COMUNICACIÓ

FSIE Informa: resum Mesa Concertada 16 desembre

Premios Magisterio FSIE participa en su XIV edición Protagonistas de la Educación Caixaforum Madrid 2022

La Mesa de Concertada s'ha celebrat avui dia 16 de desembre entre les 9 i les 11:00 h, presidida pel Conseller d'Educació i Formació Professional Martí March.
El Director General de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante ha fet un repàs de les esmenes presentades pels diferents sindicats a l'Esborrany d'Acord Marc i n'ha explicat la postura de Conselleria sobre l'acceptació o no de les mateixes. N'explicam les principals respostes:
Conselleria vol mantenir els pactes d'equiparació retributiva sense antiguitat i de reducció lectiva a secundària 24-23 h. dins del nou acord marc. Es proposa canviar el títol del nou acord i afegir-hi "de reactivació de l'Acord 2016". FSIE ha demanat que aquests dos pactes sortin del nou acord i se'ls doni compliment com a part de l'Acord 2016.
Per seguretat jurídica i en estar lligada al cobrament de nous sexennis, Conselleria vol mantenir l'abonament de la Paga de 25 anys en el moment de la jubilació i descomptant les quantitats cobrades per sexennis a partir del 1r. FSIE ha insistit en què, una vegada abonada als jubilats, es comenci a abonar als qui estan en actiu i l'hagin meritada o, si més no, si es paga en el moment de la jubilació es tenguin en compte tots els quinquennis complits i no només cinc.
 Formació per sexennis: Conselleria proposa que per a cobrar del segon al cinquè sexenni als qui compleixin amb condicions, aquests almanco tenguin fetes 100 hores de formació entre la meritació del 1r sexenni i la sol·licitud de la resta. D'aquesta manera se'ls conservarien la resta d'hores de formació per arribar a les 500 dels 5 sexennis complets. Ens remetran un nou redactat perquè no ha quedat molt clara aquesta condició. FSIE ha tornat reclamar que compti tota la formació reconeguda i acumulada durant la vida laboral docent.
 Equiparació amb antiguitat: abans de la finalització de 2025, es revisarà l'equiparació retributiva amb pública tenint en compte l'antiguitat (sexennis) i, si fa falta, s'incrementarà la quantitat econòmica dels sexennis de Concertada o es crearà un complement d'equiparació.
 S'avança a gener de 2023 l'inici de negociacions per altres punts de millora inclosos a l'Acord: acord recol·locació professorat, reducció de ràtios i reconeixement com a centres d'atenció preferent.
Es tornar posar sobre l'Acord, a petició de FSIE, el punt que compromet a iniciar negociacions per a reconèixer la funció tutorial i disminuir la càrrega lectiva dels docents.
 Jubilacions parcials: s'ampliarà l'acord ja existent al professorat nascut en els anys 1962 i 1963.
 Es deixa a negociació entre sindicats i patronals la inclusió dins de l'Acord l'increment del CRIB del PAS en un 3% per a 2022. Es manté l'augment del CRIB del PAS en el mateix percentatge que s'incrementin els mòduls econòmics de funcionament dels centres.
 La revisió a l'alça de la dotació bàsica d'atenció a la diversitat que havia demanat FSIE es té en compte dins del nou decret de concerts.
 La millora salarial i laboral del col·lectiu d'ATEs de Concertada que ha demanat FSIE es tractarà a Mesa Social de Concertada entre patronals i sindicats.
La Conselleria es compromet a enviar nou redactat d'esborrany d'acord abans de l'inici de les vacances de Nadal i a convocar una nova Mesa de Concertada ja dins del mes de gener.
També s'ha anunciat la celebració d'una Mesa de Concertada per dia 16 de gener per a tractar tot allò relacionat amb la Competència digital docent. Des de FSIE-Illes Balears havíem reclamat de forma insistent el poder tractar aquest tema en Mesa de Concertada, sobretot per aclarir el tema de l'obligatorietat o no d'haver d'obtenir el Certificat en Competència Digital Docent (CDD) i poder llevar pressió de noves formacions als docents dels centres concertats (s'adjunta Ordre del Dia).

