

5/05/2023

Presencial ó Zoom

Viernes: 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo,

De 18:30 a 21:00h.

45/ 90 €

(Zoom 70€)

10 h.

Fundación Sophia

D.4. Eneagrama para el profesorado: Herramienta para el autoconocimiento y la mejora de la comunicación. (107)

17/04/2023

29/05/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

E.5.Hablemos de sexualidad, afectividad y género con el alumnado. (108)

17/04/2023

29/05/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

F.6.Inteligencia emocional para docentes: Educar con corazón (109)

17/04/2023

29/05/2023

Online

25 / 50 €

12 h.

Fundación Sophia

3. Google Workspace Intermedio para docentes: Herramientas ofimáticas colaborativas y Google Classroom (Abril). (97)

17/04/2022

29/05/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación

6.Google Workspace Avanzado: Complementos para las herramientas de Google Workspace. (100)

17/04/2023

29/05/2023

Online

45 € /60 €

15 h.

Xenon Formación

7.Expresa tu creatividad: Herramientas de creación narrativa y literatura Abril). (101)

17/04/2023

29/05/2023

Online

35 / 45 €

15 h.

Xenon Formación


 alertamovil

Avís exclusiu per al personal docent de la C.A. de les Illes Balears.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears únicament reconeixerà les hores de formació de solament un curs en aquells casos en què una persona realitzi més d'una formació en el mateix període de temps.

Per a obtenir el reconeixement de les hores de formació de cada curs i la Certificació de l'Homologació de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears, la persona interessada haurà de realitzar les activitats de transferència i aplicabilitat proposades en la formació i enviar evidències de la realització de les mateixes a l'adreça d'e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (20 MB, grandària màxima del conjunt d'arxius a enviar com a evidències)


Els docents de les Illes Balears que precisin del certificat d'hores de formació homologades per al portal del personal del Govern de les Illes Balears, hauran de contactar amb Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en el moment de fer la inscripció al curs desitjat.

 

FORMACIÓ I CURSOS DISPONIBLES A FSIE NACIONAL:

https://fsie.es/formacion

 

SOL.LICITUD INFORME FORMACIÓ PROFESSORAT ILLES BALEARS:

https://docs.google.com/forms/d/1bcfYYM55YgQSgwbXZ3vfVPttijfseQsu5Jo4KeVBoo8/edit?usp=sharing

 

AFILIA'T A FSIE

AFÍLIATE A FSIE Illes Balears

Solicitud de afiliación

Datos PersonalesDatos Profesionales

Datos Bancarios Consent que les meves dades personals s’usin per a les finalitats indicades en la política de privacitat.Don el meu consentiment sobre l’ús del meu número de telèfon perquè FSIE Illes Balears pugui comunicar-se amb jo a través de la plataforma de missatgeria multiplataforma WhatsApp o Telegra,, millorant així la rapidesa i eficàcia de les distintes gestions i comunicacions i només per a la participació en GRUPS, CANALS o LLISTES DE DIFUSIÓ.

Don el meu consentiment per a la publicació de la meva imatge a Internet (web i xarxes socials) i altres mitjants similars per difondre les activitats de la seva entitats.

Consent que les meves dades personals s’usin per poder rebre publicitat de la vostra entitat.Los campos marcados con * son obligatorios

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ILLES BALEARS (FSIE-IB)

Dirección del responsable

C/ del Ter, 27, 1r pis DRETA, Despatx 8, CP 07009, PALMA (Balears (Illes))

Finalidad

Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios.

Publicidad

Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.

Legitimación

Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.

Destinatarios

Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos.

Derechos

Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la información adicional disponible en nuestra página web.

Información adicional

Más información en el apartado “POLÍTICA DE PRIVACIDAD” de nuestra página web.

Datos de contacto DPD

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consentimientos

Estimado Afiliado del Sindicato del FSIE Illes Balears:

Le informamos que debido a los cambios aprobados el pasado mes de Abril de 2016 con respecto a la política de privacidad de los ciudadanos Europeos, se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, UE 2016 / 679 cuya entrada en vigor fue el pasado 25 de Mayo, y la Legislación Española LOPD 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y Garantia de Derechos Digitales, estableciendo las obligaciones que debemos cumplir como responsables de tratamiento de sus datos como afiliados del FSIE Illes Balears, para proteger sus datos personales y sus derechos fundamentales

Le indicamos que una de los principales derechos que nos amparan a todos los ciudadanos Europeos es la obligación que tenemos los Responsables de solicitar su CONSENTIMIENTO LIBRE, VOLUNTARIO, EXPRESO e INFORMADO para lo cual le solicitamos que rellene sus datos personales de identificación y su DNI y autorice la Política de privacidad la cual le será automáticamente enviada a su dirección de correo electrónico para su validación.

 Consiento que se utilice mi número de teléfono para que FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ILLES BALEARS (FSIE-IB) pueda comunicarse conmigo a través de las plataformas de mensajería multiplataforma WhatsApp o Telegram, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones tanto en grupos como en listas de difusión o canales creados ÚNICAMENTE para el envío de información.

Los campos marcados con * son obligatorios

CLAUSULA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament. Illes Balears

Adreça del responsable

Carrer del Ter,27.1r pis dreta, despatx 8. C.P.07009 Pama de Mallorca (Illes Balears)

Finalitat

Usarem les vostres dades per poder atendre les vostres sol·licituds i prestar-vos els nostres serveis.

Publicitat

Només us enviarem publicitat si ens heu autoritzat prèviament a fer-ho. Podeu comunicar-nos la vostra autorització marcant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les vostres dades amb el vostre consentiment previ, que podeu facilitar-nos marcant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat pot tenir coneixement de la informació que us demanam.

Drets

Teniu dret a saber quina informació personal vostra tenim, a corregir-la i a eliminar-la, tal com s’explica en la informació addicional disponible al nostre lloc web.

Informació addicional

Trobareu més informació en l’apartat “LES VOSTRES DADES SEGURES” del nostre lloc web.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD)

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.