COMUNICACIÓ

EN EL 8 DE MARÇ, FSIE RECONEIX I VALORA EL TREBALL DE LES DONES EN L'ÀMBIT EDUCATIU I L'ATENCIÓ A PERSONES AMB LA DISCAPACITAT

Dia de la dONA Banner web

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) vol reconèixer el treball de totes les dones, docents i no docents, que treballen en el sector de l'educació i l'atenció a persones amb discapacitat, la labor de la qual és tan important per a les noves generacions i el desenvolupament de la nostra societat.

L'educació és la millor eina per a aconseguir una societat igualitària, inclusiva i sostenible i, en aquest sentit, des de FSIE considerem que aquesta ha de respectar la llibertat d'elecció de centre, inclòs en l'article 27 de la nostra Constitució, i promoure la igualtat d'oportunitats per a tots. En l'àmbit educatiu, les dones són una gran majoria (prop d'un 75%), especialment en els primeres nivells (en Educació Infantil arriben a sumar el 95% de la docència).
Per això aprofitem per a enviar un missatge de reconeixement i suport a totes aquelles dones que treballeu en l'àmbit educatiu i en el de l'atenció a persones amb discapacitat. Especialment ressenyem que l'Educació Infantil passa per moments molt difícils a conseqüència de la pandèmia, de la falta de finançament públic als centres concertats i privats i de la baixa natalitat. Precisament l'etapa educativa en la qual la presència de dones és major, és la que té una remuneració més baixa i en la qual s'estan perdent més llocs de treball.
Els Plans d'Igualtat en les empreses i les mesures que s'impulsen per a acabar amb la bretxa de gènere salarial són instruments que estan ajudant a acabar amb situacions discriminatòries per a la dona, que són inacceptables en una societat moderna com la nostra; hem de continuar per aquest camí.
Des de la Federació animam a la societat en el seu conjunt al fet que continuï aprofundint a visibilitzar i defensar la llibertat i igualtat d'oportunitats per a tots en el marc d'una societat inclusiva. FSIE defensa, treballa i promou el reconeixement dels mateixos drets, dignitat i igualtat entre la dona i l'home. La necessària conscienciació i trencar estereotips de gènere, com el que existeix en unes certes matèries científiques o tècniques, ajuden a aconseguir aquest objectiu que ens beneficia a tots.

 A continuació, pots veure el vídeo que hem realitzat per a la campanya: https://cutt.ly/AAmGQSN

PUBLICAT EN EL BOE EL REIAL DECRET D'ENSENYAMENTS MÍNIMS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

RD Primaria El BOE d'1 de març de 2022 ha publicat el “Reial decret pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària”.
Aquest Reial decret estableix els ensenyaments mínims de l'Educació Primària que constitueixen el 60% del currículum obligatori per a les Comunitats Autònomes que no tenen llengua cooficial i el 50% en les quals sí que la tenen.
Ara les CCAA hauran d'elaborar i aprovar la seva pròpia normativa per a completar el percentatge que correspon a la seva competència.
Pots consultar una síntesi del Reial decret en la revista que FSIE ha elaborat i que pots consultar en l'enllaç que adjuntem a continuació així com el Reial decret publicat en el BOE.
Documents relacionats:

Revista RD_Primaria

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

FSIE RECLAMA MÉS INVERSIÓ EN RECERCA I TRACTAMENTS EN EL DIA DE LES MALALTIES RARES

VLC DIA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS El dia 28 de febrer -29, en els anys de traspàs-, se celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares. Aquesta és una data commemorativa des de 2008, quan l'Organització Europea per a les Malalties Rares (EURORDIS) va decidir visibilitzar l'existència de malalties poc freqüents i reivindicar una major inversió en la seva recerca i tractament.
Des de llavors, diferents organismes internacionals s'han adherit a aquesta iniciativa, com la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) o la I Aliança Iberoamericana de Malalties Rares (ALIBER).
Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament, com ha fet FEDER a Espanya en diverses ocasions, fem una crida a les autoritats perquè es garanteixi la provisió de fons destinats a la recerca en malalties poc freqüents i que aquesta sigui inclosa com a activitat prioritària de mecenatge en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Amb la finalitat de garantir els drets de les persones afectades, és imprescindible que les administracions públiques destinin fons suficients per a la seva recerca, diagnòstic i tractament i perquè es garanteixi l'acompanyament mèdic i psicològic dels pacients.
Segons els paràmetres de les organitzacions sanitàries, es considera “malaltia rara” a aquella que només afecta a menys de cinc persones de cada 10.000, menys d'un 0,05% de la població. S'estima que existeixen més de 7.000 patologies d'aquest tipus, que imposen serioses limitacions en el dia a dia als qui les pateixen, provocant diferents tipus de discapacitat i en el pitjor dels casos sent de tipus sent degeneratiu.
Des de FSIE ens unim a aquestes reivindicacions amb la difusió de la campanya “#RarasperonoInvisibles”. Visibilitzem aquest dia i junts aconseguim que cap malaltia, per minoritària que sigui, quedi sense el seu adequat tractament i recerca.

FSIE INSISTEIX EN LA INSUFICIÈNCIA DEL “PLA ME CUIDA” I SOL·LICITA PERMISOS RETRIBUÏTS PER A LA CURA DE MENORS I PERSONES DEPENDENTS

Prorrogado Plan Mecuida
El Govern Central ha prorrogat el “Pla Me Cuida”, que permet als treballadors per compte d'altri adaptar o reduir la seva jornada laboral per a cuidar a familiars, fins al segon grau de consanguinitat, que s'hagin vist afectats per la COVID-19, fins al 30 de juny.

Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), recordem que aquest Pla és insuficient i perjudicial per als treballadors, ja que són aquests els que fan front a aquesta situació havent de reduir el seu salari en alguns casos fins al 100%.

Hi ha situacions personals i familiars en les quals un treballador no pot permetre's una reducció del salari i, en molts casos, l'adaptació i flexibilització de la jornada no és possible en determinades activitats. La realitat és que per a molts ciutadans no existeix la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral per a poder cuidar a familiars malalts de COVD-19 o en quarantena.

Des de FSIE, instem el govern una vegada més que aprovi de manera urgent un reial decret que estableixi baixes laborals o permisos retribuïts per als qui han d'atendre familiars dependents i fills menors d'edat que, a conseqüència del COVID, hagin de guardar quarantena sense la possibilitat que altres persones puguin fer-ho per ells.

Documents relacionats:

El passat 20 de gener vam acudir davant el Defensor del Menor per a reclamar una intervenció en aquest assumpte. Pots llegir l'escrit presentat aquí.

Per a visualitzar o descarregar el cartell que hem realitzat de síntesi, prem aquí.