FSIE SOL·LICITA REDUIR LES DIFERÈNCIES SALARIALS ENTRE ELS PROFESSIONALS DE L'ENSENYAMENT AMB LA MATEIXA EXIGÈNCIA DE CAPACITACIÓ

FSIE solicita a las patronales y administraciones públicas reducir la brecha salarial entre docentes

FSIE sol·licita a les organitzacions patronals els mateixos increments salarials i complements retributius per al personal docent de nivells no concertats (Batxillerat, Graus Superiors, Infantil 0-3 anys i Seminaris) que per als docents de Secundària i Infantil concertada.

Així mateix, sol·licita a a les administracions públiques, una major seguretat i estabilitat en l'ocupació amb la inclusió en pagament delegat del personal docent de nivells no concertats i els concerts educatius i gratuïtat per a les aules de 0-3 anys i nivells postobligatoris.

Respecte al personal d'administració i serveis, FSIE sol·licita a les organitzacions patronals increments salarials i reconeixement i a les administracions públiques, estabilitat en l'ocupació i la inclusió en el pagament delegat.

 

Documents relacionats:

Reivindicacions per al personal docent nivells no concertats

Reivindicacions pera al personal d'administració i serveis

FSIE ANIMA A FOMENTAR LA INCLUSIÓ I DEFENSA LES MILLORES EN ELS CENTRES D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Cartel A3 Dia de la Discapacidad 03 Dic 2022

Un any més, FSIE se suma a la campanya de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per a visibilitzar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el 3 de desembre, que es realitza des de 1992 per a visibilitzar i reivindicar els seus drets en el marc d'una societat realment inclusiva i igualitària.

Aquest 2022, a FSIE hem triat el lema “Tots diferents, tots iguals” per a estendre la idea que totes les persones, encara sent diferents, tenim bastants aspectes en comú i que això ha de ser més important. Malgrat que nombroses organitzacions insistim des de fa temps en la inclusió de totes les persones, en el reconeixement i respecte de la seva dignitat i en l'acceptació de la diversitat, lamentablement existeixen nombrosos prejudicis cap a les persones amb discapacitat, que perjudiquen i llastren la seva integració plena i efectiva en la societat.

Per part seva, l'ONU ha triat enguany el lema “Solucions transformadores per a un desenvolupament inclusiu: el paper de la innovació per a impulsar un món accessible i equitatiu”. L'organització anima als governs de tot el món a i als sectors públics i privats a trobar “solucions innovadores” per a millorar la seva qualitat de vida.

Fa tres anys, en 2019, va presentar l'Estratègia de les Nacions Unides per a la Inclusió de la Discapacitat, una guia que pretén orientar en aquest camí. Així mateix, dilluns que ve 5 de desembre organitza una sèrie de conferències que se centren en diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), sobre l'ocupació, la reducció de les desigualtats i l'esport com a exemple. Aquestes conferències podran seguir-se en línia en horari de 15 a 18 hores a Espanya.

Les persones amb discapacitat, un col·lectiu en risc

Les persones amb discapacitat són un dels col·lectius socials més vulnerables de la societat. A Espanya, només un de cada quatre en edat de treballar té ocupació (26,7%, per un 64,3% per a les persones sense discapacitat), segons les dades publicades per l'INE. És a dir, la seva activitat en el mercat laboral és fins a un 41,8% menor que la de les persones sense discapacitat.

Així mateix, en material salarial, també trobem unes xifres preocupants: en 2020 (any més actualitzat), el salari brut anual mitjà dels assalariats amb discapacitat va ser de 20.799,3 euros per treballador, un 17,8% menor que per a les persones sense discapacitat. En concret, el salari de les dones amb discapacitat va ser un 14,7% menor que el de les quals no tenen discapacitat i en el cas dels homes, el salari va ser un 21% inferior.

Són dades molt preocupants, sens dubte, per les diverses conseqüències que suposa per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i per a les seves famílies, que sovint han d'afrontar aquesta situació de dificultat amb poca ajuda.

A Espanya, hi ha més de quatre milions i mig de persones amb alguna mena de discapacitat, sent les principals les relacionades amb la mobilitat, vida domèstica i autocura en majors de sis anys i relacionades amb l'aprenentatge en menors de sis anys.

Millorar la seva qualitat de vida

A FSIE considerem que les Administracions Públiques han de destinar més recursos a millorar la seva qualitat de vida. Fa escasses setmanes, rebutgem la mesura proposada pel Ministeri de Treball de suprimir les ajudes i bonificacions a l'ocupació a persones amb discapacitat, per entendre que ja disposen d'unes xifres prou greus en matèria laboral com per a, a més, no estimular a les empreses a proporcionar-los un treball digne. “Des de FSIE considerem que les Administracions Públiques, lluny de plantejar retallar en les ajudes a aquest col·lectiu, el que han de fer és el contrari: impulsar més iniciatives i projectes que els beneficiïn”, assenyala Jesús Pueyo, Secretari General de FSIE nacional.

A Espanya hi ha més de 2.300 Centres Especials d'Ocupació, que per llei tenen una plantilla superior al 70% de persones amb discapacitat. Aquests centres donen treball a més de 100.000 treballadors, el lloc de treball dels quals perillaria si les bonificacions s'eliminen. En 2021, segons l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball de la Fundació ONCE, es van realitzar una mica més de 114.000 contractes a persones amb discapacitat, 3 de cada 4 d'aquests contractes es van fer en Centres Especials d'Ocupació i solo el 25% en l'empresa ordinària.

En aquesta mateixa línia, des de FSIE reiterem el nostre compromís amb la continuïtat dels Centres d'Educació Especial que formen a més de 38.000 estudiants a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Un 39% del total d'aquest alumnat estudia en centres concertats i privats, per un 61% en centres públics. Sol·licitem que es concertin més centres d'aquestes característiques específiques, ja que l'atenció que es proporciona en ells s'adapta millor a les necessitats de les persones amb discapacitat. Lamentablement, el sistema educatiu no està preparat per a atendre les diferents necessitats d'aquestes persones, excepte alguns casos, amb tipus de discapacitat més lleu.

Així mateix, reconeixem la importància dels Centres Assistencials i les residències, centres on una gran quantitat de persones viuen i treballen. A FSIE recordem que continuem treballant per a defensar millors condicions laborals per als professionals que treballen en aquests centres realitzant una labor tan necessària.

També convidem als professionals de tots els centres educatius a educar als estudiants en el respecte i l'acceptació de la diversitat perquè coneixem el potencial de l'ensenyat a l'aula i l'impacte en els menors. Totes les persones som diferents, però tenim aspectes comuns, que ens germanen. Tots tenim talent i capacitats i educar en el respecte i la inclusió facilita que es redueixin els estereotips negatius cap a les persones amb capacitats diferents de cara a una societat realment integradora.

FSIE Informa: Mesa Concertada 24 novembre 2022

Ahir dijous 24 de novembre va tenir lloc una nova reunió de la Mesa de Concertada. La mateixa va ser convocada per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. La Directora General, Amanda Fernández, va presentar a les organitzacions sindicals i patronals l'esborrany del nou Decret d'Educació inclusiva de les Illes Balears.

L'objectiu que es persegueix amb aquesta normativa és el de donar eines als centres educatius perquè puguin treballar la inclusió de manera eficient i eficaç.

Per a la seva elaboració s'ha comptat amb les aportacions de diferents departaments de la Conselleria d'Educació, de professionals de centres d'Educació Especial, d'orientadors, d'Inspecció educativa i altres experts.

Se n'ha iniciat el període d'al·legacions, el qual finalitza el proper dimecres 30 de novembre.

Per a més informació: https://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/projecte_de_decret_deducacia_inclusiva_de_les_illes_balears/